Mơ thấy nước lụt - Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xì hơi xe 42, 92
người tây 13, 43, 93, 98
thấy người đốt làng 16, 21, 28
đánh ghen 49, 87
lửa cháy 07, 67, 27
mẹ bế con gái 64, 14
hiếp dâm 75, 77
mặc áo đẹp 12, 33
bướm 23
cầy cấy 09, 89, 90