Kết quả xổ số

Thống kê kết quả

Quay số

Soi cầu

Số mơ

Dự đoán

Tin tức

Giải trí

Lịch vạn sự

Thứ 3
Ngày 28
Tháng 9
Năm GIÁP NGỌ
Tháng GIÁP TUẤT
Ngày ẤT SỬU
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.Nhật
   1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19
13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26
20 27 21 28 22 29 23 30 24 1/9 25 2 26 3
27 4 28 5 29 6 30 7 31 8   
Đổi lịch Âm Dương:

Xổ Số Miền Bắc

<< >>