Trang chủ  »  Tử vi  »  Tháng tốt, xấu cho con gái xuất giá

Tháng tốt, xấu cho con gái xuất giá

Tìm tháng tốt cho con gái xuất giá là điều quan tâm rất lớn đối với các bậc làm cha làm mẹ. Bài viết dưới đây cung cấp cho các bạn cách chọn ngày phù hợp cho việc xuất giá.

 

Phòng Thê chủ: Kỵ với bản thânPhòng Phu chủ: Kỵ với chồng

Phòng Công cô: Kỵ với cha mẹ

Phòng Nhạc thân: Kỵ với cha mẹ vợ

Nếu con trai mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ Công cô và Nhạc Thân

Còn về tháng Tiểu lợi là kỵ với người làm Mai, môi (Gọi là “Phòng Mai nhân”) còn không có người mai mối, hay chỉ mượn làm giúp lễ cho đủ thì không ngại

Bảng lập thành tháng xuất giá

* Gái tuổi Tỵ - Ngọ

Đại lợi ở tháng 6 – 12. Tiểu lợi ở tháng 1 – 7.

Phu chủ ở tháng 4 -10. Thê chủ ở tháng 5 -11

Công cô ở tháng 2 – 8. Thê chủ ở tháng 3 tháng 9.

* Gái tuổi Sửu - Mùi

Đại lợi ở tháng 5 -11. Tiểu lợi ở tháng 4 -10

Phu chủ ở tháng 1 – 7. Thê chủ ở tháng 6- 12

Công cô ở tháng 3 – 9. Nhạc thân ở tháng 2- 8

* Gái tuổi Dần – Thân

Đại lợi ở tháng 2 – 8. Tiểu lợi ở tháng 3 - 9

Phu chủ ở tháng 6 – 12. Thê chủ ở tháng 1 - 7

Công cô ở tháng 4 -10. Nhạc thân ở tháng 5-11

* Gái tuổi Mão – Dậu

Đại lợi ở tháng 1 – 7. Tiểu lợi ở tháng 6 -12

Phu chủ ở tháng 3 – 9. Thê chủ ở tháng 2 – 8

Công cô ở tháng 5 -11. Nhạc thânở tháng 4-10

* Gái tuổi Thìn – Tuất

Đại lợi ở tháng 4 – 10. Tiểu lợi ở tháng 5 -11

Phu chủ ở tháng 2 – 8. Thê chủ ở tháng 3 – 9

Công cô ở tháng 6 -12. Nhạc thân ở tháng 1-7.

* Gái tuổi Tỵ - Hợi

Đại lợi ở tháng 3 – 9. Tiểu lợi ở tháng 2 – 8.

Phu chủ ở tháng 5 –  11. Thê chủ ở tháng 4 – 10.

Công cô ở tháng 1 - 7. Nhạc thânở tháng 6 - 12

  • Bình luận của bạn

Xổ số miền bắc