Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 12-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 72096
G1 84301
G2 79014 06386
G3 89467 94438 17924
18310 11577 03484
G4 3106 7524 3865 6424
G5 5281 6663 2123
4158 7625 9967
G6 906 529 888
G7 52 02 11 46

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,6,6 5 2,8
1 0,1,4 6 3,5,7,7
2 3,4,4,4,5,9 7 7
3 8 8 1,4,6,8
4 6 9 6

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 05-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 07686
G1 46559
G2 91101 01939
G3 91057 08060 17175
61130 08649 48469
G4 7639 0088 5846 2049
G5 2034 2948 0498
0305 6353 6012
G6 235 707 905
G7 36 75 35 71

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,5,7 5 3,7,9
1 2 6 0,9
2 7 1,5,5
3 0,4,5,5,6,9,9 8 6,8
4 6,8,9,9 9 8

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 29-03-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 20019
G1 22386
G2 99295 36215
G3 72520 05977 29308
98669 60264 54525
G4 3370 9498 4826 5719
G5 5216 5850 6010
3878 2293 9005
G6 426 674 559
G7 94 95 65 22

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 0,9
1 0,5,6,9,9 6 4,5,9
2 0,2,5,6,6 7 0,4,7,8
3 8 6
4 9 3,4,5,5,8

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 22-03-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 68603
G1 77183
G2 04730 28113
G3 55120 63553 45686
55775 26585 42376
G4 0573 0667 7216 5166
G5 5502 8550 3281
3762 8304 8464
G6 986 685 494
G7 27 60 99 39

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,4 5 0,3
1 3,6 6 0,2,4,6,7
2 0,7 7 3,5,6
3 0,9 8 1,3,5,5,6,6
4 9 4,9
123...81>>

Xổ số miền bắc