KQXSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 6 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 6

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 20-11-2015

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
62
26
90
G7
662
586
655
G6
6535
2339
1204
4768
3593
3770
2405
3785
8383
G5
7392
3864
2246
G4
19088
16108
06267
05761
08666
96487
18647
11521
02686
30163
96281
22523
87763
55054
99040
27030
00904
22188
99397
75293
62369
G3
78247
99289
45895
78870
42344
74982
G2
02254
52775
37322
G1
96497
66104
41512
ĐB
806848
683293
993550

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,8 4 4,5
1 2
2 1,3,6 2
3 5,9 0
4 7,7,8 0,4,6
5 4 4 0,5
6 1,2,2,6,7 3,3,4,8 9
7 0,0,5
8 7,8,9 1,6,6 2,3,5,8
9 2,7 3,3,5 0,3,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 13-11-2015

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
32
13
01
G7
475
040
915
G6
6107
0386
8325
2575
3606
7377
2924
7297
4844
G5
3473
5656
0708
G4
38337
00039
19916
75329
75237
92033
38364
97056
84974
92660
53753
37154
72107
74455
26161
40948
54582
06138
93539
60780
03596
G3
08654
40920
50082
85637
28453
90734
G2
19062
61395
10200
G1
30353
61544
27519
ĐB
075923
635595
639226

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7 6,7 0,1,8
1 6 3 5,9
2 0,3,5,9 4,6
3 2,3,7,7,9 7 4,8,9
4 0,4 4,8
5 3,4 3,4,5,6,6 3
6 2,4 0 1
7 3,5 4,5,7
8 6 2 0,2
9 5,5 6,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 06-11-2015

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
37
86
10
G7
564
703
585
G6
5142
1255
5991
0204
3981
0188
3404
2718
5576
G5
3097
9897
7756
G4
25980
97580
11150
84546
63747
60328
93414
84635
61216
76995
16454
09911
45253
81869
90345
68863
34368
80803
46639
05036
78915
G3
01884
85437
38054
54843
67082
94681
G2
25908
13722
50345
G1
49772
13395
73483
ĐB
371698
203021
519432

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8 3,4 3,4
1 4 1,6 0,5,8
2 8 1,2
3 7,7 5 2,6,9
4 2,6,7 3 5,5
5 0,5 3,4,4 6
6 4 9 3,8
7 2 6
8 0,0,4 1,6,8 1,2,3,5
9 1,7,8 5,5,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 30-10-2015

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
33
09
37
G7
494
107
315
G6
6940
2881
2510
8689
8083
1164
1547
8575
2518
G5
1273
2740
0558
G4
75099
31117
24741
64398
31890
03521
33414
55786
72217
65538
18415
23238
97121
34319
31539
32776
68486
23184
51469
01263
28637
G3
28773
85647
21613
16440
17328
86431
G2
96527
39563
18373
G1
53600
51939
74952
ĐB
271098
220324
101932

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 7,9
1 0,4,7 3,5,7,9 5,8
2 1,7 1,4 8
3 3 8,8,9 1,2,7,7,9
4 0,1,7 0,0 7
5 2,8
6 3,4 3,9
7 3,3 3,5,6
8 1 3,6,9 4,6
9 0,4,8,8,9
123...90>>