KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 28-08-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
05
90
G7
727
966
G6
9082
5199
6298
2294
2497
2621
G5
1852
4135
G4
84509
25448
89773
76873
11743
87700
59267
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
G3
68537
66678
46192
66445
G2
22127
40255
G1
86462
59486
ĐB
86774
34241

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,5,9 2
1
2 7,7 0,1
3 7 5
4 3,8 1,1,2,5
5 2 1,5
6 2,7 6
7 3,3,4,8 6
8 2 6,7
9 8,9 0,2,4,7

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 21-08-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
14
49
G7
839
502
G6
9160
5866
1175
6226
1189
8534
G5
5241
8322
G4
70863
76913
02816
59061
63483
75800
76864
39092
68783
01072
77348
60781
46801
40942
G3
56578
74804
43755
46228
G2
94117
53076
G1
79181
92968
ĐB
51645
33084

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,4 1,2
1 3,4,6,7
2 2,6,8
3 9 4
4 1,5 2,8,9
5 5
6 0,1,3,4,6 8
7 5,8 2,6
8 1,3 1,3,4,9
9 2

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 14-08-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
63
42
G7
428
876
G6
8538
7037
8909
8856
5608
3369
G5
7257
6661
G4
14156
63975
31840
89796
26627
70548
39694
75425
45104
01379
13990
85963
54130
73075
G3
06390
67432
97036
71558
G2
82793
46098
G1
09766
82898
ĐB
73713
77297

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 9 4,8
1 3
2 7,8 5
3 2,7,8 0,6
4 0,8 2
5 6,7 6,8
6 3,6 1,3,9
7 5 5,6,9
8
9 0,3,4,6 0,7,8,8

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 07-08-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
71
74
G7
279
289
G6
4037
8283
5097
7296
3642
7914
G5
5718
2087
G4
32914
45198
17269
69481
28413
73275
78350
72036
79363
31386
30088
15237
15278
13138
G3
34037
01233
97513
78380
G2
83017
28996
G1
22470
65262
ĐB
19727
17548

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0
1 3,4,7,8 3,4
2 7
3 3,7,7 6,7,8
4 2,8
5 0
6 9 2,3
7 0,1,5,9 4,8
8 1,3 0,6,7,8,9
9 7,8 6,6