KQXSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 6 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 6

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 14-10-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
94
58
69
G7
469
346
212
G6
8249
0264
7676
2225
3434
6446
7549
4783
6858
G5
7487
5255
9176
G4
96760
80823
47030
47127
06364
59926
44632
97351
01533
51374
99684
20478
46137
54023
22748
11406
03984
27756
43701
66636
24214
G3
69605
36825
19203
56808
07732
39072
G2
04320
86725
71134
G1
64386
73018
63022
ĐB
511085
291623
811854

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 3,8 1,6
1 8 2,4
2 0,3,5,6,7 3,3,5,5 2
3 0,2 3,4,7 2,4,6
4 9 6,6 8,9
5 1,5,8 4,6,8
6 0,4,4,9 9
7 6 4,8 2,6
8 5,6,7 4 3,4
9 4

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 07-10-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
80
57
81
G7
274
069
616
G6
4003
8210
5691
5244
1439
0711
6447
4683
0702
G5
1481
0348
4289
G4
87114
09521
31348
17928
01111
93082
01810
18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478
01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483
G3
51132
15146
90216
14013
00849
39480
G2
87578
60942
51598
G1
29469
87125
55859
ĐB
846910
704896
069658

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 2,5
1 0,0,0,1,4 1,3,6,9 6
2 1,8 5
3 2 5,9,9 0
4 6,8 2,3,4,8 7,9
5 7 1,8,9
6 9 0,9 3
7 4,8 3,8 7
8 0,1,2 0,1,3,3,9
9 1 6 0,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 30-09-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
99
99
93
G7
096
684
582
G6
9017
7950
7826
8192
6767
2814
7093
0431
4819
G5
9923
6482
7267
G4
46520
03877
20839
50194
03070
03934
71395
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
07396
76627
95972
76129
68863
49684
49435
G3
19966
72872
97924
94135
98096
98840
G2
58851
69005
43309
G1
08674
37256
46001
ĐB
726410
765235
830447

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 1,9
1 0,7 1,4 9
2 0,3,6 4,5 7,9
3 4,9 5,5,9 1,5
4 7 0,7
5 0,1 6,9
6 6 7,9 3,7
7 0,2,4,7 2
8 2,4 2,4
9 4,5,6,9 2,8,9 3,3,6,6

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 6 ngày 23-09-2016

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
92
00
80
G7
595
102
733
G6
6172
3015
7748
3637
7248
9419
6261
8820
7908
G5
0671
6835
1631
G4
13228
60715
57423
53598
45775
69886
98517
27875
21869
93590
59053
77968
89154
18259
02627
01358
55967
66998
57871
96777
80875
G3
74650
25692
81476
75757
01176
83636
G2
10846
69189
71688
G1
16993
85927
12122
ĐB
167261
928389
016615

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XSVL gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Vĩnh Long, Soạn: VIP VL gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,2 8
1 5,5,7 9 5
2 3,8 7 0,2,7
3 5,7 1,3,6
4 6,8 8
5 0 3,4,7,9 8
6 1 8,9 1,7
7 1,2,5 5,6 1,5,6,7
8 6 9,9 0,8
9 2,2,3,5,8 0 8
Loading...
Loading...