KQXSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 2

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 2

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 19-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
68
12
91
G7
139
801
313
G6
5353
6432
9971
1799
1295
7257
7681
9346
7062
G5
1589
9635
7926
G4
71743
40048
58185
02899
29125
66190
29692
80856
28301
31379
31933
74800
70072
38636
21379
89101
10184
92934
07381
79952
22584
G3
13873
43671
43400
69240
25133
01881
G2
61491
67410
70284
G1
51614
82686
80106
ĐB
261258
139829
549337

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0,0,1,1 1,6
1 4 0,2 3
2 5 9 6
3 2,9 3,5,6 3,4,7
4 3,8 0 6
5 3,8 6,7 2
6 8 2
7 1,1,3 2,9 9
8 5,9 6 1,1,1,4,4,4
9 0,1,2,9 5,9 1

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 12-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
96
16
98
G7
013
516
636
G6
4344
0868
3392
3104
3499
8724
4355
4309
0115
G5
1770
1360
9844
G4
82720
14465
11789
59027
53033
99519
16905
76168
58575
89784
22388
29500
53133
38151
28534
75747
20191
73193
96052
63792
50923
G3
11743
82296
05322
67668
23587
24473
G2
05819
15580
58184
G1
81355
75576
44091
ĐB
498620
444043
872242

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 0,4 9
1 3,9,9 6,6 5
2 0,0,7 2,4 3
3 3 3 4,6
4 3,4 3 2,4,7
5 5 1 2,5
6 5,8 0,8,8
7 0 5,6 3
8 9 0,4,8 4,7
9 2,6,6 9 1,1,2,3,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 05-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
13
14
87
G7
980
050
817
G6
4984
7255
1780
9545
8234
9456
1071
4665
2642
G5
6373
3586
0913
G4
06606
96312
32916
30131
18035
48530
34192
67763
47036
88402
54140
17523
53691
59522
38142
05077
58089
10439
59530
77118
91382
G3
10261
95074
69136
51853
13752
90426
G2
23941
77011
63863
G1
15725
73387
84735
ĐB
857074
663138
507682

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 2
1 2,3,6 1,4 3,7,8
2 5 2,3 6
3 0,1,5 4,6,6,8 0,5,9
4 1 0,5 2,2
5 5 0,3,6 2
6 1 3 3,5
7 3,4,4 1,7
8 0,0,4 6,7 2,2,7,9
9 2 1

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 29-08-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
10
60
29
G7
705
887
222
G6
7456
7345
7407
8628
3917
0519
9675
7131
2894
G5
9662
8479
3421
G4
23586
44558
52441
29523
56630
70556
13795
76718
88119
02317
91123
45330
05007
75961
92149
07892
39784
13318
18129
75541
99989
G3
73491
97805
17008
32111
46376
02637
G2
64704
53514
42459
G1
71677
56193
01542
ĐB
686755
502608
649828

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4,5,5,7 7,8,8
1 0 1,4,7,7,8,9,9 8
2 3 3,8 1,2,8,9,9
3 0 0 1,7
4 1,5 1,2,9
5 5,6,6,8 9
6 2 0,1
7 7 9 5,6
8 6 7 4,9
9 1,5 3 2,4
Loading...
Loading...