KQXSMN THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 22-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
32
56
48
46
G7
421
071
480
979
G6
3071
1608
3642
9787
8176
1897
8627
1029
6041
7750
9543
3130
G5
3543
7810
9134
7176
G4
47931
78297
22049
97258
57589
16882
35960
76754
06810
26197
34465
86843
63498
52807
72974
02081
86098
32003
82805
43876
46157
32241
29960
52972
43246
91732
83380
71601
G3
93568
00159
06093
57177
87339
12516
04963
56120
G2
29936
34023
64128
26766
G1
32501
04108
54060
34176
ĐB
476443
975106
464212
243910

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,8 6,7,8 3,5 1
1 0,0 2,6 0
2 1 3 7,8,9 0
3 1,2,6 4,9 0,2
4 2,3,3,9 3 1,8 1,3,6,6
5 8,9 4,6 7 0
6 0,8 5 0 0,3,6
7 1 1,6,7 4,6 2,6,6,9
8 2,9 7 0,1 0
9 7 3,7,7,8 8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 15-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
15
19
23
85
G7
692
948
155
437
G6
0684
8045
3638
3723
1297
5295
6194
8229
9846
6843
7351
8012
G5
8357
8831
3278
6940
G4
96521
46696
93045
25956
11169
68679
76003
48787
44947
73485
32480
84199
49254
97851
42517
95332
90378
49885
99744
38282
86623
29580
46666
21060
63599
87715
15710
80413
G3
80367
45112
52174
31324
62462
68781
65845
02946
G2
80826
98629
75477
14442
G1
47631
83910
28296
18428
ĐB
296198
443258
846568
511665

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3
1 2,5 0,9 7 0,2,3,5
2 1,6 3,4,9 3,3,9 8
3 1,8 1 2 7
4 5,5 7,8 4,6 0,2,3,5,6
5 6,7 1,4,8 5 1
6 7,9 2,8 0,5,6
7 9 4 7,8,8
8 4 0,5,7 1,2,5 0,5
9 2,6,8 5,7,9 4,6 9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 08-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
35
87
99
21
G7
274
916
596
653
G6
3636
3047
3823
4328
1485
4778
1350
0432
5246
2619
3088
5819
G5
3185
7853
8788
1773
G4
25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051
45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106
73376
20954
19182
59972
76330
44099
49558
77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177
G3
93340
78378
66842
76941
26648
43472
90885
96613
G2
67634
20598
81966
68606
G1
77773
18613
52659
82765
ĐB
289455
637472
865620
263561

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,6,7 2,6
1 9 3,6 1,3,9,9
2 3 1,8 0 1
3 4,5,6 0,2
4 0,3,7,7 1,2 6,8 5
5 1,3,5,9 3 0,4,8,9 3
6 0 6 1,1,5,6
7 3,4,8 2,3,8 2,2,6 3,7,8
8 5 5,7,8,8 2,8 5,8
9 8 6,9,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 01-10-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
96
30
92
26
G7
243
827
879
708
G6
3735
9278
0318
1060
4740
3140
2362
8277
9540
5256
9643
9930
G5
3013
0117
2570
1112
G4
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
58978
68108
36618
68379
34333
20724
23975
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
G3
84437
48036
70807
71766
40445
75005
41917
16421
G2
58082
66734
80557
39367
G1
17002
32345
86675
56899
ĐB
839414
731367
432240
182797

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,8 0,5,7 5,8 7,8,8
1 1,3,4,8 7 8 2,7
2 0 7 4 1,6
3 3,5,6,7 0,1,4,9 3 0
4 3 0,0,5 0,0,5 3
5 6 7 3,6
6 0,6,7 2 1,7
7 3,8,8 7 0,5,5,7,8,9,9 5
8 2 5,6 7
9 6 2 1,7,9
Loading...
Loading...