KQXSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 6 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 6

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 26-08-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
22
17
76
G7
633
741
358
G6
2979
6159
2707
4151
2075
7096
1185
4518
9977
G5
3275
1727
0284
G4
99145
48734
13128
98179
61025
83501
02453
04004
33555
24724
67954
44138
16525
61427
76099
73944
51870
16350
92366
56938
92395
G3
65674
33196
59995
31659
91812
27077
G2
11504
89507
20862
G1
91680
97909
37563
ĐB
197653
330597
644175

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,4,7 4,7,9
1 7 2,8
2 2,5,8 4,5,7,7
3 3,4 8 8
4 5 1 4
5 3,3,9 1,4,5,9 0,8
6 2,3,6
7 4,5,9,9 5 0,5,6,7,7
8 0 4,5
9 6 5,6,7 5,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 19-08-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
11
46
97
G7
403
978
186
G6
5864
7097
3713
9375
2938
4047
1384
7149
2662
G5
9799
8110
4046
G4
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
G3
77909
11260
73131
13946
33080
37645
G2
14339
54360
57944
G1
21084
24565
88678
ĐB
296368
219563
581400

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,9 5 0,7
1 1,2,3,9 0
2 2,2
3 8,9 0,1,2,4,8 2
4 2 6,6,7 4,5,6,9
5 4 8
6 0,4,7,8 0,3,5 2,3
7 5,8 8
8 4 0,2,4,6
9 7,9 5,5 6,7,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 12-08-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
85
67
14
G7
725
180
310
G6
0363
3729
7844
3579
3568
8100
7652
0213
4066
G5
7341
1697
3063
G4
09919
69360
57454
55355
10002
25162
05483
89305
54987
85460
22614
99022
33071
95439
42215
72094
56163
30059
61091
48839
15891
G3
13400
38425
81113
19649
71129
34605
G2
75036
02824
33265
G1
87518
65687
54019
ĐB
009520
784121
967999

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,2 0,5 5
1 8,9 3,4 0,3,4,5,9
2 0,5,5,9 1,2,4 9
3 6 9 9
4 1,4 9
5 4,5 2,9
6 0,2,3 0,7,8 3,3,5,6
7 1,9
8 3,5 0,7,7
9 7 1,1,4,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 05-08-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
63
06
24
G7
277
629
558
G6
4688
0035
0149
3606
1140
7676
2963
3821
4993
G5
3466
9051
4527
G4
62951
48417
71720
36327
57821
55845
77607
89016
45369
43506
07618
05289
50088
39474
73856
85618
50061
79170
05735
89896
26358
G3
14844
14527
21655
85364
65328
95517
G2
56745
28345
75969
G1
81433
80916
81193
ĐB
081841
062042
563214

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7 6,6,6
1 7 6,6,8 4,7,8
2 0,1,7,7 9 1,4,7,8
3 3,5 5
4 1,4,5,5,9 0,2,5
5 1 1,5 6,8,8
6 3,6 4,9 1,3,9
7 7 4,6 0
8 8 8,9
9 3,3,6