THỐNG KÊ CHU KỲ LOTO ĐẮC LẮC

Trang chủ » Thống kê chu kỳ loto » Thống kê chu kỳ loto Đắc Lắc

- Tính năng này thống kê chu kỳ ra dài nhất, số ngày ra liên tiếp, ngày về gần đây và ngày gan (ngày chưa ra) của Bộ số bạn lựa chọn xem trong khoảng thời gian bất kỳ

- Ví dụ: Chọn tỉnh xem là miền bắc, bộ số 55 và 77, Chọn thời gian xem từ 13/8/2014 đến 13/9/2014 -> Bạn xem được thống kê chu kỳ loto của bộ số 55 và 77

- Di chuột vào từng bộ số để xem chi tiết

* Là thống kê 1 hoặc nhiều bộ số theo tỉnh, miền trong khoảng thời gian bạn lựa chọn. Bạn có thể chọn nhiều bộ số để thống kê, Lưu ý: Các bộ số cách nhau bởi dấu “,” Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều bộ số (Tối đa 10 số, các bộ cách nhau bởi dấu ",". Vd: "23,55,58,96...")
  • (Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
  • Đến

Kết quả xổ số sớm nhất tại đây

Kết quả thống kê chu kỳ loto Đắc Lắc từ 10-01-2017 đến 20-01-2017

Bộ số

Chu kỳ ra dài nhất

(Tính theo số lần mở thưởng)
Số ngày về liên tiếp nhiều nhất Ngày về gần đây Số ngày gan
19

0

10-01-2017 - ?
10-01-2017 1
29

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
31

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
48

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
55

0

10-01-2017 - ?
10-01-2017 1
62

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
65

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
68

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
70

0

10-01-2017 - ?
10-01-2017 1
71

0

10-01-2017 - ?
10-01-2017 1
73

0

17-01-2017 - ?
17-01-2017 0
82

0

10-01-2017 - ?
10-01-2017 1
98

0

10-01-2017 - ?
10-01-2017 1
Loading...