KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 14-02-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
04
95
G7
321
612
G6
6576
0118
7870
8477
8231
5605
G5
0940
9045
G4
12882
30465
43936
91524
80941
38735
77806
83680
73132
67380
50647
53667
91421
47572
G3
74833
46922
81490
32596
G2
78015
54682
G1
08760
66190
ĐB
654542
002311

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4,6 5
1 5,8 1,2
2 1,2,4 1
3 3,5,6 1,2
4 0,1,2 5,7
5
6 0,5 7
7 0,6 2,7
8 2 0,0,2
9 0,0,5,6

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 07-02-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
94
53
G7
009
672
G6
1838
8269
9822
6355
3424
9847
G5
2526
3203
G4
50004
75550
32993
56523
67203
94080
68322
44470
94219
46447
53807
21494
58928
20823
G3
72330
33623
71717
54867
G2
18262
02010
G1
00632
84614
ĐB
258097
095453

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 3,4,9 3,7
1 0,4,7,9
2 2,2,3,3,6 3,4,8
3 0,2,8
4 7,7
5 0 3,3,5
6 2,9 7
7 0,2
8 0
9 3,4,7 4

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 31-01-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
87
74
G7
685
958
G6
2978
6284
1635
8026
4519
8096
G5
8482
5403
G4
27144
55362
49844
09735
77515
32377
59599
70447
30579
39340
61455
89635
37789
00123
G3
38721
11207
11219
02448
G2
95694
10277
G1
43663
13452
ĐB
527923
055093

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 7 3
1 5 9,9
2 1,3 3,6
3 5,5 5
4 4,4 0,7,8
5 2,5,8
6 2,3
7 7,8 4,7,9
8 2,4,5,7 9
9 4,9 3,6

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 24-01-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
83
46
G7
807
348
G6
7041
0045
7027
0046
1532
0196
G5
2860
2047
G4
31319
39270
45461
25455
50220
84431
63928
48060
30474
72327
31794
53071
08415
79871
G3
54087
24379
76603
85268
G2
45051
10247
G1
19587
10956
ĐB
167652
392215

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 7 3
1 9 5,5
2 0,7,8 7
3 1 2
4 1,5 6,6,7,7,8
5 1,2,5 6
6 0,1 0,8
7 0,9 1,1,4
8 3,7,7
9 4,6
123...93>>