KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 23-10-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
71
71
68
G7
731
485
523
G6
7319
3063
6968
3833
8718
2279
1258
4540
1859
G5
6279
8908
7759
G4
98681
14210
33967
74668
13920
72171
37816
32225
58817
32268
58993
55718
00900
78860
90651
94973
51759
19462
09836
04000
13454
G3
83379
79884
86330
17072
33674
31083
G2
10258
96493
73442
G1
83801
72590
52122
ĐB
426999
890088
975628

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 0,8 0
1 0,6,9 7,8,8
2 0 5 2,3,8
3 1 0,3 6
4 0,2
5 8 1,4,8,9,9,9
6 3,7,8,8 0,8 2,8
7 1,1,9,9 1,2,9 3,4
8 1,4 5,8 3
9 9 0,3,3

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 16-10-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
94
53
40
G7
943
997
236
G6
8204
8188
8676
3953
0480
1213
2739
4895
9190
G5
3750
3943
7055
G4
22488
12752
98575
68777
11689
21952
10328
25167
83637
83680
53438
64914
14219
61694
56668
15962
87400
47960
96387
61425
15292
G3
99275
69609
63812
20049
27549
73762
G2
46223
02141
20689
G1
52668
52032
99979
ĐB
798777
588621
407858

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,9 0
1 2,3,4,9
2 3,8 1 5
3 2,7,8 6,9
4 3 1,3,9 0,9
5 0,2,2 3,3 5,8
6 8 7 0,2,2,8
7 5,5,6,7,7 9
8 8,8,9 0,0 7,9
9 4 4,7 0,2,5

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 09-10-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
30
31
88
G7
368
393
654
G6
8038
4568
2065
4826
6929
7520
6283
2629
2607
G5
3123
3890
1006
G4
97658
19091
88443
38492
92820
28149
57552
68224
16564
64938
62317
19377
52701
62567
64998
53115
67854
09537
07016
45276
94597
G3
33662
15852
27022
12252
57475
87716
G2
27840
13513
97598
G1
12274
43853
08834
ĐB
093620
644979
361494

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 6,7
1 3,7 5,6,6
2 0,0,3 0,2,4,6,9 9
3 0,8 1,8 4,7
4 0,3,9
5 2,2,8 2,3 4,4
6 2,5,8,8 4,7
7 4 7,9 5,6
8 3,8
9 1,2 0,3 4,7,8,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 02-10-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
69
43
00
G7
782
971
552
G6
9982
8382
4414
5033
1707
7526
8970
9878
8766
G5
4212
9920
0417
G4
18670
91498
27173
59117
44142
98893
90263
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
36677
53426
07663
56364
96965
90625
59682
G3
10912
76414
86412
57694
03087
86142
G2
88696
11057
24332
G1
28490
91389
71440
ĐB
186810
962856
754971

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7,8 0
1 0,2,2,4,4,7 2 7
2 0,6,9 5,6
3 1,3,7 2
4 2 3,7 0,2
5 6,7 2
6 3,9 3,4,5,6
7 0,3 1 0,1,7,8
8 2,2,2 8,9,9 2,7
9 0,3,6,8 4
Loading...
Loading...