KQXSMN THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 28-05-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
76
81
05
81
G7
835
937
738
539
G6
4812
9844
0003
3670
9143
0100
1449
9573
6768
9966
7657
1644
G5
8871
8298
8109
5626
G4
00044
23894
96910
71526
30055
38518
27483
42041
48877
32768
70284
74627
42215
68320
76558
06636
70838
66519
55335
29492
94954
70520
16998
27783
14477
43047
24627
22292
G3
21749
09468
72012
58368
65168
89000
02223
12894
G2
64994
15727
21668
09605
G1
98670
14428
06446
70851
ĐB
265194
025632
474613
954505

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 0 0,5,9 5,5
1 0,2,8 2,5 3,9
2 6 0,7,7,8 0,3,6,7
3 5 2,7 5,6,8,8 9
4 4,4,9 1,3 6,9 4,7
5 5 4,8 1,7
6 8 8,8 8,8,8 6
7 0,1,6 0,7 3 7
8 3 1,4 1,3
9 4,4,4 8 2 2,4,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 21-05-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
80
04
85
28
G7
922
036
686
498
G6
8496
7307
8611
5394
2595
6992
5176
0847
9607
5984
5480
2883
G5
0327
6673
1284
0081
G4
83267
71097
75777
81770
84257
48828
09678
21525
14054
45068
48456
56603
17576
52358
92193
87504
83320
29537
92208
90197
54302
18107
74377
81502
15702
18600
41503
36889
G3
76863
44241
02397
25529
73192
57570
13882
31916
G2
23338
61025
50450
70188
G1
47334
06237
93608
20172
ĐB
350862
950923
382477
794332

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 3,4 2,4,7,8,8 0,2,2,3,7
1 1 6
2 2,7,8 3,5,5,9 0 8
3 4,8 6,7 7 2
4 1 7
5 7 4,6,8 0
6 2,3,7 8
7 0,7,8 3,6 0,6,7 2,7
8 0 4,5,6 0,1,2,3,4,8,9
9 6,7 2,4,5,7 2,3,7 8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 14-05-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
43
21
11
45
G7
760
870
148
602
G6
5855
8506
0338
3646
4304
7803
1874
2001
3197
9960
8324
1293
G5
4635
0270
9381
1517
G4
52357
01805
99251
01257
78863
22322
80229
73348
26312
27557
77380
84766
37281
95971
72732
20486
99130
53774
74224
57825
45405
69258
94038
20623
55902
30653
90128
37527
G3
48499
87305
64621
86258
04020
00011
93633
75315
G2
62707
67721
16360
59324
G1
44322
53946
42380
54246
ĐB
264791
284225
937352
410600

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,5,6,7 3,4 1,5 0,2,2
1 2 1,1 5,7
2 2,2,9 1,1,1,5 0,4,5 3,4,4,7,8
3 5,8 0,2 3,8
4 3 6,6,8 8 5,6
5 1,5,7,7 7,8 2 3,8
6 0,3 6 0 0
7 0,0,1 4,4
8 0,1 0,1,6
9 1,9 7 3

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 07-05-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
97
92
93
15
G7
686
007
664
599
G6
4377
1639
1360
4544
8803
3653
8413
8129
1897
2146
5935
7417
G5
8034
8103
8192
4032
G4
16742
44258
87879
38903
41036
93944
80025
71088
53659
43379
42174
22237
28626
12752
45960
04785
26216
92377
05555
60685
81698
16525
94675
92230
02343
84193
67867
38912
G3
71675
53605
38640
32909
46096
01444
36361
06719
G2
91979
97686
52893
70281
G1
29764
23628
22510
58802
ĐB
250438
548228
885721
389755

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,5 3,3,7,9 2
1 0,3,6 2,5,7,9
2 5 6,8,8 1,9 5
3 4,6,8,9 7 0,2,5
4 2,4 0,4 4 3,6
5 8 2,3,9 5 5
6 0,4 0,4 1,7
7 5,7,9,9 4,9 7 5
8 6 6,8 5,5 1
9 7 2 2,3,3,6,7,8 3,9
123...97>>