KQXSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam chủ nhật

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 04-12-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
68
14
46
G7
742
701
669
G6
1084
9126
2450
1433
5813
8097
5324
3433
8249
G5
7081
4587
2219
G4
62428
02167
66964
18524
93560
13041
25908
29269
35332
32301
85993
32264
37355
52357
50486
75284
32520
15894
39024
28079
80085
G3
51952
06738
14218
41607
35266
41190
G2
60811
08460
64549
G1
22089
99835
88828
ĐB
828599
655740
281952

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 1,1,7
1 1 3,4,8 9
2 4,6,8 0,4,4,8
3 8 2,3,5 3
4 1,2 0 6,9,9
5 0,2 5,7 2
6 0,4,7,8 0,4,9 6,9
7 9
8 1,4,9 7 4,5,6
9 9 3,7 0,4

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 27-11-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
53
10
16
G7
277
476
289
G6
9912
0316
2941
5713
2981
7818
5815
2576
5527
G5
6516
9948
3844
G4
80559
32276
09887
17509
75441
15376
60632
54244
08266
42040
70907
13183
57972
35578
77546
62849
14539
44112
96638
88414
43151
G3
28789
34039
65295
60251
47572
55247
G2
45530
57860
29706
G1
34531
90219
32436
ĐB
494023
513713
619494

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9 7 6
1 2,6,6 0,3,3,8,9 2,4,5,6
2 3 7
3 0,1,2,9 6,8,9
4 1,1 0,4,8 4,6,7,9
5 3,9 1 1
6 0,6
7 6,6,7 2,6,8 2,6
8 7,9 1,3 9
9 5 4

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 20-11-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
68
99
93
G7
993
541
045
G6
7929
1807
3316
0851
0374
3931
3928
4443
5200
G5
3587
9125
3894
G4
16236
82753
22176
36168
35173
79265
05494
99517
72519
16043
99284
62086
38258
60909
53007
22408
54415
65061
14473
42998
64149
G3
15634
12439
19792
12581
67790
54968
G2
75695
04502
58201
G1
64002
72694
73918
ĐB
731034
462736
307162

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,7 2,9 0,1,7,8
1 6 7,9 5,8
2 9 5 8
3 4,4,6,9 1,6
4 1,3 3,5,9
5 3 1,8
6 5,8,8 1,2,8
7 3,6 4 3
8 7 1,4,6
9 3,4,5 2,4,9 0,3,4,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam chủ nhật ngày 13-11-2016

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
38
20
46
G7
564
062
832
G6
7590
8027
8209
6917
1177
3816
0490
0031
2077
G5
7279
5076
3286
G4
46763
82920
71494
01795
70573
80199
26521
71251
05827
01024
18690
06398
25307
58379
14690
47475
76033
65791
52124
33299
12407
G3
50074
17988
83546
03779
52830
44765
G2
86004
94648
21301
G1
90305
07685
10152
ĐB
229144
984191
958212

Kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất: XSTG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Tiền Giang, Soạn: VIP TG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,5,9 7 1,7
1 6,7 2
2 0,1,7 0,4,7 4
3 8 0,1,2,3
4 4 6,8 6
5 1 2
6 3,4 2 5
7 3,4,9 6,7,9,9 5,7
8 8 5 6
9 0,4,5,9 0,1,8 0,0,1,9
Loading...
Loading...