THỐNG KÊ CHU KỲ LOTO GAN AN GIANG

Trang chủ » Thống kê loto gan » Thống kê loto gan An Giang

- Tính năng này thống kê ngày ra, số ngày Gan của số biên độ Gan mà bạn lựa chọn (Ví dụ: chọn biên độ gan = 10 bạn sẽ xem được thống kê các bộ số chưa về trong 10 lần quay tính đến ngày mở thưởng hôm nay)

* Thống kê loto gan cho bạn biết: Bộ số loto chưa về trong những lần mở thưởng gần đây, bảng thống kê ngày gan cực đại của bộ số loto từ 00 đến 99 Số ngày gan tính theo số lần mở thưởng mà bộ số loto chưa về ( Tính đến ngày hôm nay)


  • (Số lần mở thưởng gần đây nhất )

Thống kê loto gan An Giang 10 lần mở thưởng gần đây

Bộ số Ngày ra trước Ngày ra gần đây Số ngày gan
21 25-08-2016 20-10-2016 8
62 18-08-2016 13-10-2016 8
63 18-08-2016 06-10-2016 7
91 08-09-2016 20-10-2016 6
60 18-08-2016 22-09-2016 5
78 01-09-2016 06-10-2016 5
Loading...