KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 15-01-2017

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
75
63
00
G7
731
570
856
G6
5706
8070
5086
5452
7829
9175
3268
7628
7975
G5
1146
7894
7434
G4
21705
46595
02097
64844
99869
73533
61172
46737
24965
72409
09668
33285
93554
50788
09145
56775
57314
36689
41189
03621
81737
G3
49041
24550
32975
64361
17060
58359
G2
60359
64736
78001
G1
82302
93480
62193
ĐB
745377
716218
947846

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,5,6 9 0,1
1 8 4
2 9 1,8
3 1,3 6,7 4,7
4 1,4,6 5,6
5 0,9 2,4 6,9
6 9 1,3,5,8 0,8
7 0,2,5,7 0,5,5 5,5
8 6 0,5,8 9,9
9 5,7 4 3

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 08-01-2017

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
19
31
60
G7
120
112
151
G6
6234
3229
8265
7831
1715
1701
0097
9293
4316
G5
0114
2635
0091
G4
95299
93181
06086
29840
04428
20356
93429
43729
11128
44545
38913
76718
68133
94267
69366
51519
73022
08429
65848
12537
14773
G3
88411
08465
78250
94791
73196
48438
G2
42491
47411
32256
G1
61808
10424
42247
ĐB
002709
121123
204335

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8,9 1
1 1,4,9 1,2,3,5,8 6,9
2 0,8,9,9 3,4,8,9 2,9
3 4 1,1,3,5 5,7,8
4 0 5 7,8
5 6 0 1,6
6 5,5 7 0,6
7 3
8 1,6
9 1,9 1 1,3,6,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 01-01-2017

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
31
29
78
G7
059
779
689
G6
7110
5573
1765
6276
6035
2788
2230
3847
8067
G5
1335
7645
6920
G4
63828
22967
25052
25168
71548
63552
67851
90348
02813
58061
04826
91373
92686
60836
51577
61136
25171
96385
45369
73085
01181
G3
48322
84126
67056
06257
36808
87369
G2
77384
76542
44271
G1
70975
43879
87122
ĐB
910946
817428
929785

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8
1 0 3
2 2,6,8 6,8,9 0,2
3 1,5 5,6 0,6
4 6,8 2,5,8 7
5 1,2,2,9 6,7
6 5,7,8 1 7,9,9
7 3,5 3,6,9,9 1,1,7,8
8 4 6,8 1,5,5,5,9
9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 25-12-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
12
13
67
G7
723
729
172
G6
6553
6064
7612
3106
5904
2457
4448
9389
1947
G5
8531
8048
7045
G4
52724
25523
85666
54449
34861
88629
87267
05456
41193
03973
27186
87085
26618
71363
48793
57578
86087
89077
60708
92179
97179
G3
23177
47865
92167
68598
70174
98275
G2
06067
38041
41250
G1
53429
20814
49043
ĐB
208521
111347
686097

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,6 8
1 2,2 3,4,8
2 1,3,3,4,9,9 9
3 1
4 9 1,7,8 3,5,7,8
5 3 6,7 0
6 1,4,5,6,7,7 3,7 7
7 7 3 2,4,5,7,8,9,9
8 5,6 7,9
9 3,8 3,7
Loading...
Loading...