Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc thứ 2

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 13-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 49813
G1 63752
G2 74403 04943
G3 62640 87357 30262
22747 52140 39831
G4 8251 5408 1317 9990
G5 1695 4917 7780
3815 7238 2545
G6 093 337 831
G7 74 43 45 84

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8 5 1,2,7
1 3,5,7,7 6 2
2 7 4
3 1,1,7,8 8 0,4
4 0,0,3,3,5,5,7 9 0,3,5

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 06-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 53967
G1 04837
G2 19824 02066
G3 82390 70736 14285
50895 81451 39267
G4 0368 7451 6404 4031
G5 1294 7964 5533
0579 7021 5222
G6 942 757 110
G7 66 47 73 01

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 1,1,7
1 0 6 4,6,6,7,7,8
2 1,2,4 7 3,9
3 1,3,6,7 8 5
4 2,7 9 0,4,5

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 30-03-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 49471
G1 56122
G2 25948 20339
G3 34782 66432 31632
31479 07356 44166
G4 7193 4642 0807 3825
G5 0946 3839 7695
9299 4521 8460
G6 687 347 905
G7 35 13 96 29

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7 5 6
1 3 6 0,6
2 1,2,5,9 7 1,9
3 2,2,5,9,9 8 2,7
4 2,6,7,8 9 3,5,6,9

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 23-03-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 93027
G1 92434
G2 85162 39680
G3 97374 03495 34204
77021 49630 06941
G4 9082 2344 2153 8946
G5 1030 4797 6034
4484 1245 8444
G6 030 321 304
G7 89 01 53 13

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4,4 5 3,3
1 3 6 2
2 1,1,7 7 4
3 0,0,0,4,4 8 0,2,4,9
4 1,4,4,5,6 9 5,7
123...81>>

Xổ số miền bắc