KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 21-08-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
54
23
00
G7
847
868
693
G6
4201
4669
5295
1084
7796
7169
2828
3061
6927
G5
8112
7868
4864
G4
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
96169
74433
58432
28172
62883
48098
42813
G3
28660
99599
30372
39331
41671
92298
G2
47613
58914
96247
G1
02012
86606
87467
ĐB
322001
555585
116351

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,1,2,7 6,7 0
1 2,2,3 4 3
2 2,3 7,8
3 6 1 2,3
4 5,7 7
5 4 4,4 1
6 0,1,9 4,8,8,9 1,4,7,9
7 1 2 1,2
8 9 4,5 3
9 5,9 1,3,6 3,8,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 14-08-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
34
25
32
G7
955
877
279
G6
0461
5493
1147
5540
1646
8283
3651
8010
7385
G5
0167
0282
0143
G4
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
50791
42695
40975
82163
83464
61781
67074
G3
98469
98144
81800
36095
32025
44183
G2
00255
84405
09957
G1
70644
78270
78868
ĐB
828736
484378
295749

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,5
1 0
2 0,0,5 5
3 4,6 8 2
4 3,4,4,7 0,6 3,9
5 5,5,7 8 1,7
6 1,7,9 1 3,4,8
7 4,6,6 0,3,7,8 4,5,9
8 5 2,3 1,3,5
9 2,3 5,5 1,5

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 07-08-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
21
08
62
G7
457
191
727
G6
7050
6925
7895
9491
2739
9193
5874
4075
8557
G5
2691
8247
7666
G4
28765
24100
56099
82294
75953
99730
04110
53140
54097
18228
84799
65660
60849
75624
90176
88468
56707
77870
38359
52780
41163
G3
99520
53981
04348
89975
33729
90003
G2
40216
78487
70684
G1
64990
10930
31265
ĐB
427137
997483
807253

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 8 3,7
1 0,6
2 0,1,5 4,8 7,9
3 0,7 0,9
4 0,7,8,9
5 0,3,7 3,7,9
6 5 0 2,3,5,6,8
7 5 0,4,5,6
8 1 3,7 0,4
9 0,1,4,5,9 1,1,3,7,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 31-07-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
09
95
93
G7
354
241
435
G6
5932
3745
5702
7164
0530
2518
7645
8833
0313
G5
1635
4802
4111
G4
18628
54073
60797
29956
51639
15936
55829
71338
26801
50930
71081
05071
41205
26985
59005
02574
12559
14965
99066
49366
55845
G3
71049
07656
90197
67779
39292
97804
G2
94091
65342
75814
G1
79889
87896
73317
ĐB
156333
341938
517439

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,9 1,2,5 4,5
1 8 1,3,4,7
2 8,9
3 2,3,5,6,9 0,0,8,8 3,5,9
4 5,9 1,2 5,5
5 4,6,6 9
6 4 5,6,6
7 3 1,9 4
8 9 1,5
9 1,7 5,6,7 2,3