Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 29-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 45518
G1 27154
G2 14273 12385
G3 15448 47469 22179
20577 00635 48954
G4 7816 6174 6378 3020
G5 7607 2222 1297
1317 5561 7202
G6 380 965 032
G7 64 42 40 99

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 4,4
1 6,7,8 6 1,4,5,9
2 0,2 7 3,4,7,8,9
3 2,5 8 0,5
4 0,2,8 9 7,9

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 22-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 23026
G1 91214
G2 55042 43376
G3 49211 87052 15211
97626 24134 71980
G4 9987 2398 7296 7223
G5 2673 3040 3714
6883 1942 8377
G6 725 386 778
G7 80 75 25 79

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1,1,4,4 6
2 3,5,5,6,6 7 3,5,6,7,8,9
3 4 8 0,0,3,6,7
4 0,2,2 9 6,8

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 15-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 14199
G1 88807
G2 26185 59873
G3 06819 46527 60150
16403 17003 94561
G4 6301 3973 9160 0872
G5 6712 6886 6638
3863 7736 1328
G6 249 108 126
G7 65 44 52 87

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,3,7,8 5 0,2
1 2,9 6 0,1,3,5
2 6,7,8 7 2,3,3
3 6,8 8 5,6,7
4 4,9 9 9

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 08-05-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 30191
G1 96181
G2 61308 36220
G3 56085 79273 09727
19288 25214 53670
G4 5653 6000 4342 2843
G5 7020 0925 8215
4216 4635 2776
G6 163 503 391
G7 45 93 95 46

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,8 5 3
1 4,5,6 6 3
2 0,0,5,7 7 0,3,6
3 5 8 1,5,8
4 2,3,5,6 9 1,1,3,5
123...83>>

Xổ số miền bắc