KQXSMN THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 29-08-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
12
13
98
21
G7
155
152
560
195
G6
9964
5905
5276
6635
3466
4362
8908
7666
8497
9457
7636
6968
G5
0205
9751
0890
5414
G4
84263
89988
09699
66550
05577
79460
23628
68516
76248
23851
03069
42773
24903
55099
10120
71525
86427
12525
86395
51538
16391
44619
73725
89401
61802
97378
31616
95728
G3
94617
72795
90107
41342
76043
41857
34006
71874
G2
91787
50483
89164
96961
G1
11528
65009
43953
96098
ĐB
978646
074410
735980
432809

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,5 3,7,9 8 1,2,6,9
1 2,7 0,3,6 4,6,9
2 8,8 0,5,5,7 1,5,8
3 5 8 6
4 6 2,8 3
5 0,5 1,1,2 3,7 7
6 0,3,4 2,6,9 0,4,6 1,8
7 6,7 3 4,8
8 7,8 3 0
9 5,9 9 0,1,5,7,8 5,8

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 22-08-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
87
41
29
77
G7
546
563
909
490
G6
1529
7415
5411
5821
2090
6491
1745
2632
3702
3008
3876
4963
G5
5168
4005
5972
2723
G4
24344
43908
35329
38238
88842
73105
59149
35007
72951
69440
88776
31489
85974
62837
37407
20880
51893
91803
52419
76747
62392
54670
24981
57941
54113
78372
35731
94196
G3
98778
35349
39891
62776
86134
49245
00256
01267
G2
16028
69923
91531
68199
G1
26517
21675
69371
52419
ĐB
705016
723345
347924
587393

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,8 5,7 2,3,7,9 8
1 1,5,6,7 9 3,9
2 8,9,9 1,3 4,9 3
3 8 7 1,2,4 1
4 2,4,6,9,9 0,1,5 5,5,7 1
5 1 6
6 8 3 3,7
7 8 4,5,6,6 1,2 0,2,6,7
8 7 9 0 1
9 0,1,1 2,3 0,3,6,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 15-08-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
05
45
16
61
G7
064
583
953
598
G6
0560
4826
0233
8967
5640
4236
4405
1907
6817
2437
6730
1665
G5
8987
3773
2998
3962
G4
04013
99091
12184
72690
80749
81386
69120
98708
24997
14961
74782
65234
09838
50318
78469
62730
97591
87820
24229
55796
87729
28045
44127
31861
31871
68930
37945
35140
G3
39666
13641
65500
01174
32181
72739
09906
26299
G2
66626
96804
80037
97292
G1
48669
15064
40666
21075
ĐB
768610
028971
907378
712600

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 0,4,8 5,7 0,6
1 0,3 8 6,7
2 0,6,6 0,9,9 7
3 3 4,6,8 0,7,9 0,0,7
4 1,9 0,5 0,5,5
5 3
6 0,4,6,9 1,4,7 6,9 1,1,2,5
7 1,3,4 8 1,5
8 4,6,7 2,3 1
9 0,1 7 1,6,8 2,8,9

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 08-08-2015

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
29
78
80
53
G7
171
947
263
546
G6
5322
1526
2023
1112
3766
9754
9201
1279
0085
5123
4442
5730
G5
6135
8286
2167
3093
G4
16141
09981
69349
11662
68735
64167
18608
73075
62900
30054
30774
36227
02771
07835
09713
43783
05952
85728
62008
76700
87820
91231
32451
68691
83046
62650
65258
13341
G3
77899
01191
33473
22443
12317
38493
57994
16924
G2
46625
06023
87085
66876
G1
76736
98726
27592
46550
ĐB
744302
516755
568027
821316

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: SOI HCM gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,8 0 0,1,8
1 2 3,7 6
2 2,3,5,6,9 3,6,7 0,7,8 3,4
3 5,5,6 5 0,1
4 1,9 3,7 1,2,6,6
5 4,4,5 2 0,0,1,3,8
6 2,7 6 3,7
7 1 1,3,4,5,8 9 6
8 1 6 0,3,5,5
9 1,9 2,3 1,3,4
123...87>>