Xổ số miền trung »   Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 26-04-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
00
91
G7
820
219
G6
3154
6270
1606
0348
6083
6743
G5
8783
9786
G4
92807
45439
72727
42905
32006
84598
75257
32689
45276
07127
24735
80637
30099
92558
G3
54769
15676
74337
35026
G2
72480
32573
G1
10582
15783
ĐB
817503
230161

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,3,5,6,6,7
1 9
2 0,7 6,7
3 9 5,7,7
4 3,8
5 4,7 8
6 9 1
7 0,6 3,6
8 0,2,3 3,3,6,9
9 8 1,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 19-04-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
50
67
G7
138
528
G6
7942
2246
9365
6186
5299
0910
G5
2426
3729
G4
53011
27391
12712
45649
57608
78538
74399
98839
37904
38920
73397
23484
05464
94256
G3
81924
11161
78591
16265
G2
18702
27021
G1
73437
01444
ĐB
355256
257613

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 2,8 4
1 1,2 0,3
2 4,6 0,1,8,9
3 7,8,8 9
4 2,6,9 4
5 0,6 6
6 1,5 4,5,7
7
8 4,6
9 1,9 1,7,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 12-04-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
90
16
G7
357
056
G6
3511
5980
2934
0101
1661
5114
G5
3978
3741
G4
18335
99927
59116
92096
98246
07736
06601
95873
76059
72724
94771
99850
00465
24287
G3
19565
36138
93755
34522
G2
67874
67103
G1
68679
45309
ĐB
673548
467657

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 1 1,3,9
1 1,6 4,6
2 7 2,4
3 4,5,6,8
4 6,8 1
5 7 0,5,6,7,9
6 5 1,5
7 4,8,9 1,3
8 0 7
9 0,6

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 05-04-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
79
34
G7
308
750
G6
1332
4557
5148
0402
2430
4123
G5
3388
4883
G4
16427
07631
64519
31105
41339
09596
32336
51770
18164
75619
09522
81344
99384
65711
G3
92342
28327
84194
91906
G2
75246
12592
G1
63188
62654
ĐB
689462
848668

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: SOI KH gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 5,8 2,6
1 9 1,9
2 7,7 2,3
3 1,2,6,9 0,4
4 2,6,8 4
5 7 0,4
6 2 4,8
7 9 0
8 8,8 3,4
9 6 2,4
123...83>>

Xổ số miền bắc