KQXSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 6 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 6

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 12-02-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
95
55
76
G7
314
201
257
G6
8676
0975
8288
0779
8946
3009
9922
4246
5520
G5
5258
9422
5754
G4
95800
80280
21346
75407
45786
31223
36667
83638
00606
72187
78576
39075
19891
64488
46872
60828
98908
94181
78838
65206
40860
G3
76333
39431
82996
46428
09924
62838
G2
71297
34326
31695
G1
17757
59625
81247
ĐB
231888
945806
030451

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,7 1,6,6,9 6,8
1 4
2 3 2,5,6,8 0,2,4,8
3 1,3 8 8,8
4 6 6 6,7
5 7,8 5 1,4,7
6 7 0
7 5,6 5,6,9 2,6
8 0,6,8,8 7,8 1
9 5,7 1,6 5

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 05-02-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
18
84
92
G7
116
267
245
G6
1363
6288
1494
4470
3087
6289
3083
7429
0976
G5
7260
4134
6275
G4
30125
47466
70980
41869
58122
60175
14111
73546
59067
95733
03127
49009
99842
39699
76617
88042
94288
92141
30692
10895
89266
G3
34311
64974
15601
35947
65620
61862
G2
11969
04175
90128
G1
26773
15367
64581
ĐB
400673
217650
850008

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,9 8
1 1,1,6,8 7
2 2,5 7 0,8,9
3 3,4
4 2,6,7 1,2,5
5 0
6 0,3,6,9,9 7,7,7 2,6
7 3,3,4,5 0,5 5,6
8 0,8 4,7,9 1,3,8
9 4 9 2,2,5

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 29-01-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
33
58
80
G7
134
410
705
G6
9481
7178
8939
7032
0498
5676
2821
8655
6373
G5
2397
2017
2557
G4
51890
59745
86537
09269
79470
73854
39479
29857
53155
12453
64699
80766
78602
37791
20511
02746
36269
32449
09182
00275
69479
G3
27250
76452
15264
01632
38826
26600
G2
74208
62644
91337
G1
81180
49441
70425
ĐB
531573
002841
139733

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8 2 0,5
1 0,7 1
2 1,5,6
3 3,4,7,9 2,2 3,7
4 5 1,1,4 6,9
5 0,2,4 3,5,7,8 5,7
6 9 4,6 9
7 0,3,8,9 6 3,5,9
8 0,1 0,2
9 0,7 1,8,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 22-01-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
42
42
86
G7
327
167
826
G6
7281
7329
5504
7154
8089
5795
3926
4219
7785
G5
2432
4959
8683
G4
20150
51119
56401
72665
27611
25166
08725
36515
60619
37585
97887
79327
10775
49382
92877
58365
48317
94734
81266
58311
23428
G3
37033
69544
33927
70358
24773
73175
G2
03884
15647
61027
G1
48742
77622
34154
ĐB
054795
942778
136079

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,4
1 1,9 5,9 1,7,9
2 5,7,9 2,7,7 6,6,7,8
3 2,3 4
4 2,2,4 2,7
5 0 4,8,9 4
6 5,6 7 5,6
7 5,8 3,5,7,9
8 1,4 2,5,7,9 3,5,6
9 5 5
123...93>>