KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 29-11-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
50
84
G7
926
837
G6
2524
8024
1600
0455
8478
2570
G5
6164
9551
G4
64727
79460
74023
56843
04822
03095
00448
12161
45215
03449
71744
88207
85930
87121
G3
19388
92874
98884
14886
G2
43018
18884
G1
70569
15673
ĐB
433207
692980

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,7 7
1 8 5
2 2,3,4,4,6,7 1
3 0,7
4 3,8 4,9
5 0 1,5
6 0,4,9 1
7 4 0,3,8
8 8 0,4,4,4,6
9 5

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 22-11-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
37
79
G7
340
782
G6
5416
3809
9051
5546
5271
5359
G5
9723
2156
G4
13870
42273
15131
93975
80621
76961
22924
54613
78177
81714
42287
68601
14724
24203
G3
21487
80428
25987
35528
G2
52942
71271
G1
83977
15477
ĐB
783429
335796

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 9 1,3
1 6 3,4
2 1,3,4,8,9 4,8
3 1,7
4 0,2 6
5 1 6,9
6 1
7 0,3,5,7 1,1,7,7,9
8 7 2,7,7
9 6

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 15-11-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
63
93
G7
171
134
G6
3166
4351
8071
0630
0605
8702
G5
2025
1859
G4
86007
18429
46164
53263
78489
11992
94648
61581
43670
56409
07464
15777
85217
26547
G3
12955
47863
51278
83956
G2
12449
34101
G1
43984
51182
ĐB
288147
131486

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 7 1,2,5,9
1 7
2 5,9
3 0,4
4 7,8,9 7
5 1,5 6,9
6 3,3,3,4,6 4
7 1,1 0,7,8
8 4,9 1,2,6
9 2 3

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 08-11-2015

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
04
67
G7
460
407
G6
4090
5356
1959
4523
2000
4156
G5
7065
5447
G4
72680
87646
21726
06420
02517
22809
84979
16681
47272
31291
22820
73932
82790
17343
G3
60064
75021
06263
91052
G2
53781
28453
G1
81263
54894
ĐB
802420
421035

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4,9 0,7
1 7
2 0,0,1,6 0,3
3 2,5
4 6 3,7
5 6,9 2,3,6
6 0,3,4,5 3,7
7 9 2
8 0,1 1
9 0 0,1,4
123...90>>