KQXSMN THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 20-08-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
36
54
53
48
G7
392
435
557
152
G6
8566
8351
6120
9105
0948
6521
3639
8431
9433
0144
5118
5066
G5
4659
6942
2338
3692
G4
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
03596
12603
64923
53704
77587
51501
44298
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
G3
70638
92687
83855
32352
02473
44640
21662
52035
G2
19003
79572
33199
81259
G1
31703
51485
46231
39909
ĐB
425358
648756
118403
475896

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,3,7 5 1,3,3,4 0,9
1 5 0,1,7,8
2 0 1,3,4 3 9
3 6,8 5 1,1,3,8,9 5
4 2,8,8 0 4,8
5 1,6,8,9 2,4,5,6,8 3,7 2,9
6 6 7 2,2,6
7 4,9 2 3
8 6,7 1,5 7
9 2,6 4 6,8,9 0,2,6

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 13-08-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
03
49
62
45
G7
565
380
283
416
G6
0134
4770
4617
8753
4280
5022
4621
6843
1345
8163
2062
4130
G5
9815
1770
7047
6553
G4
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
77220
04008
66951
57224
46913
72615
74571
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
G3
46256
70855
12464
03866
75284
00191
18406
88203
G2
82281
33801
96589
71409
G1
71358
88399
06466
05021
ĐB
057453
363186
276138
306362

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 1,1 8 3,3,6,9
1 2,5,7 3,5 6
2 2,2 0,1,4 1,8
3 4 5 8 0
4 7,9 9 3,5,7 3,5
5 3,3,5,6,8 3 1 3
6 4,5,5 3,4,6 2,6 2,2,2,3,6
7 0 0,0 1 2
8 0,1 0,0,6 3,4,9
9 3,6,9 1 4

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 06-08-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
24
08
88
80
G7
556
545
782
393
G6
6206
6572
1542
5619
4467
2829
9326
5997
9985
8371
0076
4610
G5
4153
0474
2956
9424
G4
91984
44011
34449
15372
98937
87319
79781
42755
78593
46168
34573
70376
87336
02601
27844
17927
35077
84659
34544
62881
95910
51851
39694
18023
97977
60417
10154
98480
G3
76934
45611
75064
14140
63186
43431
33997
05152
G2
37469
15636
02939
79005
G1
05230
40780
43234
29386
ĐB
141607
297718
942241
181556

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,7 1,8 5
1 1,1,9 8,9 0 0,7
2 4 9 6,7 3,4
3 0,4,7 6,6 1,4,9
4 2,9 0,5 1,4,4
5 3,6 5 6,9 1,2,4,6
6 9 4,7,8
7 2,2 3,4,6 7 1,6,7
8 1,4 0 1,2,5,6,8 0,0,6
9 3 7 3,4,7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 30-07-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
55
81
22
58
G7
467
971
996
290
G6
8009
9820
4878
3422
6404
8136
5349
6783
3617
5250
3322
8353
G5
7155
2627
1811
5739
G4
92516
65151
39625
06843
01160
27398
59481
26365
60510
17131
90012
62007
52172
92496
56140
40684
00940
55408
91752
11708
62931
84277
66187
53450
89958
40374
00756
61292
G3
16255
55173
80680
14298
60055
20459
52025
85472
G2
65899
54379
06274
43595
G1
24717
65244
59563
35091
ĐB
974169
461537
218417
436215

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 4,7 8,8
1 6,7 0,2 1,7,7 5
2 0,5 2,7 2 2,5
3 1,6,7 1 9
4 3 4 0,0,9
5 1,5,5,5 2,5,9 0,0,3,6,8,8
6 0,7,9 5 3
7 3,8 1,2,9 4 2,4,7
8 1 0,1 3,4 7
9 8,9 6,8 6 0,1,2,5