Thống kê đầu đuôi đặc biệt

Thống kê đầu đuôi đặc biệt

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
  • Từ Đến

    Xem theo biên độ ngày

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền bắc từ 28-06-2015 đến 28-07-2015

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27-07-2015
26-07-2015
25-07-2015
24-07-2015
23-07-2015
22-07-2015
21-07-2015
20-07-2015
19-07-2015
18-07-2015
17-07-2015
16-07-2015
15-07-2015
14-07-2015
13-07-2015
12-07-2015
11-07-2015
10-07-2015
09-07-2015
08-07-2015
07-07-2015
06-07-2015
05-07-2015
04-07-2015
03-07-2015
02-07-2015
01-07-2015
30-06-2015
29-06-2015
28-06-2015
Tổng 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt Miền bắc từ 28-06-2015 đến 28-07-2015

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27-07-2015
26-07-2015
25-07-2015
24-07-2015
23-07-2015
22-07-2015
21-07-2015
20-07-2015
19-07-2015
18-07-2015
17-07-2015
16-07-2015
15-07-2015
14-07-2015
13-07-2015
12-07-2015
11-07-2015
10-07-2015
09-07-2015
08-07-2015
07-07-2015
06-07-2015
05-07-2015
04-07-2015
03-07-2015
02-07-2015
01-07-2015
30-06-2015
29-06-2015
28-06-2015
Tổng 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Xổ số miền bắc