Nhận số ĐỀ đẹp nhất

Soạn: DE MãTỉnh gửi 19008612

Home  »  Xổ số miền bắc  »  Kết quả xổ số miền bắc thứ 6

Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6

ket qua ve so Kỳ mở thưởng xổ số Miền Bắc tiếp theo ngày 22-04-2014 lúc: 18h14'

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 18-04-2014

- Nhận kết quả xổ số Miền Bắc nhanh siêu tốc. Soạn TT MB gửi 19008612

- Nhận thống kê loto bạch thủ trong ngày. Soạn PT MB gửi 19008612

 • 65471
 • 88660
 • 98152 37936
 • 85188 37548 60714 89427 58698 63266
 • 5252 8198 5249 7597
 • 4048 3178 4856 2779 3562 6207
 • 578 910 027
 • 79 99 03 32
Đầu Đuôi
 • 3,7
 • 0,4
 • 7,7
 • 2,6
 • 8,8,9
 • 2,2,6
 • 0,2,6
 • 1,8,8,9,9
 • 8
 • 7,8,8,9

Loto trực tiếp

 • 03
 • 07
 • 10
 • 14
 • 27
 • 27
 • 32
 • 36
 • 48
 • 48
 • 49
 • 52
 • 52
 • 56
 • 60
 • 62
 • 66
 • 71
 • 78
 • 78
 • 79
 • 79
 • 88
 • 97
 • 98
 • 98
 • 99

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 11-04-2014

 • 95633
 • 94013
 • 35474 91311
 • 40598 81717 69380 73707 38629 11287
 • 4607 1115 8237 2732
 • 6271 5504 9821 0509 4403 2563
 • 774 795 993
 • 82 94 50 09
Đầu Đuôi
 • 3,4,7,7,9,9
 • 1,3,5,7
 • 1,9
 • 2,3,7
 • 0
 • 3
 • 1,4,4
 • 0,2,7
 • 3,4,5,8

Loto trực tiếp

 • 03
 • 04
 • 07
 • 07
 • 09
 • 09
 • 11
 • 13
 • 15
 • 17
 • 21
 • 29
 • 32
 • 33
 • 37
 • 50
 • 63
 • 71
 • 74
 • 74
 • 80
 • 82
 • 87
 • 93
 • 94
 • 95
 • 98

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 04-04-2014

 • 17893
 • 55302
 • 68614 78331
 • 46486 27901 01089 12521 96699 86340
 • 5825 8291 9180 7188
 • 3887 0092 8654 3905 8484 5795
 • 940 943 211
 • 44 39 48 96
Đầu Đuôi
 • 1,2,5
 • 1,4
 • 1,5
 • 1,9
 • 0,0,3,4,8
 • 4
 • 0,4,6,7,8,9
 • 1,2,3,5,6,9

Loto trực tiếp

 • 01
 • 02
 • 05
 • 11
 • 14
 • 21
 • 25
 • 31
 • 39
 • 40
 • 40
 • 43
 • 44
 • 48
 • 54
 • 80
 • 84
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 91
 • 92
 • 93
 • 95
 • 96
 • 99

Kết quả xổ số Miền bắc thứ 6 ngày 28-03-2014

 • 59111
 • 76461
 • 36545 17598
 • 27802 94468 18589 81259 45447 42524
 • 7269 7365 7750 9128
 • 5918 3530 0621 7089 0159 7757
 • 858 980 886
 • 09 90 73 80
Đầu Đuôi
 • 2,9
 • 1,8
 • 1,4,8
 • 0
 • 5,7
 • 0,7,8,9,9
 • 1,5,8,9
 • 3
 • 0,0,6,9,9
 • 0,8

Loto trực tiếp

 • 02
 • 09
 • 11
 • 18
 • 21
 • 24
 • 28
 • 30
 • 45
 • 47
 • 50
 • 57
 • 58
 • 59
 • 59
 • 61
 • 65
 • 68
 • 69
 • 73
 • 80
 • 80
 • 86
 • 89
 • 89
 • 90
 • 98

Dự đoán kết quả xổ số

 • Thông tin liên hệ
 • Email: ketquaveso@gmail.com
 • Hỗ trợ: 19008612