KQXSMT THỨ 4 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ 4

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 20-07-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
80
77
G7
141
540
G6
4842
2241
4441
5865
7496
8234
G5
1256
4296
G4
71183
99834
20419
83844
21607
10576
84108
14289
88491
03021
04989
29796
65901
78055
G3
20737
36058
04384
51106
G2
74080
91715
G1
71977
72146
ĐB
75140
19346

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,8 1,6
1 9 5
2 1
3 4,7 4
4 0,1,1,1,2,4 0,6,6
5 6,8 5
6 5
7 6,7 7
8 0,0,3 4,9,9
9 1,6,6,6

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 13-07-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
13
48
G7
156
445
G6
1375
4428
2128
1479
1748
7614
G5
8875
1761
G4
94329
93015
21850
53534
13733
81888
18568
09092
09648
99167
47668
84733
08216
97315
G3
26383
17737
17508
87626
G2
79569
07855
G1
21073
43983
ĐB
05868
03114

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8
1 3,5 4,4,5,6
2 8,8,9 6
3 3,4,7 3
4 5,8,8,8
5 0,6 5
6 8,8,9 1,7,8
7 3,5,5 9
8 3,8 3
9 2

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 06-07-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
74
67
G7
636
344
G6
4033
3063
4951
9574
8819
9771
G5
1687
5525
G4
34330
46538
44434
44287
80527
76644
97785
16931
26887
76003
08431
27355
12052
02007
G3
13957
93471
36550
30529
G2
89977
01139
G1
55036
07259
ĐB
91022
96582

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,7
1 9
2 2,7 5,9
3 0,3,4,6,6,8 1,1,9
4 4 4
5 1,7 0,2,5,9
6 3 7
7 1,4,7 1,4
8 5,7,7 2,7
9

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 29-06-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
34
61
G7
394
396
G6
9723
4179
1930
9976
0915
0268
G5
1523
4374
G4
67526
74866
60438
35041
81715
48101
74313
79836
82147
20127
89599
45203
70088
79861
G3
27862
52294
65009
09344
G2
38379
20587
G1
11864
80858
ĐB
16551
72277

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 3,9
1 3,5 5
2 3,3,6 7
3 0,4,8 6
4 1 4,7
5 1 8
6 2,4,6 1,1,8
7 9,9 4,6,7
8 7,8
9 4,4 6,9
123...97>>