KQXSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 2

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 2

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 12-10-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
00
65
19
G7
783
136
206
G6
2635
8206
2253
9411
1885
4469
7500
5518
9997
G5
0228
8974
9006
G4
53775
27706
49508
27225
72650
30891
12510
58405
78839
36346
02852
88914
68988
79227
91877
84292
83857
48305
37378
85383
30241
G3
10971
31244
99820
61879
35330
80034
G2
48168
56418
75126
G1
71624
54598
40801
ĐB
767891
961432
591538

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0,6,6,8 5 0,1,5,6,6
1 0 1,4,8 8,9
2 4,5,8 0,7 6
3 5 2,6,9 0,4,8
4 4 6 1
5 0,3 2 7
6 8 5,9
7 1,5 4,9 7,8
8 3 5,8 3
9 1,1 8 2,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 05-10-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
61
13
31
G7
490
576
851
G6
5012
7305
6133
6855
3710
3411
9828
8671
5151
G5
2228
9208
1779
G4
77417
48039
53702
95134
98968
91994
02068
46754
32152
18805
42077
96884
73173
56912
44612
81453
55583
55938
60731
52522
05373
G3
50750
02690
20367
84990
67821
21013
G2
12306
67544
04867
G1
25753
61080
83983
ĐB
288209
861876
032964

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2,5,6,9 5,8
1 2,7 0,1,2,3 2,3
2 8 1,2,8
3 3,4,9 1,1,8
4 4
5 0,3 2,4,5 1,1,3
6 1,8,8 7 4,7
7 3,6,6,7 1,3,9
8 0,4 3,3
9 0,0,4 0

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 28-09-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
90
09
04
G7
429
486
934
G6
9505
4255
4284
7608
2347
3887
2141
8259
3834
G5
0922
8020
0244
G4
43807
00646
83591
72629
30865
27400
52538
22482
20891
18133
77015
98226
38974
47567
78202
88353
19246
63500
54809
56784
29991
G3
78357
15538
65605
03990
18686
10021
G2
51529
97414
11716
G1
30675
38475
47388
ĐB
805929
801441
374187

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0,5,7 5,8,9 0,2,4,9
1 4,5 6
2 2,9,9,9,9 0,6 1
3 8,8 3 4,4
4 6 1,7 1,4,6
5 5,7 3,9
6 5 7
7 5 4,5
8 4 2,6,7 4,6,7,8
9 0,1 0,1 1

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 21-09-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
71
30
59
G7
300
139
983
G6
3877
7471
1477
3554
1319
6453
1140
9237
3334
G5
2402
1144
2185
G4
18949
13837
83312
60151
85466
40623
24989
41166
55974
80119
82515
06328
88945
70660
41328
58958
00114
90287
90640
29024
55204
G3
61597
21803
04277
38027
19624
34600
G2
18398
04692
55179
G1
41262
42962
68464
ĐB
363037
346993
926795

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0,2,3 0,4
1 2 5,9,9 4
2 3 7,8 4,4,8
3 7,7 0,9 4,7
4 9 4,5 0,0
5 1 3,4 8,9
6 2,6 0,2,6 4
7 1,1,7,7 4,7 9
8 9 3,5,7
9 7,8 2,3 5
123...89>>