KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 01-05-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
08
66
49
G7
495
656
859
G6
8507
8542
4970
3957
6858
3609
1810
3107
2108
G5
9280
3172
8156
G4
59639
57394
19190
10242
81254
76712
20976
63059
90801
56818
20553
67840
13417
42741
75148
47914
50681
35299
60709
45642
82486
G3
74802
83879
80012
77330
14141
31405
G2
97433
20099
13687
G1
65983
47934
28962
ĐB
351912
957704
947540

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,7,8 1,4,9 5,7,8,9
1 2,2 2,7,8 0,4
2
3 3,9 0,4
4 2,2 0,1 0,1,2,8,9
5 4 3,6,7,8,9 6,9
6 6 2
7 0,6,9 2
8 0,3 1,6,7
9 0,4,5 9 9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 24-04-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
97
23
50
G7
087
644
861
G6
4479
3543
8957
0303
3152
3155
9463
3950
6731
G5
0712
7383
4961
G4
32537
95904
01573
95832
35453
23254
05755
55815
92156
58513
71959
95249
38896
86539
71277
82456
49314
67424
19944
75551
23860
G3
49849
50343
20229
40254
63199
86096
G2
35271
87048
19700
G1
02541
68036
29491
ĐB
581115
124688
243711

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 3 0
1 2,5 3,5 1,4
2 3,9 4
3 2,7 6,9 1
4 1,3,3,9 4,8,9 4
5 3,4,5,7 2,4,5,6,9 0,0,1,6
6 0,1,1,3
7 1,3,9 7
8 7 3,8
9 7 6 1,6,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 17-04-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
86
88
75
G7
130
888
105
G6
8828
3846
5406
8752
0822
5497
0648
8120
8653
G5
5270
2940
2297
G4
11260
23046
81797
02323
66365
93724
59511
97037
23367
50100
15858
16268
50437
88673
88787
92368
61290
92904
50607
00713
39179
G3
12100
10319
30054
82971
64307
11499
G2
63765
60485
03868
G1
15575
63043
98039
ĐB
749941
595147
192526

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,6 0 4,5,7,7
1 1,9 3
2 3,4,8 2 0,6
3 0 7,7 9
4 1,6,6 0,3,7 8
5 2,4,8 3
6 0,5,5 7,8 8,8
7 0,5 1,3 5,9
8 6 5,8,8 7
9 7 7 0,7,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 10-04-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
26
58
09
G7
559
980
279
G6
4773
5079
6659
5389
3507
9179
2347
2734
2784
G5
5700
6256
2961
G4
48175
08368
40364
61671
02067
71287
05614
17132
02562
64888
01783
59238
96890
51695
76015
52892
34507
91667
13603
61183
41266
G3
84890
25895
77713
80330
21124
03922
G2
36287
13305
40367
G1
93671
54388
16086
ĐB
865641
522115
496778

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 5,7 3,7,9
1 4 3,5 5
2 6 2,4
3 0,2,8 4
4 1 7
5 9,9 6,8
6 4,7,8 2 1,6,7,7
7 1,1,3,5,9 9 8,9
8 7,7 0,3,8,8,9 3,4,6
9 0,5 0,5 2
123...96>>