KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 29-05-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
93
04
46
G7
538
528
586
G6
8428
3268
6681
9060
3429
5927
7153
4169
9277
G5
6750
3597
4014
G4
39959
65418
06872
12437
72522
65187
51983
72272
28825
40671
61316
55985
78404
37058
96006
59366
99787
23551
30487
21606
18643
G3
06183
24775
07565
35728
14330
85988
G2
64334
55146
30917
G1
43993
58887
99714
ĐB
595794
853887
948352

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,4 6,6
1 8 6 4,4,7
2 2,8 5,7,8,8,9
3 4,7,8 0
4 6 3,6
5 0,9 8 1,2,3
6 8 0,5 6,9
7 2,5 1,2 7
8 1,3,3,7 5,7,7 6,7,7,8
9 3,3,4 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 22-05-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
26
89
27
G7
017
991
074
G6
0232
2322
9644
2470
9321
0291
5057
4318
4972
G5
7590
0073
7940
G4
63583
08462
02096
40451
14455
78674
75710
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
23702
61318
09446
04932
19962
64402
87963
G3
49979
52748
52023
20612
32362
33397
G2
85352
52414
08201
G1
67069
46886
03806
ĐB
001043
952855
467976

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6 1,2,2,6
1 0,7 2,4 8,8
2 2,6 1,2,3,5 7
3 2 2
4 3,4,8 0,6
5 1,2,5 1,5,8 7
6 2,9 2,2,3
7 4,9 0,3,5 2,4,6
8 3 6,9
9 0,6 1,1,3 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 15-05-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
77
10
55
G7
277
505
042
G6
3811
5910
3741
3210
2628
0208
4579
1109
8035
G5
2426
7442
9037
G4
02291
16354
93061
85945
37742
08076
50820
65273
19592
48779
82774
72830
12068
80173
10315
38930
65684
32791
27160
48895
54143
G3
17998
35008
58308
17346
80916
35023
G2
53187
17661
53757
G1
57539
08972
65946
ĐB
781248
392400
505003

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 0,5,8,8 3,9
1 0,1 0,0 5,6
2 0,6 8 3
3 9 0 0,5,7
4 1,2,5,8 2,6 2,3,6
5 4 5,7
6 1 1,8 0
7 6,7,7 2,3,3,4,9 9
8 7 4
9 1,8 2 1,5

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 08-05-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
39
17
12
G7
305
959
185
G6
2387
6179
6766
0836
6698
0618
3115
2044
4780
G5
4801
8809
9445
G4
00854
05939
43299
89094
24478
55258
30385
75335
42621
28412
43920
11439
80607
25272
52298
53645
07169
66496
71788
69815
73593
G3
40456
66777
18518
39856
78443
66703
G2
54856
50155
44656
G1
35038
32179
07977
ĐB
818977
124778
348148

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,5 7,9 3
1 2,7,8,8 2,5,5
2 0,1
3 8,9,9 5,6,9
4 3,4,5,5,8
5 4,6,6,8 5,6,9 6
6 6 9
7 7,7,8,9 2,8,9 7
8 5,7 0,5,8
9 4,9 8 3,6,8
123...97>>