Nhận KQXS siêu tốc

Soạn: TT MãTỉnh gửi 19008612

Home  »  Xổ số miền bắc  »  Kết quả xổ số miền bắc thứ 2

Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2

ket qua ve so Kỳ mở thưởng xổ số Miền Bắc tiếp theo ngày 24-04-2014 lúc: 18h14'

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 21-04-2014

- Nhận kết quả xổ số Miền Bắc nhanh siêu tốc. Soạn TT MB gửi 19008612

- Nhận thống kê loto bạch thủ trong ngày. Soạn PT MB gửi 19008612

 • 31340
 • 93234
 • 48537 30886
 • 03696 67884 98975 29044 16344 97119
 • 8248 1141 7384 2068
 • 9597 7017 3187 7764 1689 2598
 • 869 075 962
 • 18 42 28 93
Đầu Đuôi
 • 7,8,9
 • 8
 • 4,7
 • 0,1,2,4,4,8
 • 2,4,8,9
 • 5,5
 • 4,4,6,7,9
 • 3,6,7,8

Loto trực tiếp

 • 17
 • 18
 • 19
 • 28
 • 34
 • 37
 • 40
 • 41
 • 42
 • 44
 • 44
 • 48
 • 62
 • 64
 • 68
 • 69
 • 75
 • 75
 • 84
 • 84
 • 86
 • 87
 • 89
 • 93
 • 96
 • 97
 • 98

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 14-04-2014

 • 96573
 • 41029
 • 68364 19861
 • 49258 94661 05193 37226 43876 50369
 • 1862 7286 2929 9223
 • 1894 9036 7443 4868 2034 5827
 • 185 803 574
 • 35 62 69 03
Đầu Đuôi
 • 3,3
 • 3,6,7,9,9
 • 4,5,6
 • 3
 • 8
 • 1,1,2,2,4,8,9,9
 • 3,4,6
 • 5,6
 • 3,4

Loto trực tiếp

 • 03
 • 03
 • 23
 • 26
 • 27
 • 29
 • 29
 • 34
 • 35
 • 36
 • 43
 • 58
 • 61
 • 61
 • 62
 • 62
 • 64
 • 68
 • 69
 • 69
 • 73
 • 74
 • 76
 • 85
 • 86
 • 93
 • 94

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 07-04-2014

 • 41768
 • 78790
 • 89988 91322
 • 49751 99143 87704 87600 77264 03366
 • 8540 3623 5841 7284
 • 1756 2804 3208 1178 7342 1397
 • 878 895 648
 • 41 20 02 42
Đầu Đuôi
 • 0,2,4,4,8
 • 0,2,3
 • 0,1,1,2,2,3,8
 • 1,6
 • 4,6,8
 • 8,8
 • 4,8
 • 0,5,7

Loto trực tiếp

 • 00
 • 02
 • 04
 • 04
 • 08
 • 20
 • 22
 • 23
 • 40
 • 41
 • 41
 • 42
 • 42
 • 43
 • 48
 • 51
 • 56
 • 64
 • 66
 • 68
 • 78
 • 78
 • 84
 • 88
 • 90
 • 95
 • 97

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 2 ngày 31-03-2014

 • 53984
 • 59210
 • 50194 56874
 • 07827 67567 11520 94574 79074 45042
 • 3910 9892 2254 1163
 • 7296 7954 5217 0203 2628 4918
 • 574 339 914
 • 72 00 17 21
Đầu Đuôi
 • 0,3
 • 0,0,4,7,7,8
 • 0,1,7,8
 • 9
 • 2
 • 4,4
 • 3,7
 • 2,4,4,4,4
 • 4
 • 2,4,6

Loto trực tiếp

 • 00
 • 03
 • 10
 • 10
 • 14
 • 17
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 27
 • 28
 • 39
 • 42
 • 54
 • 54
 • 63
 • 67
 • 72
 • 74
 • 74
 • 74
 • 74
 • 84
 • 92
 • 94
 • 96

Dự đoán kết quả xổ số

 • Thông tin liên hệ
 • Email: ketquaveso@gmail.com
 • Hỗ trợ: 19008612