KQXSMN THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 24-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
99
56
13
33
G7
389
402
278
029
G6
2167
0488
1266
5704
3866
1787
1413
8386
9491
6716
3877
2257
G5
3775
0246
4353
0786
G4
56355
95709
42986
02800
72284
84172
14349
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
33057
58404
32207
92897
79393
51754
78966
66037
79520
16876
47216
31274
14562
76737
G3
34231
23377
12750
12839
66209
49054
30431
13621
G2
55306
98650
68489
60684
G1
89452
59329
47929
07856
ĐB
305240
036497
249596
636753

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,6,9 2,4 4,7,9
1 3,3 6,6
2 4,9 9 0,1,9
3 1 9,9 1,3,7,7
4 0,9 3,6
5 2,5 0,0,6,6,8 3,4,4,7 3,6,7
6 6,7 6,6 6 2
7 2,5,7 8 4,6,7
8 4,6,8,9 7,9 6,9 4,6
9 9 7 1,3,6,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 17-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
77
05
20
65
G7
936
409
707
639
G6
9758
3391
2385
3272
0423
0963
4629
8630
4869
8210
5716
7314
G5
2755
5216
5583
1881
G4
42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
12622
36380
46017
38210
20217
40257
00495
94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917
G3
88028
96821
74808
67835
24007
09034
33355
61477
G2
38226
09304
45615
31585
G1
09514
18718
84145
41431
ĐB
169281
036227
340222
142483

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,6 4,5,8,9 7,7
1 4 4,6,8 0,5,7,7 0,4,6,7,9
2 1,4,6,8 2,3,5,7 0,2,2,9
3 2,6 5 0,4 1,9
4 6 5
5 5,8 7 7 5,8
6 3 9 5
7 7,9 2,6 7
8 1,5,5 0,3 1,3,5,6,8
9 1,9 3 5 0,1

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 10-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
76
07
45
72
G7
656
414
175
824
G6
0554
5304
8215
6457
4864
7363
5760
8829
1439
7670
5527
9785
G5
0404
7040
0257
2882
G4
73302
38395
80568
13879
35403
42662
62722
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
41303
81538
14012
23052
72058
69789
32608
08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977
G3
57090
44685
26696
45275
10582
28124
63821
25291
G2
90365
65856
80556
02629
G1
10568
97341
31272
26835
ĐB
844095
487439
398200
345237

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,3,4,4 7 0,3,8 0
1 5 0,0,0,4,5,8 2 4
2 2 4,9 1,4,7,9
3 9 8,9 5,7,9
4 0,1 5 8
5 4,6 6,7 2,6,7,8 2,8
6 2,5,8,8 3,4 0
7 6,9 3,5 2,5 0,2,7
8 5 2,9 2,5
9 0,5,5 3,6 1

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 03-09-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
32
86
83
28
G7
827
421
143
396
G6
2977
9608
8609
6337
6463
8997
9059
0454
0708
0813
4443
1915
G5
2247
1298
6893
4599
G4
33229
67107
86704
60170
34578
80561
87302
58557
08462
45776
61070
37718
01217
56120
68159
20610
55117
93687
47791
70250
36635
43866
26735
37835
67735
88078
03503
33207
G3
25619
90705
95880
62641
69477
28646
17734
35816
G2
90914
27048
23134
61145
G1
59678
77008
29117
00828
ĐB
921541
874207
836253
456311

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,4,5,7,8,9 7,8 8 3,7
1 4,9 7,8 0,7,7 1,3,5,6
2 7,9 0,1 8,8
3 2 7 4,5 4,5,5,5
4 1,7 1,8 3,6 3,5
5 7 0,3,4,9,9
6 1 2,3 6
7 0,7,8,8 0,6 7 8
8 0,6 3,7
9 7,8 1,3 6,9
Loading...
Loading...