Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 31-07-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 21574
G1 80920
G2 08190 36403
G3 43572 97363 24881
79981 41773 67918
G4 8326 4580 7413 9735
G5 6310 1597 0243
5969 0166 9251
G6 658 694 162
G7 13 12 50 45

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,1,8
1 0,2,3,3,8 6 2,3,6,9
2 0,6 7 2,3,4
3 5 8 0,1,1
4 3,5 9 0,4,7

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 24-07-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 95488
G1 74161
G2 14661 03098
G3 26072 90835 11219
43567 13626 15566
G4 4542 7454 6156 0229
G5 5482 7179 9061
1748 2891 6859
G6 983 924 951
G7 43 80 26 82

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1,4,6,9
1 9 6 1,1,1,6,7
2 4,6,6,9 7 2,9
3 5 8 0,2,2,3,8
4 2,3,8 9 1,8

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 17-07-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 46722
G1 27339
G2 80138 09009
G3 29624 97966 92057
01431 67881 02179
G4 8795 8387 6403 9711
G5 9107 0952 4120
5549 5121 9589
G6 198 322 767
G7 05 25 94 60

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,7,9 5 2,7
1 1 6 0,6,7
2 0,1,2,2,4,5 7 9
3 1,8,9 8 1,7,9
4 9 9 4,5,8

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 10-07-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 81556
G1 30239
G2 14785 54402
G3 78084 59203 71418
45227 74229 95777
G4 6913 3684 9429 1615
G5 3619 1839 3213
6704 8344 7613
G6 401 017 681
G7 38 21 16 62

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,3,4 5 6
1 3,3,3,5,6,7,8,9 6 2
2 1,7,9,9 7 7
3 8,9,9 8 1,4,4,5
4 4 9
123...85>>

Xổ số miền bắc