Xổ số miền bắc »   Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 03-07-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 74762
G1 79251
G2 55844 79524
G3 21523 01653 39383
22861 36833 39444
G4 3207 3521 0150 3062
G5 1539 0261 4525
8638 7337 1231
G6 062 099 762
G7 24 06 02 34

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,7 5 0,1,3
1 6 1,1,2,2,2,2
2 1,3,4,4,5 7
3 1,3,4,7,8,9 8 3
4 4,4 9 9

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 26-06-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 39900
G1 65811
G2 37629 29475
G3 31341 64759 51090
01116 15148 88379
G4 5470 5504 6503 2982
G5 1546 8129 6108
6323 3327 1731
G6 654 384 991
G7 12 42 28 89

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,4,8 5 4,9
1 1,2,6 6
2 3,7,8,9,9 7 0,5,9
3 1 8 2,4,9
4 1,2,6,8 9 0,1

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 19-06-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 53239
G1 99592
G2 17930 48727
G3 64925 47760 47707
47273 15389 77990
G4 4516 3806 8479 0990
G5 8578 0286 3268
8935 8811 2170
G6 821 909 210
G7 08 36 40 51

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,8,9 5 1
1 0,1,6 6 0,8
2 1,5,7 7 0,3,8,9
3 0,5,6,9 8 6,9
4 0 9 0,0,2

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 12-06-2015

XSMB - Xổ số miền Bắc
ĐB 83329
G1 19135
G2 02170 34576
G3 29751 03156 72214
24084 76910 95521
G4 0729 5102 4111 2418
G5 6268 5997 0255
6533 9353 9347
G6 412 069 270
G7 54 20 19 34

Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Miền bắc, Soạn: SOI MB gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1,3,4,5,6
1 0,1,2,4,8,9 6 8,9
2 0,1,9,9 7 0,0,6
3 3,4,5 8 4
4 7 9 7
123...84>>

Xổ số miền bắc