KQXSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 2

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 2

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 24-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
00
60
65
G7
472
847
845
G6
6027
1826
0573
1093
0656
3632
5534
8244
0050
G5
8279
6275
4377
G4
39252
95959
05474
90003
04423
63617
50129
46923
18478
06899
60016
23118
06607
23106
67164
09521
27452
46253
43510
15581
43179
G3
66659
80548
66993
31062
30616
35617
G2
12069
41106
66348
G1
26567
46489
73523
ĐB
634135
081056
195690

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0,3 6,6,7
1 7 6,8 0,6,7
2 3,6,7,9 3 1,3
3 5 2 4
4 8 7 4,5,8
5 2,9,9 6,6 0,2,3
6 7,9 0,2 4,5
7 2,3,4,9 5,8 7,9
8 9 1
9 3,3,9 0

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 17-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
28
99
62
G7
496
154
146
G6
3635
3668
5570
8977
5147
2790
2906
8704
7967
G5
5293
7508
2400
G4
24383
58655
00243
60565
28237
79499
38076
89563
36848
42727
18322
75578
20119
51894
09515
93322
62331
89803
27736
12076
30476
G3
47520
60275
35207
36682
08306
06766
G2
75293
42255
75833
G1
44361
56235
40682
ĐB
599324
677211
659275

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7,8 0,3,4,6,6
1 1,9 5
2 0,4,8 2,7 2
3 5,7 5 1,3,6
4 3 7,8 6
5 5 4,5
6 1,5,8 3 2,6,7
7 0,5,6 7,8 5,6,6
8 3 2 2
9 3,3,6,9 0,4,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 10-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
63
11
84
G7
852
012
621
G6
8986
6812
2515
1954
4008
9716
3170
2677
7042
G5
6305
2005
4646
G4
39632
15793
90284
96937
97274
94383
12654
84424
83069
83280
05143
16566
62911
51139
18672
59300
09201
07643
97951
55382
85044
G3
44037
31881
29133
80297
56513
03377
G2
92960
95652
63906
G1
07868
81685
60521
ĐB
643781
339765
314946

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 5,8 0,1,6
1 2,5 1,1,2,6 3
2 4 1,1
3 2,7,7 3,9
4 3 2,3,4,6,6
5 2,4 2,4 1
6 0,3,8 5,6,9
7 4 0,2,7,7
8 1,1,3,4,6 0,5 2,4
9 3 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 2 ngày 03-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
11
39
54
G7
219
952
925
G6
6421
0432
4715
1621
2487
2303
8859
1548
4343
G5
6562
8237
9612
G4
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
42277
70778
65798
18407
90752
40929
87799
G3
96950
05600
92043
23029
60174
36627
G2
94927
78365
07664
G1
38247
08092
45922
ĐB
945019
065213
158652

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 3 7
1 1,5,9,9 0,3,3,8 2
2 1,2,7 1,9 2,5,7,9
3 2 7,9
4 6,7,8 3,3 3,8
5 0,7 2,8 2,2,4,9
6 2,3 5 4
7 2 4,7,8
8 7 4,7
9 6 2 8,9
Loading...
Loading...