KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 15-01-2017

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
59
21
G7
269
292
G6
6145
1835
8448
5828
2764
7625
G5
8843
8128
G4
51326
97641
66927
27267
97801
63686
22940
73729
42994
55701
50553
94608
57123
02993
G3
85891
39723
64465
22614
G2
87319
57561
G1
10018
85630
ĐB
10491
10251

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 1 1,8
1 8,9 4
2 3,6,7 1,3,5,8,8,9
3 5 0
4 0,1,3,5,8
5 9 1,3
6 7,9 1,4,5
7
8 6
9 1,1 2,3,4

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 08-01-2017

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
44
94
G7
354
076
G6
0848
6455
0523
8416
5283
4148
G5
1511
5944
G4
92604
77152
11698
18480
59640
88421
41149
74535
38721
13807
89990
73056
75985
66455
G3
63046
87034
56071
66897
G2
44686
24171
G1
53399
28687
ĐB
97867
33933

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4 7
1 1 6
2 1,3 1
3 4 3,5
4 0,4,6,8,9 4,8
5 2,4,5 5,6
6 7
7 1,1,6
8 0,6 3,5,7
9 8,9 0,4,7

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 01-01-2017

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
79
23
G7
715
945
G6
0645
8096
3593
4544
3940
5386
G5
7900
6266
G4
15908
92783
19209
20968
87319
53256
37362
56213
74311
99441
02201
19547
50715
72528
G3
98555
26895
17190
42903
G2
55132
48542
G1
07285
94540
ĐB
73058
52655

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,8,9 1,3
1 5,9 1,3,5
2 3,8
3 2
4 5 0,0,1,2,4,5,7
5 5,6,8 5
6 2,8 6
7 9
8 3,5 6
9 3,5,6 0

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 25-12-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
59
71
G7
692
241
G6
1695
9511
9536
5019
7509
0975
G5
1266
4548
G4
67885
28854
59669
00177
21241
91700
13623
76913
78495
59772
80480
81311
71653
65049
G3
75730
48554
50523
91427
G2
04002
81247
G1
60080
93273
ĐB
08013
88246

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,2 9
1 1,3 1,3,9
2 3 3,7
3 0,6
4 1 1,6,7,8,9
5 4,4,9 3
6 6,9
7 7 1,2,3,5
8 0,5 0
9 2,5 5
Loading...
Loading...