KQXSMT THỨ 4 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ 4

Trang chủ » Xổ số miền trung » Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 28-09-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
69
77
G7
501
814
G6
2951
8623
3277
3039
2804
1201
G5
0455
9207
G4
42985
33187
53829
80405
77083
81110
63400
43108
58099
87580
05035
36012
99813
05407
G3
64955
88243
37138
21163
G2
41457
96577
G1
99809
62793
ĐB
37204
18126

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,1,4,5,9 1,4,7,7,8
1 0 2,3,4
2 3,9 6
3 5,8,9
4 3
5 1,5,5,7
6 9 3
7 7 7,7
8 3,5,7 0
9 3,9

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 21-09-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
15
39
G7
697
332
G6
1449
5661
1047
0692
5812
4434
G5
7802
1880
G4
25265
64133
81898
45733
92775
64975
62266
99676
71053
96551
23374
84865
10466
33649
G3
60933
88158
15346
50974
G2
66794
44708
G1
21247
47320
ĐB
07437
44977

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 8
1 5 2
2 0
3 3,3,3,7 2,4,9
4 7,7,9 6,9
5 8 1,3
6 1,5,6 5,6
7 5,5 4,4,6,7
8 0
9 4,7,8 2

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 14-09-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
39
38
G7
898
707
G6
0135
7344
0848
5442
1054
6788
G5
5116
7781
G4
16841
05229
94811
42053
74607
42370
22430
65524
80998
31468
11571
58914
21617
84401
G3
29286
23103
27562
14300
G2
42420
46211
G1
69109
99473
ĐB
47279
08540

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,7,9 0,1,7
1 1,6 1,4,7
2 0,9 4
3 0,5,9 8
4 1,4,8 0,2
5 3 4
6 2,8
7 0,9 1,3
8 6 1,8
9 8 8

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 07-09-2016

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
97
07
G7
554
788
G6
6799
6759
5080
4287
6678
9784
G5
7614
4550
G4
99268
89529
70552
27102
29775
92377
07109
01210
17868
17121
78912
13299
46581
83537
G3
70416
09415
99968
93635
G2
94575
61817
G1
33563
96480
ĐB
87078
75229

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 8048 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,9 7
1 4,5,6 0,2,7
2 9 1,9
3 5,7
4
5 2,4,9 0
6 3,8 8,8
7 5,5,7,8 8
8 0 0,1,4,7,8
9 7,9 9
Loading...
Loading...