Xổ số miền trung »   Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 29-07-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
52
50
G7
018
084
G6
6387
8108
3207
6114
7185
7678
G5
2049
8261
G4
02571
72692
89907
74681
59102
51281
55326
71731
60541
29755
23479
46178
35318
32641
G3
44969
32643
52987
11216
G2
05312
79005
G1
97363
90643
ĐB
239095
927526

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,7,7,8 5
1 2,8 4,6,8
2 6 6
3 1
4 3,9 1,1,3
5 2 0,5
6 3,9 1
7 1 8,8,9
8 1,1,7 4,5,7
9 2,5

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 22-07-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
13
15
G7
856
161
G6
4296
6269
6039
4633
9427
8901
G5
0294
3188
G4
64637
06613
73616
37399
87512
56000
29194
86378
15121
96472
42049
16763
90662
63536
G3
41515
98152
95702
44171
G2
96257
47605
G1
67879
05265
ĐB
962841
056474

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 1,2,5
1 2,3,3,5,6 5
2 1,7
3 7,9 3,6
4 1 9
5 2,6,7
6 9 1,2,3,5
7 9 1,2,4,8
8 8
9 4,4,6,9

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 15-07-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
96
94
G7
947
538
G6
9381
8701
0689
2468
6809
0318
G5
7969
7761
G4
43584
21965
75596
89787
76792
30076
54461
75614
10163
00866
02866
36786
56341
97403
G3
10353
04092
88795
58883
G2
32442
61609
G1
66856
85128
ĐB
021649
695177

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 3,9,9
1 4,8
2 8
3 8
4 2,7,9 1
5 3,6
6 1,5,9 1,3,6,6,8
7 6 7
8 1,4,7,9 3,6
9 2,2,6,6 4,5

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 08-07-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
91
63
G7
083
979
G6
7201
6166
8542
1168
5968
9754
G5
8609
9541
G4
04185
07646
61857
93125
69258
09514
15732
50416
47964
43397
85906
98917
97325
42094
G3
55930
31769
88965
94641
G2
98782
52198
G1
14603
04681
ĐB
467814
622519

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,3,9 6
1 4,4 6,7,9
2 5 5
3 0,2
4 2,6 1,1
5 7,8 4
6 6,9 3,4,5,8,8
7 9
8 2,3,5 1
9 1 4,7,8
123...84>>

Xổ số miền bắc