KQXSMT chủ nhật - SXMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật

KQXSMT 19-02-2017 - Xổ số miền Trung ngày 19-02-2017 click

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
39
20
G7
986
048
G6
0983
0719
6831
2281
3176
5598
G5
7945
9024
G4
78538
33186
75291
96847
95029
60334
24508
56573
01543
50153
61092
35893
66045
74116
G3
22147
43816
91163
02480
G2
12056
72343
G1
00630
66438
ĐB
06682
13935

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 8057 (1000đ)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000đ)

ĐầuKhánh HòaKon Tum
08
16,96
290,4
30,1,4,8,95,8
45,7,73,3,5,8
563
63
73,6
82,3,6,60,1
912,3,8

KQXSMT 12-02-2017 - Xổ số miền Trung ngày 12-02-2017 click

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
99
36
G7
967
118
G6
7857
0103
5994
0473
6636
5899
G5
9661
4381
G4
67943
03770
28677
76178
11524
93491
21124
66201
34321
40575
12229
14878
79110
98013
G3
67054
22046
21081
41027
G2
70822
76963
G1
10574
68736
ĐB
17866
92680

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 8057 (1000đ)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000đ)

ĐầuKhánh HòaKon Tum
031
10,3,8
22,4,41,7,9
36,6,6
43,6
54,7
61,6,73
70,4,7,83,5,8
80,1,1
91,4,99