Kết quả xổ số miền trung thứ 4

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 28-01-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
03
11
G7
853
285
G6
2474
3781
7924
9245
7980
3026
G5
8287
0424
G4
04143
85996
11570
24913
78768
91722
74277
87924
25216
85762
82115
88768
24109
55183
G3
78140
86278
31203
19062
G2
68044
76412
G1
47432
39920
ĐB
798042
100719

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 3,9
1 3 1,2,5,6,9
2 2,4 0,4,4,6
3 2
4 0,2,3,4 5
5 3
6 8 2,2,8
7 0,4,7,8
8 1,7 0,3,5
9 6

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 21-01-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
68
40
G7
123
539
G6
3544
9981
9494
9509
1697
5233
G5
1357
8696
G4
21044
94697
28153
70415
90712
15322
51072
46647
69225
60858
46361
88373
67460
38003
G3
54033
97432
13649
06120
G2
93313
62204
G1
02450
54374
ĐB
761133
496273

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,4,9
1 2,3,5
2 2,3 0,5
3 2,3,3 3,9
4 4,4 0,7,9
5 0,3,7 8
6 8 0,1
7 2 3,3,4
8 1
9 4,7 6,7

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 14-01-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
05
00
G7
496
640
G6
3477
9961
6196
8065
5438
6010
G5
3587
2111
G4
42221
43885
25606
53869
43883
16494
13848
50283
08558
06118
73999
75087
14106
10094
G3
27122
07770
43542
39076
G2
18273
80748
G1
59677
41507
ĐB
941426
103636

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,6 0,6,7
1 0,1,8
2 1,2,6
3 6,8
4 8 0,2,8
5 8
6 1,9 5
7 0,3,7,7 6
8 3,5,7 3,7
9 4,6,6 4,9

Kết quả xổ số Miền trung thứ 4 ngày 07-01-2015

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
87
21
G7
263
929
G6
6265
2825
0049
6205
2446
4208
G5
2204
0920
G4
43519
73720
42257
47733
78671
22475
30370
25613
87006
62476
76806
99590
18385
75440
G3
31268
71084
63856
35016
G2
20140
77752
G1
53693
49435
ĐB
108425
872615

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XSDNG gửi 6022 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: SOI DNG gửi 6522 (5000d)

Đầu Đuôi
Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 5,6,6,8
1 9 3,5,6
2 0,5,5 0,1,9
3 3 5
4 0,9 0,6
5 7 2,6
6 3,5,8
7 0,1,5 6
8 4,7 5
9 3 0
123...78>>

Xổ số miền bắc