KQXSMT THỨ 4 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ 4

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 19-10-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
86
62
G7
171
491
G6
0214
7343
6449
8175
6861
4723
G5
2351
6182
G4
99133
74738
45372
99967
38901
85849
56525
67653
53590
59156
80475
31445
22946
63661
G3
28964
00871
94611
28478
G2
94390
14252
G1
34686
13392
ĐB
99134
13268

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1
1 4 1
2 5 3
3 3,4,8
4 3,9,9 5,6
5 1 2,3,6
6 4,7 1,1,2,8
7 1,1,2 5,5,8
8 6,6 2
9 0 0,1,2

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 12-10-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
36
55
G7
485
797
G6
1850
2557
3904
1921
5979
0952
G5
2375
8798
G4
99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187
09645
35614
05412
46664
69184
74577
20584
G3
43144
78095
96708
39087
G2
58088
66190
G1
07718
59066
ĐB
29984
08537

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4,5 8
1 8 2,4
2 1
3 6,6 7
4 4 5
5 0,1,2,7,7 2,5
6 4,6
7 5 7,9
8 3,4,5,7,8 4,4,7
9 5 0,7,8

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 05-10-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
56
60
G7
794
735
G6
4175
9847
2260
3287
3556
6356
G5
6257
1299
G4
68664
23803
91582
14202
26294
19937
28880
99898
46077
42052
27039
08071
39776
23518
G3
76864
12958
59396
64499
G2
01855
55388
G1
41668
51883
ĐB
48070
78818

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,3
1 8,8
2
3 7 5,9
4 7
5 5,6,7,8 2,6,6
6 0,4,4,8 0
7 0,5 1,6,7
8 0,2 3,7,8
9 4,4 6,8,9,9

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 28-09-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
69
77
G7
501
814
G6
2951
8623
3277
3039
2804
1201
G5
0455
9207
G4
42985
33187
53829
80405
77083
81110
63400
43108
58099
87580
05035
36012
99813
05407
G3
64955
88243
37138
21163
G2
41457
96577
G1
99809
62793
ĐB
37204
18126

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,1,4,5,9 1,4,7,7,8
1 0 2,3,4
2 3,9 6
3 5,8,9
4 3
5 1,5,5,7
6 9 3
7 7 7,7
8 3,5,7 0
9 3,9
Loading...
Loading...