KQXSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung chủ nhật

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 24-07-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
79
33
G7
309
875
G6
5004
4478
3609
0755
3220
4278
G5
8606
6700
G4
26857
35748
36440
61630
02569
78494
89879
36133
03528
32130
18270
28152
33652
36520
G3
21554
80025
45386
02712
G2
08791
00142
G1
55990
22828
ĐB
18264
48214

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 4,6,9,9 0
1 2,4
2 5 0,0,8,8
3 0 0,3,3
4 0,8 2
5 4,7 2,2,5
6 4,9
7 8,9,9 0,5,8
8 6
9 0,1,4

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 17-07-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
94
09
G7
994
638
G6
8801
1237
7528
8639
8523
9383
G5
1700
0464
G4
06806
83947
61103
82593
51600
45942
99716
33974
54011
85975
28612
72911
19929
17034
G3
96276
22610
60129
93949
G2
70858
27420
G1
74614
98689
ĐB
32052
12125

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,0,1,3,6 9
1 0,4,6 1,1,2
2 8 0,3,5,9,9
3 7 4,8,9
4 2,7 9
5 2,8
6 4
7 6 4,5
8 3,9
9 3,4,4

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 10-07-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
87
70
G7
715
077
G6
2250
7418
1502
5689
7846
8418
G5
3337
2476
G4
05305
35301
30569
55100
86175
37664
93874
16829
32350
86003
52224
70785
63470
08057
G3
98812
54014
47230
36962
G2
33951
50135
G1
12897
19790
ĐB
71078
17655

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 0,1,2,5 3
1 2,4,5,8 8
2 4,9
3 7 0,5
4 6
5 0,1 0,5,7
6 4,9 2
7 4,5,8 0,0,6,7
8 7 5,9
9 7 0

Kết quả xổ số Miền trung chủ nhật ngày 03-07-2016

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
G8
08
90
G7
775
682
G6
3513
8911
8843
4633
7015
3170
G5
6524
7889
G4
71487
66986
59347
51567
83376
86360
68915
29765
87366
38022
38474
25464
34056
50676
G3
80715
44735
55410
23050
G2
68143
15281
G1
97472
12285
ĐB
56759
91089

Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XSKH gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Khánh Hòa, Soạn: VIP KH gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Khánh Hòa Kon Tum
0 8
1 1,3,5,5 0,5
2 4 2
3 5 3
4 3,3,7
5 9 0,6
6 0,7 4,5,6
7 2,5,6 0,4,6
8 6,7 1,2,5,9,9
9 0
123...99>>