KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 23-10-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
89
86
G7
626
955
G6
8909
8026
1816
4975
9182
0279
G5
0384
9463
G4
74234
56902
81600
45124
47226
80391
16433
33881
13764
61808
50239
17412
48172
77966
G3
95202
06073
52108
12339
G2
38663
76182
G1
74215
37838
ĐB
37638
58939

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,2,2,9 8,8
1 5,6 2
2 4,6,6,6
3 3,4,8 8,9,9,9
4
5 5
6 3 3,4,6
7 3 2,5,9
8 4,9 1,2,2,6
9 1

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 16-10-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
78
54
G7
338
741
G6
7065
2379
9401
4392
6590
9634
G5
9282
8516
G4
72720
19538
94792
72982
83420
25016
19328
50934
72005
48346
40967
00042
04193
28210
G3
40941
23063
84362
28995
G2
06536
71747
G1
14061
02914
ĐB
42706
87343

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 1,6 5
1 6 0,4,6
2 0,0,8
3 6,8,8 4,4
4 1 1,2,3,6,7
5 4
6 1,3,5 2,7
7 8,9
8 2,2
9 2 0,2,3,5

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 09-10-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
82
87
G7
994
632
G6
9102
0525
8149
4704
7757
1476
G5
1218
1585
G4
76345
45616
95291
49865
43604
67287
51498
04938
80791
41261
20231
48369
46689
88795
G3
05813
59755
39003
63502
G2
25375
74784
G1
51160
46279
ĐB
39209
36921

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 2,4,9 2,3,4
1 3,6,8
2 5 1
3 1,2,8
4 5,9
5 5 7
6 0,5 1,9
7 5 6,9
8 2,7 4,5,7,9
9 1,4,8 1,5

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 02-10-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
00
04
G7
627
540
G6
6473
4691
5061
0514
1357
3390
G5
5587
7630
G4
20635
89268
51659
58196
78884
95942
08670
81008
08693
68801
77851
78574
24161
22307
G3
60787
48293
30822
03912
G2
93163
43656
G1
62480
22031
ĐB
56030
75501

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0 1,1,4,7,8
1 2,4
2 7 2
3 0,5 0,1
4 2 0
5 9 1,6,7
6 1,3,8 1
7 0,3 4
8 0,4,7,7
9 1,3,6 0,3
Loading...
Loading...