Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 17-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 34848
G1 91283
G2 54507 23853
G3 85153 80448 25816
26637 08588 74260
G4 0747 6570 5627 6841
G5 3013 0367 8189
4846 6893 6814
G6 096 644 248
G7 01 44 74 95

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 3,3
1 3,4,6 6 0,7
2 7 7 0,4
3 7 8 3,8,9
4 1,4,4,6,7,8,8,8 9 3,5,6

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 10-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 35615
G1 68663
G2 16076 87287
G3 05700 35200 82252
82874 12843 76568
G4 5927 6304 8925 7931
G5 2472 4604 8111
3264 3989 4306
G6 045 134 544
G7 74 09 62 13

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,4,4,6,9 5 2
1 1,3,5 6 2,3,4,8
2 5,7 7 2,4,4,6
3 1,4 8 7,9
4 3,4,5 9

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 03-04-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 59199
G1 74035
G2 06770 98549
G3 18263 70603 40827
30761 64452 17063
G4 6700 9304 4884 5567
G5 4795 0441 1549
4295 8565 6629
G6 749 910 718
G7 92 43 19 06

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,4,6 5 2
1 0,8,9 6 1,3,3,5,7
2 7,9 7 0
3 5 8 4
4 1,3,9,9,9 9 2,5,5,9

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 27-03-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 25345
G1 13373
G2 14946 00079
G3 50949 53378 99788
19324 79340 29420
G4 9148 8490 2512 1608
G5 4262 6459 0192
1474 3693 1393
G6 892 421 629
G7 59 58 57 67

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,8,9,9
1 2 6 2,7
2 0,1,4,9 7 3,4,8,9
3 8 8
4 0,5,6,8,9 9 0,2,2,3,3
123...81>>

Xổ số miền bắc