KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 25-09-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
31
23
G7
178
512
G6
3189
1754
3597
1607
6788
7452
G5
8947
5302
G4
13796
02787
61214
52388
65369
21691
06292
15889
46273
16664
16955
76882
43426
93931
G3
79499
85726
73606
46356
G2
96348
52780
G1
12305
04154
ĐB
71752
87204

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 5 2,4,6,7
1 4 2
2 6 3,6
3 1 1
4 7,8
5 2,4 2,4,5,6
6 9 4
7 8 3
8 7,8,9 0,2,8,9
9 1,2,6,7,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 18-09-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
95
43
G7
910
016
G6
6720
3440
9803
6646
7337
4974
G5
2021
3382
G4
62934
43911
80156
34293
24343
21341
08481
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
G3
76835
76944
91936
24996
G2
44440
88046
G1
84509
11426
ĐB
84837
45307

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 3,9 7
1 0,1 6
2 0,1 6
3 4,5,7 6,7
4 0,0,1,3,4 3,5,6,6
5 6 2,4
6
7 1,4
8 1 2,6,7
9 3,5 6,7

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 11-09-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
63
81
G7
132
216
G6
9699
1885
5152
0919
1027
7448
G5
5525
3108
G4
64425
52360
94712
15342
04600
55559
56777
27891
14583
45564
19845
69545
15741
46178
G3
42694
85882
96726
75633
G2
12283
34942
G1
61619
91297
ĐB
51826
01633

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0 8
1 2,9 6,9
2 5,5,6 6,7
3 2 3,3
4 2 1,2,5,5,8
5 2,9
6 0,3 4
7 7 8
8 2,3,5 1,3
9 4,9 1,7

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 04-09-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
34
18
G7
832
307
G6
5465
1707
1083
9802
0004
4343
G5
0862
4712
G4
74765
19612
92757
42546
40264
25560
23202
95032
00759
59901
16667
23291
64151
35854
G3
67312
76528
13338
26800
G2
23539
93558
G1
68577
02418
ĐB
90417
75266

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 2,7 0,1,2,4,7
1 2,2,7 2,8,8
2 8
3 2,4,9 2,8
4 6 3
5 7 1,4,8,9
6 0,2,4,5,5 6,7
7 7
8 3
9 1
Loading...
Loading...