KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 04-12-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
57
03
G7
079
791
G6
3250
2648
0113
2818
4074
7716
G5
5779
9145
G4
92658
26552
05233
28886
81555
12560
16100
06556
96352
13569
94048
57663
97007
57750
G3
93231
16055
72231
79725
G2
00037
87880
G1
54000
63067
ĐB
39724
06887

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,0 3,7
1 3 6,8
2 4 5
3 1,3,7 1
4 8 5,8
5 0,2,5,5,7,8 0,2,6
6 0 3,7,9
7 9,9 4
8 6 0,7
9 1

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 27-11-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
13
23
G7
720
993
G6
8456
8462
3306
4777
6540
2124
G5
1040
1580
G4
56566
96599
50304
56869
86763
67457
43848
34535
08584
27661
79167
49569
22805
46838
G3
26481
00106
14382
94610
G2
48349
20441
G1
34529
93714
ĐB
82159
25334

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4,6,6 5
1 3 0,4
2 0,9 3,4
3 4,5,8
4 0,8,9 0,1
5 6,7,9
6 2,3,6,9 1,7,9
7 7
8 1 0,2,4
9 9 3

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 20-11-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
39
22
G7
979
976
G6
7944
3919
5837
4757
7751
3996
G5
4628
4399
G4
23465
40603
31191
22914
61035
64019
44602
13874
48628
46769
13335
38748
70482
74622
G3
39305
68607
07537
52599
G2
71259
87859
G1
49047
75035
ĐB
26370
25671

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 2,3,5,7
1 4,9,9
2 8 2,2,8
3 5,7,9 5,5,7
4 4,7 8
5 9 1,7,9
6 5 9
7 0,9 1,4,6
8 2
9 1 6,9,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 13-11-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
43
56
G7
802
271
G6
7242
2368
0526
3366
8501
7513
G5
1924
1992
G4
46715
69001
36466
54959
41883
12981
33588
46739
83823
79800
74684
95886
89073
57851
G3
55030
45453
65200
91462
G2
03000
09297
G1
88439
53268
ĐB
54096
05345

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,1,2 0,0,1
1 5 3
2 4,6 3
3 0,9 9
4 2,3 5
5 3,9 1,6
6 6,8 2,6,8
7 1,3
8 1,3,8 4,6
9 6 2,7
Loading...
Loading...