KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 25-09-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
18
22
22
G7
771
420
940
G6
0353
6120
6422
3795
9900
8605
4073
6444
8593
G5
8727
3701
6716
G4
97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718
15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554
94264
45194
44338
19204
04291
16757
10848
G3
10246
31486
71213
71980
35352
29285
G2
04090
37536
46001
G1
86271
79821
41850
ĐB
959528
340149
293439

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,1,5,5 1,4
1 4,8,8,8 3 6
2 0,2,7,8,9 0,1,2 2
3 4,6 8,9
4 6,7 9 0,4,8
5 3 4,4 0,2,7
6 9 4
7 1,1 2,8 3
8 5,6 0 5
9 0 5,5 1,3,4

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 18-09-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
81
37
44
G7
378
927
942
G6
7299
1671
2225
0183
5450
1750
1528
3626
9726
G5
7521
0820
3609
G4
48689
27958
25963
34424
67561
25824
36269
18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272
89687
50108
40370
31062
75559
82426
71502
G3
64116
85470
17866
00031
71784
10715
G2
81388
76932
63815
G1
77137
38891
64649
ĐB
483175
568129
749011

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 2,8,9
1 6 8 1,5,5
2 1,4,4,5 0,7,9 6,6,6,8
3 7 1,2,7
4 2,4,9
5 8 0,0,2 9
6 1,3,9 6,9 2
7 0,1,5,8 2,9 0
8 1,8,9 3,5 4,7
9 9 1

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 11-09-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
92
21
70
G7
264
768
609
G6
7197
4315
4643
4089
4429
7067
0790
8426
0323
G5
9602
3259
5707
G4
66081
76182
78038
23273
92883
14741
93653
72482
41451
98784
23283
42972
78324
50359
84009
49409
86323
90653
99584
29889
58277
G3
70583
40798
78708
48250
72526
62641
G2
10034
79735
14469
G1
44113
37109
12728
ĐB
752521
337063
117556

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 8,9 7,9,9,9
1 3,5
2 1 1,4,9 3,3,6,6,8
3 4,8 5
4 1,3 1
5 3 0,1,9,9 3,6
6 4 3,7,8 9
7 3 2 0,7
8 1,2,3,3 2,3,4,9 4,9
9 2,7,8 0

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 04-09-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
49
38
14
G7
240
317
867
G6
6538
9732
6609
1755
2139
0980
7530
8126
3191
G5
4174
9748
9983
G4
12731
31874
15464
52454
82512
82905
38211
36165
60809
06363
25178
34607
02035
18781
15772
26631
35819
95057
76779
46079
27734
G3
68355
98805
96748
33755
65436
64785
G2
52438
28443
44127
G1
68818
26145
50360
ĐB
792008
457505
643065

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5,5,8,9 5,7,9
1 1,2,8 7 4,9
2 6,7
3 1,2,8,8 5,8,9 0,1,4,6
4 0,9 3,5,8,8
5 4,5 5,5 7
6 4 3,5 0,5,7
7 4,4 8 2,9,9
8 0,1 3,5
9 1
Loading...
Loading...