KQXSMN THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN

Trang chủ » Xổ số miền nam » Kết quả xổ số miền nam thứ 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 30-04-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
89
83
08
77
G7
759
112
200
500
G6
0470
8099
7114
4876
3338
1271
8830
8604
3618
1446
7076
0547
G5
4341
4746
3064
5903
G4
80605
61869
57552
89089
51649
86454
56057
09929
74629
90367
72131
33691
69913
01467
03454
24857
18069
40699
97730
79343
05129
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
G3
88005
73902
93436
11535
14306
99221
94748
61328
G2
10214
57576
03636
69074
G1
13291
49447
21988
73510
ĐB
569217
786206
456825
174367

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,5,5 6 0,4,6,8 0,3
1 4,4,7 2,3 8 0
2 9,9 1,5,9 4,4,8
3 1,5,6,8 0,0,6
4 1,9 6,7 3 6,7,8
5 2,4,7,9 4,7 2,9
6 9 7,7 4,9 3,7
7 0 1,6,6 4,6,7
8 9,9 3 8 4
9 1,9 1 9 5

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 23-04-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
96
38
35
76
G7
594
096
272
087
G6
8654
8409
7149
9504
8477
2028
6593
5786
3479
5427
1488
4522
G5
6702
2078
3776
5313
G4
41990
99111
58783
23875
59684
74821
09913
87676
70460
74662
27831
02390
88004
02391
88217
89038
39296
93837
11928
54955
02782
64220
84840
92692
17443
69048
20976
86363
G3
63919
00191
47070
84662
92095
11416
96176
49611
G2
35393
26503
63578
05814
G1
63313
69644
90048
19916
ĐB
838378
366634
791424
793648

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,9 3,4,4
1 1,3,3,9 6,7 1,3,4,6
2 1 8 4,8 0,2,7
3 1,4,8 5,7,8
4 9 4 8 0,3,8,8
5 4 5
6 0,2,2 3
7 5,8 0,6,7,8 2,6,8,9 6,6,6
8 3,4 2,6 7,8
9 0,1,3,4,6 0,1,6 3,5,6 2

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 16-04-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
51
18
40
18
G7
257
799
265
415
G6
5949
3166
6933
5187
0137
8436
9517
9955
9069
0007
4997
0211
G5
1618
8063
7547
4302
G4
13408
17002
16012
96339
73926
56034
71254
54119
70276
71904
23104
54389
38989
52224
75176
26528
45904
62374
56491
06080
61065
88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743
G3
70367
22133
28561
77596
43154
99303
94163
26822
G2
36597
40002
52012
38569
G1
98053
78080
87384
78834
ĐB
038663
722632
592082
266978

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,8 2,4,4 3,4 2,7
1 2,8 8,9 2,7 1,5,8
2 6 4 8 2
3 3,3,4,9 2,6,7 0,1,3,4
4 9 0,7 3,4
5 1,3,4,7 4,5 3
6 3,6,7 1,3 5,5,9 3,9
7 6 4,6 5,8
8 0,7,9,9 0,2,4
9 7 6,9 1 7

KQXSMN - Kết quả xổ số Miền nam thứ 7 ngày 09-04-2016

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
56
74
28
59
G7
566
842
618
866
G6
8142
4976
7277
9077
7196
3426
2266
8182
2756
3677
4791
8525
G5
3686
4029
4454
3155
G4
10116
20093
20445
76155
01372
49192
32669
51144
14466
45715
71318
13740
20569
94357
19455
85003
24614
15327
14001
04851
43488
55260
30990
29129
15081
32997
77197
97497
G3
98382
45917
34963
33464
88404
64482
98271
55339
G2
20195
33388
98110
56484
G1
72256
41502
00483
57001
ĐB
050433
687610
752611
637902

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất: XSHCM gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Soạn: VIP HCM gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 1,3,4 1,2
1 6,7 0,5,8 0,1,4,8
2 6,9 7,8 5,9
3 3 9
4 2,5 0,2,4
5 5,6,6 7 1,4,5,6 5,9
6 6,9 3,4,6,9 6 0,6
7 2,6,7 4,7 1,7
8 2,6 8 2,2,3,8 1,4
9 2,3,5 6 0,1,7,7,7
123...96>>