KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 22-05-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
20
38
G7
534
176
G6
9842
9677
4978
3363
4486
4941
G5
5605
4251
G4
02546
80374
79938
34033
35427
82425
80239
86373
16833
22132
11875
90975
86294
89658
G3
32795
29360
71209
68210
G2
70604
22001
G1
35980
47793
ĐB
37815
46175

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4,5 1,9
1 5 0
2 0,5,7
3 3,4,8,9 2,3,8
4 2,6 1
5 1,8
6 0 3
7 4,7,8 3,5,5,5,6
8 0 6
9 5 3,4

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 15-05-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
87
66
G7
354
054
G6
2701
8586
2186
5888
6422
9516
G5
6480
8056
G4
94391
68838
54969
39789
94132
89710
00326
70673
13106
45953
97250
45451
33431
47369
G3
75476
60961
82147
95264
G2
45540
08222
G1
72524
90182
ĐB
74659
96416

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 1 6
1 0 6,6
2 4,6 2,2
3 2,8 1
4 0 7
5 4,9 0,1,3,4,6
6 1,9 4,6,9
7 6 3
8 0,6,6,7,9 2,8
9 1

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 08-05-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
89
06
G7
629
072
G6
0862
0566
0717
3554
9285
5905
G5
0460
3321
G4
10829
29543
15486
85294
63684
32271
85065
00209
53543
19799
75695
54721
69540
31786
G3
12833
95308
92618
89138
G2
75186
83268
G1
22191
07540
ĐB
25396
70879

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 8 5,6,9
1 7 8
2 9,9 1,1
3 3 8
4 3 0,0,3
5 4
6 0,2,5,6 8
7 1 2,9
8 4,6,6,9 5,6
9 1,4,6 5,9

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 01-05-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
93
47
G7
952
087
G6
8284
2467
0848
1762
5763
5092
G5
1111
9475
G4
17631
36872
22561
69373
33164
59276
49008
78715
32379
88743
23535
17494
67160
45468
G3
98953
12816
91178
53475
G2
05584
82069
G1
38056
75749
ĐB
69558
95980

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 8
1 1,6 5
2
3 1 5
4 8 3,7,9
5 2,3,6,8
6 1,4,7 0,2,3,8,9
7 2,3,6 5,5,8,9
8 4,4 0,7
9 3 2,4
123...97>>