KQXSMT THỨ 4 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ 4

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 27-04-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
72
94
G7
454
661
G6
8064
5102
9588
6550
9409
0023
G5
5517
2328
G4
11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155
02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248
G3
81632
75423
67887
08882
G2
73918
82168
G1
49575
64918
ĐB
70123
97758

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,2 7,9
1 0,7,8 8
2 3,3 3,4,8
3 2
4 5 2,8
5 4,5 0,8
6 1,4 1,8
7 2,5,7
8 8 2,5,7,7,7
9 7 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 20-04-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
23
41
G7
719
221
G6
4092
3717
0290
7081
2960
0008
G5
7160
5562
G4
80075
98640
43910
44058
01257
42875
47602
74866
26467
47951
70283
16013
22316
61868
G3
39148
63545
58454
65489
G2
11257
04400
G1
60160
66841
ĐB
16622
49887

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 0,8
1 0,7,9 3,6
2 2,3 1
3
4 0,5,8 1,1
5 7,7,8 1,4
6 0,0 0,2,6,7,8
7 5,5
8 1,3,7,9
9 0,2

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 13-04-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
27
18
G7
184
768
G6
2824
4002
4546
7294
3902
4024
G5
7311
8989
G4
62774
39584
62839
62521
72870
42212
30076
07393
42498
47794
28676
95239
14496
93303
G3
95660
44937
45992
42840
G2
27097
00657
G1
86152
12408
ĐB
44679
37090

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 2,3,8
1 1,2 8
2 1,4,7 4
3 7,9 9
4 6 0
5 2 7
6 0 8
7 0,4,6,9 6
8 4,4 9
9 7 0,2,3,4,4,6,8

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 06-04-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
41
35
G7
160
276
G6
7853
8664
5075
2764
9455
0444
G5
2187
4675
G4
36072
53800
28196
05495
09823
04369
41694
50675
08612
33618
70890
33469
24071
77110
G3
70470
62900
57440
51489
G2
31793
01667
G1
96518
13416
ĐB
+05966
+04342

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,0
1 8 0,2,6,8
2 3
3 5
4 1 0,2,4
5 3 5
6 0,4,6,9 4,7,9
7 0,2,5 1,5,5,6
8 7 9
9 3,4,5,6 0
123...94>>