Trang chủ  »  Tử vi  »  Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2013 ( 24/11 - 30/11 )

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2013 ( 24/11 - 30/11 )

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2013 ( 24/11 - 30/11 ) để chọn ngày khởi công,khai trương, nhập trạch.

NGÀY DƯƠNG LỊCH: 24-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 22-10-2013 
 Ngày Giáp Ngọ - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Thanh Long 
 Trực Nguy :Mọi việc đều xấu (?) 
 Nhị thập bát tú: Tinh Xấu, XD tốt - Hành:Thái dương - Con vật:Ngựa 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Tý (23 - 1),Sửu(1 - 3),Mão(5 - 7),Ngọ(11 - 13), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 [Nguyệt Đức] Tốt mọi việc 
 Nguyệt giải Tốt mọi việc 
 Hoạt diệu Tốt nhưng gặp Thụ tử xấu 
 Phổ hộ Tốt mọi việc làm phúc, giá thú, xuất hành 
 [Thanh Long] Hoàng đạo tốt mọi việc 
 Sát cống Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát 
 CÁC SAO XẤU 
 Thiên lai Xấu mọi việc 
 Hoang Vu Xấu mọi việc 
 Hoàng sa Xấu xuất hành 
 Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng 
 Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, xuất hành, khởi tạo, động thổ, giao dịch. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t 
 Tam nương Xấu mọi việc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 24-11-2013 
 Mậu Tý,Nhâm Tý,Canh Dần,Canh Thân,Mậu Ngọ,Nhâm Ngọ, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 25-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 23-10-2013 
 Ngày Ất Mùi - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Minh Đường 
 Trực Thành :Tốt với xuất hành, giá thú, khai trương. Xấu với kiện cáo tranh chấp 
 Nhị thập bát tú: Trương Xấu mọi việc - Hành:Thái Âm - Con vật:Hươu 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Tuất(19 - 21),Hợi(21 - 23),Dần(3 - 5),Mão(5 - 7),Tỵ(9 - 11),Thân(15 - 17), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 [Thiên Đức Hợp] Tốt mọi việc 
 [Nguyệt Ân] Tốt mọi việc 
 Thiên Hỷ (Trực Thành) Tốt mọi việc, nhất hôn thú 
 Nguyệt Tài Tốt cầu tài, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch 
 Phúc Sinh Tốt mọi việc 
 [Tam Hợp] Tốt mọi việc 
 [Minh Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc 
 Trực Tinh Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát 
 CÁC SAO XẤU 
 Thổ Kỵ Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ 
 Cô Thần Xấu với giá thú 
 Dương Công Kỵ Xấu mọi việc 
 Nguyệt Kỵ Xấu mọi việc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 25-11-2013 
 Kỷ Sửu,Quý Sửu,Tân Mão,Tân Dậu, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 26-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 24-10-2013 
 Ngày Bính Thân - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hắc Đạo - Sao: Thiên Hình 
 Trực Thu :Thu hoạch tốt, kỵ khởi công, xuất hành an táng 
 Nhị thập bát tú: Dực Xấu mọi việc - Hành:Hỏa - Con vật:Rắn 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Tý (23 - 1),Sửu(1 - 3),Thìn(7 - 9),Tỵ(9 - 11),Mùi(13 - 15),Tuất(19 - 21), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương 
 Đại hồng sa Tốt mọi việc 
 CÁC SAO XẤU 
 [Thiên Cương] Xấu mọi việc 
 [Kiếp sát] Kỵ xuất hành, giá thú, an táng xây dựng 
 Địa Phá Kỵ xây dựng 
 [Thủ tử ] Xấu mọi việc trừ săn bắn 
 Nguyệt Hỏa Độc Hỏa Xấu lợp nhà, làm bếp 
 Bang Tiêu họa hãm Xấu mọi việc 
 Thổ cấm Kỵ XD, an táng 
 Không Phòng Kỵ giá thú 
 Xích Khẩu Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 26-11-2013 
 Giáp Dần,Nhâm Dần,Nhâm Thân,Nhâm Tuất,Nhâm Thìn, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 27-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 25-10-2013 
 Ngày Đinh Dậu - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hắc Đạo - Sao: Chu Tước 
 Trực Khai :Tốt mọi việc trừ động thổ an táng 
 Nhị thập bát tú: Chẩn Tốt mọi việc - Hành:Thủy - Con vật:Giun 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Dần(3 - 5),Mão(5 - 7),Ngọ(11 - 13),Mùi(13 - 15),Dậu(17 - 19),Tý (23 - 1), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 Thiên Phúc Tốt mọi việc 
 Sinh Khí (Trực khai) Tốt mọi việc, làm nhà, động thổ, trồng cây 
 Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự 
 Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương 
 CÁC SAO XẤU 
 Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ giá thú nhập trạch 
 Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương 
 [Sát Chủ] Xấu mọi việc 
 Lỗ Ban sát Kỵ khởi tạo 
 Không Phòng Kỵ giá thú 
 Tiểu Không Vong Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 27-11-2013 
 Ất Mão,Quý Mão,Quý Dậu,Quý Tỵ,Quý Hợi, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 28-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 26-10-2013 
 Ngày Mậu Tuất - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Kim Quỹ 
 Trực Bế :Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh 
 Nhị thập bát tú: - Hành: - Con vật: 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Thìn(7 - 9),Tỵ(9 - 11),Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Hợi(21 - 23),Dần(3 - 5), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Bắc 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 Thiền Tài (Trùng Kim Quỹ hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc,, khai trường 
 Cát Khánh Tốt mọi việc 
 Ích hậu Tốt mọi việc, nhất giá thú 
 Đại hồng sa Tốt mọi việc 
 Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát 
 CÁC SAO XẤU 
 Hoang Vu Xấu mọi việc 
 Nguyệt Hư nguyệt sát Xấu giá thú, mở cửa, mở hàng 
 Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng 
 Tứ thời cô quả Kỵ giá thú 
 Quỷ Khốc Xấu với tế tự, mai táng 
 Ly Sào Xấu giá thú, xuất hành, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 28-11-2013 
 Canh Thìn,Bính Thìn, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 29-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 27-10-2013 
 Ngày Kỷ Hợi - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hoàng Đạo - Sao: Kim Đường 
 Trực Kiến :Tốt với xuất hành, giá thú nhưng xấu với động thổ 
 Nhị thập bát tú: Cang Xấu mọi việc - Hành:Kim - Con vật:Rồng 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Ngọ(11 - 13),Mùi(13 - 15),Tuất(19 - 21),Hợi(21 - 23),Sửu(1 - 3),Thìn(7 - 9), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 [Nguyệt Đức Hợp] Tốt mọi việc, kỵ tố tụng 
 Địa Tài (Trùng bảo quang hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương 
 Tục thế Tốt mọi việc nhất giá thú 
 Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương 
 [Kim Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc 
 CÁC SAO XẤU 
 Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ 
 Thiên Ôn Kỵ XD 
 Hỏa Tai Xấu làm nhà, lợp nhà 
 Lục bất thành Xấu với xây dựng 
 Thần Cách Kỵ tế tự 
 Ngũ Quỷ Kỵ xuất hành 
 Cửu Không Kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương 
 Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa 
 Nguyệt Hình Xấu mọi việc 
 Tam nương Xấu mọi việc 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 29-11-2013 
 Tân Tỵ,Đinh Tỵ, 

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 30-11-2013 

 Ngày Âm Lịch: 28-10-2013 
 Ngày Canh Tý - Tháng Quý Hợi - Năm Quý Tỵ 
 Ngày Hắc Đạo - Sao: Bạch Hổ 
 Trực Trừ :Tốt nói chung 
 Nhị thập bát tú: Đê Xấu mọi việc - Hành:Thổ - Con vật:Lạc 
 Tiết khí: Giữa:Lập Đông - Đại Tuyết 
 GIỜ TỐT TRONG NGÀY - HOÀNG ĐẠO 
 Các giờ: Thân(15 - 17),Dậu(17 - 19),Tý (23 - 1),Sửu(1 - 3),Mão(5 - 7),Ngọ(11 - 13), 
 HƯỚNG XUẤT HÀNH 
 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam 
 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam 
 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng 
 CÁC SAO TỐT 
 [Thiên Đức] Tốt mọi việc 
 Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường 
 Thiên Mã Tốt xuất hành, giao dịch, tài lộc 
 U Vi tinh Tốt mọi việc 
 Yếu yên Tốt mọi việc, nhất giá thú 
 CÁC SAO XẤU 
 Bạch Hổ Kỵ mai táng 
 Nguyệt Kiến Kỵ động thổ 
 Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo 
 Thiên địa chính chuyển Kỵ động thổ 
 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 30-11-2013 
 Nhâm Ngọ,Bính Ngọ,Giáp Thân,Giáp Dần,

Xem thêm: 

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2013

  • Bình luận của bạn

Xổ số miền bắc