Xổ số miền trung »   Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 28-06-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
62
16
G7
137
899
G6
0907
2509
9324
4442
2537
3047
G5
3354
0039
G4
23352
53387
51962
02164
82341
14507
44333
30321
49927
85411
73299
09589
62286
02407
G3
34912
49452
40426
15621
G2
10708
47925
G1
52805
59693
ĐB
233604
945390

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4,5,7,7,8,9 7
1 2 1,6
2 4 1,1,5,6,7
3 3,7 7,9
4 1 2,7
5 2,2,4
6 2,2,4
7
8 7 6,9
9 0,3,9,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 21-06-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
45
78
G7
318
612
G6
3260
7986
2956
6560
9772
1169
G5
0289
6962
G4
05977
53814
12689
11641
07921
77826
00149
10311
24610
94364
43346
15656
68945
58343
G3
34372
26027
98289
53975
G2
72680
07451
G1
84996
48366
ĐB
534833
539273

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0
1 4,8 0,1,2
2 1,6,7
3 3
4 1,5,9 3,5,6
5 6 1,6
6 0 0,2,4,6,9
7 2,7 2,3,5,8
8 0,6,9,9 9
9 6

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 14-06-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
37
93
G7
998
231
G6
6705
4255
1485
4317
3601
6476
G5
7434
3624
G4
38432
44774
02137
56220
75432
31019
24329
73965
69349
13360
76570
03582
42695
68716
G3
73686
42615
92237
09238
G2
42452
25750
G1
04547
88152
ĐB
156651
000175

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 5 1
1 5,9 6,7
2 0,9 4
3 2,2,4,7,7 1,7,8
4 7 9
5 1,2,5 0,2
6 0,5
7 4 0,5,6
8 5,6 2
9 8 3,5

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 07-06-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
83
06
G7
113
809
G6
6322
9255
3858
7322
3321
7862
G5
4318
1976
G4
24078
66661
19612
43065
87016
19553
21207
00095
18114
39224
19778
34507
63397
38908
G3
15452
98808
72387
47305
G2
73569
40913
G1
71978
02452
ĐB
585480
743949

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 7,8 5,6,7,8,9
1 2,3,6,8 3,4
2 2 1,2,4
3
4 9
5 2,3,5,8 2
6 1,5,9 2
7 8,8 6,8
8 0,3 7
9 5,7
123...85>>

Xổ số miền bắc