Nhận bộ LÔ ngon ăn nhất

Soạn: LO MãTỉnh gửi 19008612

Home  »  Thống kê tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Thống kê tổng hợp chu kỳ đặc biệt

- Tính năng này cho bạn xem thống kê đầu đuôi 2 số cuối của giải đặc biệt

- Thống kê chu kỳ ra dài nhất của đầu, đuôi giải đặc biệt

- Thống kê ngày về liên tiếp của giải đặc biệt

- Ngày về gần đây nhất

- Số ngày gan

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt cho bạn biết: Chu kỳ về dài nhất của đầu đuôi 2 số cuối đặc biệt. Ngày ra gần đây nhất, Số ngày gan, Chu kỳ về của tổng 2 số cuối giải đặc biệt.

- Nhận bộ số dễ ăn LÔ nhất trong ngày. Soạn LO Mã Tỉnh gửi 19008612

- Nhận bộ số dễ ăn ĐỀ nhất trong ngày. Soạn DE Mã Tỉnh gửi 19008612

- Xem chi tiết bảng mã tỉnh tại đây

  • Đến

Thống kê chu kỳ đầu miền bắc từ 20-03-2014 đến 19-04-2014

Đầu

Chu kỳ ra dài nhất

(Tính theo số lần mở thưởng)
Số ngày về liên tiếp nhiều nhất Ngày về gần đây Số ngày gan
5

15

21-03-2014 - 05-04-2014
05-04-2014 14
3

15

27-03-2014 - 11-04-2014

2

11-04-2014 - 12-04-2014
12-04-2014 7
9

12

23-03-2014 - 04-04-2014
04-04-2014 15
6

11

22-03-2014 - 02-04-2014
13-04-2014 6
1

11

28-03-2014 - 08-04-2014
17-04-2014 2
0

10

06-04-2014 - 16-04-2014
16-04-2014 3
4

8

01-04-2014 - 09-04-2014
15-04-2014 4
7

7

03-04-2014 - 10-04-2014

1

18-04-2014 - 18-04-2014
18-04-2014 1
8

5

20-03-2014 - 25-03-2014

2

25-03-2014 - 26-03-2014
31-03-2014 19
2

0

29-03-2014 - ?
29-03-2014 21

Thống kê chu kỳ đuôi miền bắc từ 20-03-2014 đến 19-04-2014

Đuôi

Chu kỳ ra dài nhất

(Tính theo số lần mở thưởng)
Số ngày về liên tiếp nhiều nhất Ngày về gần đây Số ngày gan
3

14

21-03-2014 - 04-04-2014

2

14-04-2014 - 15-04-2014
15-04-2014 4
6

13

03-04-2014 - 16-04-2014
16-04-2014 3
8

13

25-03-2014 - 07-04-2014
07-04-2014 12
7

11

02-04-2014 - 13-04-2014
13-04-2014 6
2

10

29-03-2014 - 08-04-2014
08-04-2014 11
4

10

31-03-2014 - 10-04-2014

2

30-03-2014 - 31-03-2014
12-04-2014 7
1

9

09-04-2014 - 18-04-2014

1

18-04-2014 - 18-04-2014
18-04-2014 1
5

9

27-03-2014 - 05-04-2014
05-04-2014 14
0

0

17-04-2014 - ?
17-04-2014 2
9

0

06-04-2014 - ?
06-04-2014 13

Thống kê chu kỳ tổng miền bắc từ 20-03-2014 đến 19-04-2014

Tổng

Chu kỳ ra dài nhất

(Tính theo số lần mở thưởng)
Số ngày về liên tiếp nhiều nhất Ngày về gần đây Số ngày gan
8

22

27-03-2014 - 18-04-2014

1

18-04-2014 - 18-04-2014
18-04-2014 1
7

21

22-03-2014 - 12-04-2014
15-04-2014 4
6

17

25-03-2014 - 11-04-2014
16-04-2014 3
1

11

30-03-2014 - 10-04-2014
17-04-2014 2
0

10

26-03-2014 - 05-04-2014
14-04-2014 5
3

10

23-03-2014 - 02-04-2014

2

02-04-2014 - 03-04-2014
13-04-2014 6
4

9

29-03-2014 - 07-04-2014
07-04-2014 12
2

8

20-03-2014 - 28-03-2014
04-04-2014 15
5

8

01-04-2014 - 09-04-2014
09-04-2014 10
9

0

06-04-2014 - ?
06-04-2014 13

Dự đoán kết quả xổ số

  • Thông tin liên hệ
  • Email: ketquaveso@gmail.com
  • Hỗ trợ: 19008612