Xổ số miền trung »   Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 22-03-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
31
17
G7
198
651
G6
9104
3088
2377
5593
3211
1537
G5
6430
8778
G4
77194
77803
83599
59183
32141
67307
77213
68938
24625
65362
41931
15528
38521
74390
G3
47826
57683
90773
28423
G2
61549
46428
G1
43191
05799
ĐB
236871
455028

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 3,4,7
1 3 1,7
2 6 1,3,5,8,8,8
3 0,1 1,7,8
4 1,9
5 1
6 2
7 1,7 3,8
8 3,3,8
9 1,4,8,9 0,3,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 15-03-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
05
96
G7
428
635
G6
6824
4449
5113
0863
2028
7365
G5
0941
7435
G4
16086
08442
29733
17602
68570
41040
01287
10503
41190
79556
03697
61370
35295
74351
G3
19778
20092
88988
30667
G2
66415
18781
G1
12241
74571
ĐB
184248
340019

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 2,5 3
1 3,5 9
2 4,8 8
3 3 5,5
4 0,1,1,2,8,9
5 1,6
6 3,5,7
7 0,8 0,1
8 6,7 1,8
9 2 0,5,6,7

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 08-03-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
84
16
G7
550
458
G6
3855
7750
9736
2735
0197
0464
G5
7243
3160
G4
91751
68338
27579
76331
21788
61205
42113
06024
66337
43940
12148
94066
50899
16658
G3
78128
24426
44100
31664
G2
55331
24705
G1
13726
25116
ĐB
089748
046468

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 5 0,5
1 3 6,6
2 6,6,8 4
3 1,1,6,8 5,7
4 3,8 0,8
5 0,0,1,5 8,8
6 0,4,4,6,8
7 9
8 4,8
9 7,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 01-03-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
92
53
G7
172
861
G6
7105
7931
7287
6786
6182
5222
G5
5986
7965
G4
81606
33913
55080
99768
55615
22580
77876
62408
81699
81180
00697
86876
81474
79188
G3
83383
66939
43745
98171
G2
48439
56770
G1
15989
00266
ĐB
163054
039463

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 5,6 8
1 3,5
2 2
3 1,9,9
4 5
5 4 3
6 8 1,3,5,6
7 2,6 0,1,4,6
8 0,0,3,6,7,9 0,2,6,8
9 2 7,9
123...81>>

Xổ số miền bắc