Ứng dụng xem KQXS miễn phí: Download

Home  »  Thống kê đầu đuôi đặc biệt

Thống kê đầu đuôi đặc biệt

- Tính năng này giúp bạn thống kê đầu đuôi đặc biệt của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Nhận bộ số dễ ăn LÔ nhất trong ngày. Soạn LO Mã Tỉnh gửi 19008612

- Nhận bộ số dễ ăn ĐỀ nhất trong ngày. Soạn DE Mã Tỉnh gửi 19008612

- Xem chi tiết bảng mã tỉnh tại đây

  • Từ Đến

    Xem theo biên độ ngày

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền bắc từ 19-03-2014 đến 18-04-2014

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17-04-2014
16-04-2014
15-04-2014
14-04-2014
13-04-2014
12-04-2014
11-04-2014
10-04-2014
09-04-2014
08-04-2014
07-04-2014
06-04-2014
05-04-2014
04-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
31-03-2014
30-03-2014
29-03-2014
28-03-2014
27-03-2014
26-03-2014
25-03-2014
24-03-2014
23-03-2014
22-03-2014
21-03-2014
20-03-2014
19-03-2014
Tổng 2
4
1
3
3
3
4
4
4
2

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt Miền bắc từ 19-03-2014 đến 18-04-2014

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17-04-2014
16-04-2014
15-04-2014
14-04-2014
13-04-2014
12-04-2014
11-04-2014
10-04-2014
09-04-2014
08-04-2014
07-04-2014
06-04-2014
05-04-2014
04-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
31-03-2014
30-03-2014
29-03-2014
28-03-2014
27-03-2014
26-03-2014
25-03-2014
24-03-2014
23-03-2014
22-03-2014
21-03-2014
20-03-2014
19-03-2014
Tổng 1
4
3
5
6
2
2
3
3
1

Dự đoán kết quả xổ số

  • Thông tin liên hệ
  • Email: ketquaveso@gmail.com
  • Hỗ trợ: 19008612