KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 04-10-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
91
80
G7
259
602
G6
2279
9022
9256
5233
3444
8179
G5
5275
0199
G4
79682
99822
30332
29343
58818
31030
62910
44584
59654
57967
20730
90482
36872
35292
G3
11374
78371
23853
68542
G2
91748
97687
G1
05658
98226
ĐB
552269
791324

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 2
1 0,8
2 2,2 4,6
3 0,2 0,3
4 3,8 2,4
5 6,8,9 3,4
6 9 7
7 1,4,5,9 2,9
8 2 0,2,4,7
9 1 2,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 27-09-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
61
74
G7
124
695
G6
4191
4571
2380
0435
5258
1595
G5
6433
2340
G4
90527
14906
39777
65469
23069
55762
04200
23490
21770
00443
21971
69271
51788
53755
G3
65998
70267
09048
06461
G2
20533
59902
G1
86423
68343
ĐB
841856
050934

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,6 2
1
2 3,4,7
3 3,3 4,5
4 0,3,3,8
5 6 5,8
6 1,2,7,9,9 1
7 1,7 0,1,1,4
8 0 8
9 1,8 0,5,5

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 20-09-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
98
65
G7
718
829
G6
2379
4449
0090
0456
5726
1341
G5
4205
5797
G4
32610
52284
15350
56987
50733
15876
78346
23784
55268
78900
26071
53012
29741
83766
G3
33040
69829
75249
50622
G2
59259
66179
G1
96127
67187
ĐB
851829
160608

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 5 0,8
1 0,8 2
2 7,9,9 2,6,9
3 3
4 0,6,9 1,1,9
5 0,9 6
6 5,6,8
7 6,9 1,9
8 4,7 4,7
9 0,8 7

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 13-09-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
31
93
G7
704
176
G6
5317
0017
8865
7440
2379
4821
G5
8080
2581
G4
92513
17803
29435
30366
46766
89642
17415
04401
34454
90652
65562
54299
14804
25969
G3
19499
79399
52215
94786
G2
21219
27354
G1
71121
80682
ĐB
788596
310954

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 3,4 1,4
1 3,5,7,7,9 5
2 1 1
3 1,5
4 2 0
5 2,4,4,4
6 5,6,6 2,9
7 6,9
8 0 1,2,6
9 6,9,9 3,9
123...88>>