Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 17-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 08062
G1 98370
G2 84182 75308
G3 56668 98226 05079
85910 74140 96242
G4 7973 6202 3516 1957
G5 3997 8571 2177
4985 2417 8520
G6 397 222 313
G7 61 50 17 35

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8 5 0,7
1 0,3,6,7,7 6 1,2,8
2 0,2,6 7 0,1,3,7,9
3 5 8 2,5
4 0,2 9 7,7

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 10-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 58268
G1 07796
G2 62598 17021
G3 14208 99098 66512
74681 03389 67694
G4 8980 0990 7416 4098
G5 8174 8469 7233
9539 7649 8241
G6 299 875 319
G7 33 99 87 08

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5
1 2,6,9 6 8,9
2 1 7 4,5
3 3,3,9 8 0,1,7,9
4 1,9 9 0,4,6,8,8,8,9,9

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 03-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 85415
G1 18106
G2 34730 40554
G3 87431 77067 22194
11406 41351 25722
G4 9101 3038 3652 4365
G5 3550 0183 6480
2438 6757 7131
G6 700 000 461
G7 77 54 70 23

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,1,6,6 5 0,1,2,4,4,7
1 5 6 1,5,7
2 2,3 7 0,7
3 0,1,1,8,8 8 0,3
4 9 4

Kết quả xổ số Miền bắc chủ nhật ngày 26-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 14493
G1 44489
G2 80918 67168
G3 25946 13552 82530
94661 66922 96412
G4 3573 5613 6682 7713
G5 4399 6481 4357
9582 7403 5676
G6 165 361 550
G7 49 02 97 39

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 0,2,7
1 2,3,3,8 6 1,1,5,8
2 2 7 3,6
3 0,9 8 1,2,2,9
4 6,9 9 3,7,9
123...82>>

Xổ số miền bắc