Trang chủ  »  Tử vi  »  Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2013 ( 10/11 - 16/11 )

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2013 ( 10/11 - 16/11 )

Ngày giờ tốt xấu trong tháng 11 từ ngày mùng 10 đến ngày 16. Tham khảo bài viết bài viết dưới đây nhé!

NGÀY DƯƠNG LỊCH: 10-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 8-10-2013 
 Ngày Canh Thìn - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Tư Mệnh 
 Trực Chấp :Tốt khởi công XD, xấu với xuất hành, di chuyển, khai trương 
 Nhị thập bát tú: Hư Xấu mọi việc - Hành:Thái Dương - Con vật:Chuột 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Thìn(7 - 9),Tỵ(9 - 11),Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Hợi(21 - 23),Dần(3 - 5), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 [Thiên Đức] Tốt mọi việc 
 Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường 
 Thiên Quan (Trùng Tư mệnh hoàng đạo) Tốt mọi việc 
 Tuế hợp Tốt mọi việc 
 Giải thần Tốt tế tự, giải oan (trừ sao xấu) 
 [Hoàng Ân] Tốt 
 Thiên Ân Tốt mọi việc 
 Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát 
 CÁC SAO XẤU 
 Địa Tặc Xấu khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành 
 Tội Chỉ Xấu với tế tự, kiện cáo 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 10-11-2013 
 Giáp Tuất,Mậu Tuất,Giáp Tuất,Giáp Thìn, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 11-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 9-10-2013 
 Ngày Tân Tỵ - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hắc Đạo - Sao: Câu Trận 
 Trực Phá :Xấu với mọi việc riêng chữa bệnh, dỡ nhà cũ, phá bỏ đồ vật cũ lại tốt 
 Nhị thập bát tú: Nguy Xấu mọi việc - Hành:Thái Âm - Con vật:Én 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Ngọ(11 - 13),Mùi(13 - 15),Tuất(19 - 21),Hợi(21 - 23),Sửu(1 - 3),Thìn(7 - 9), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 Kính tâm Tốt 
 Dịch mã Tốt mọi việc, nhất xuất hành 
 Thiên Ân Tốt mọi việc 
 Thiên Thụy Tốt mọi việc 
 CÁC SAO XẤU 
 Tiểu hồng sa Xấu mọi việc 
 Nguyệt phá Xấu về xây dựng nhà cửa 
 Câu Trận Kỵ mai táng 
 Ly sàng Kỵ giá thú 
 Ly Sào Xấu giá thú, xuất hành, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ 
 Tiểu Không Vong Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 11-11-2013 
 Ất Hợi,Kỷ Hợi,Ất Hợi,Ất Tỵ, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 12-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 10-10-2013 
 Ngày Nhâm Ngọ - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Thanh Long 
 Trực Nguy :Mọi việc đều xấu (?) 
 Nhị thập bát tú: Thất Tốt mọi việc - Hành:Hỏa - Con vật:Lợn 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Tý (23 - 1),Sửu(1 - 3),Mão(5 - 7),Ngọ(11 - 13), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 [Thiên Quý] Tốt mọi việc 
 Nguyệt giải Tốt mọi việc 
 Hoạt diệu Tốt nhưng gặp Thụ tử xấu 
 Phổ hộ Tốt mọi việc làm phúc, giá thú, xuất hành 
 [Thanh Long] Hoàng đạo tốt mọi việc 
 Thiên Ân Tốt mọi việc 
 CÁC SAO XẤU 
 [Trùng Tang] Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây dựng 
 Trùng Phục Kỵ giá thú, an táng 
 Thiên lai Xấu mọi việc 
 Hoang Vu Xấu mọi việc 
 Hoàng sa Xấu xuất hành 
 Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 12-11-2013 
 Giáp Tý,Canh Tý,Bính Tuất,Bính Thìn,Giáp Ngọ,Canh Ngọ, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 13-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 11-10-2013 
 Ngày Quý Mùi - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Minh Đường 
 Trực Thành :Tốt với xuất hành, giá thú, khai trương. Xấu với kiện cáo tranh chấp 
 Nhị thập bát tú: Bích Tốt mọi việc - Hành:Thủy - Con vật:Du 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Tuất(19 - 21),Hợi(21 - 23),Dần(3 - 5),Mão(5 - 7),Tỵ(9 - 11),Thân(15 - 17), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Bắc 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 [Thiên Quý] Tốt mọi việc 
 Thiên Hỷ (Trực Thành) Tốt mọi việc, nhất hôn thú 
 Nguyệt Tài Tốt cầu tài, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch 
 Phúc Sinh Tốt mọi việc 
 [Tam Hợp] Tốt mọi việc 
 [Minh Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc 
 Thiên Ân Tốt mọi việc 
 CÁC SAO XẤU 
 Thổ Kỵ Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ 
 Cô Thần Xấu với giá thú 
 Hỏa Tinh Xấu với lợp nhà, làm bếp 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 13-11-2013 
 Ất Sửu,Tân Sửu,Đinh Hợi,Đinh Tỵ, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 14-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 12-10-2013 
 Ngày Giáp Thân - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hắc Đạo - Sao: Thiên Hình 
 Trực Thu :Thu hoạch tốt, kỵ khởi công, xuất hành an táng 
 Nhị thập bát tú: Khuê Xấu, Xây dựng tốt - Hành:Mộc - Con vật:Lang 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Tý (23 - 1),Sửu(1 - 3),Thìn(7 - 9),Tỵ(9 - 11),Mùi(13 - 15),Tuất(19 - 21), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 [Nguyệt Đức] Tốt mọi việc 
 Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương 
 Đại hồng sa Tốt mọi việc 
 CÁC SAO XẤU 
 [Thiên Cương] Xấu mọi việc 
 [Kiếp sát] Kỵ xuất hành, giá thú, an táng xây dựng 
 Địa Phá Kỵ xây dựng 
 [Thủ tử ] Xấu mọi việc trừ săn bắn 
 Nguyệt Hỏa Độc Hỏa Xấu lợp nhà, làm bếp 
 Bang Tiêu họa hãm Xấu mọi việc 
 Thổ cấm Kỵ XD, an táng 
 Không Phòng Kỵ giá thú 
 Xích Khẩu Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 14-11-2013 
 Mậu Dần,Bính Dần,Canh Ngọ,Canh Tý, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 15-11-2013 
 
 Ngày Âm Lịch: 13-10-2013 
 Ngày Ất Dậu - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hắc Đạo - Sao: Chu Tước 
 Trực Khai :Tốt mọi việc trừ động thổ an táng 
 Nhị thập bát tú: Lâu Tốt mọi việc - Hành:Kim - Con vật:Chó 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Dần(3 - 5),Mão(5 - 7),Ngọ(11 - 13),Mùi(13 - 15),Dậu(17 - 19),Tý (23 - 1), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 [Thiên Đức Hợp] Tốt mọi việc 
 [Nguyệt Ân] Tốt mọi việc 
 Sinh Khí (Trực khai) Tốt mọi việc, làm nhà, động thổ, trồng cây 
 Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự 
 Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương 
 Sát cống Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát 
 CÁC SAO XẤU 
 Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ giá thú nhập trạch 
 Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương 
 [Sát Chủ] Xấu mọi việc 
 Lỗ Ban sát Kỵ khởi tạo 
 Không Phòng Kỵ giá thú 
 Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, xuất hành, khởi tạo, động thổ, giao dịch. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t 
 Đại Không Vong Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật 
 Tam nương Xấu mọi việc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 15-11-2013 
 Kỷ Mão,Đinh Mão,Tân Mùi,Tân Sửu,

NGÀY DƯƠNG LỊCH: 16-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 14-10-2013 
 Ngày Bính Tuất - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Kim Quỹ 
 Trực Bế :Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh 
 Nhị thập bát tú: Vị Tốt mọi việc - Hành:Thổ - Con vật:Trĩ 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Thìn(7 - 9),Tỵ(9 - 11),Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Hợi(21 - 23),Dần(3 - 5), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc 
 CÁC SAO TỐT 
 Thiền Tài (Trùng Kim Quỹ hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc,, khai trường 
 Cát Khánh Tốt mọi việc 
 Ích hậu Tốt mọi việc, nhất giá thú 
 Đại hồng sa Tốt mọi việc 
 Trực Tinh Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát 
 CÁC SAO XẤU 
 Hoang Vu Xấu mọi việc 
 Nguyệt Hư nguyệt sát Xấu giá thú, mở cửa, mở hàng 
 Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng 
 Tứ thời cô quả Kỵ giá thú 
 Quỷ Khốc Xấu với tế tự, mai táng 
 Nguyệt Kỵ Xấu mọi việc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 16-11-2013 
 Mậu Thìn,Nhâm Thìn,Nhâm Ngọ,Nhâm Thìn,Nhâm Tuất,Nhâm Tý, 
  • nguyen thi lieu (04-11-2013 23:05): chong toi sinh nam 1962, chuyen ve nha moi ngay nao trong thang 10/2013(am lich) thi tot cho toi biet voi. toi chan thanh cam on!

    Trả lời

  • Bình luận của bạn

Xổ số miền bắc