KQ XS MAX 4D thu 5 - Kết quả xổ số MAX 4D Vietlott thứ 5 trực tiếp

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 12/07/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất4342015tr
Nhì 8588473706.5tr
Ba77083769999703tr
KK 134201tr
KK 2420100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 05/07/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất015tr
Nhì 06.5tr
Ba03tr
KK 101tr
KK 20100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 28/06/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0854015tr
Nhì 8554486606.5tr
Ba62907882954003tr
KK 185401tr
KK 2540100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 21/06/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất7357015tr
Nhì 2392707606.5tr
Ba99732447007703tr
KK 135701tr
KK 2570100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 14/06/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất7155015tr
Nhì 5783109506.5tr
Ba04345290872703tr
KK 115501tr
KK 2550100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 07/06/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất6238615tr
Nhì 4619313296.5tr
Ba41391882781463tr
KK 1238501tr
KK 238814100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max 4D thứ 5, ngày 31/05/2018

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất3100915tr
Nhì 52597373256.5tr
Ba285314916213123tr
KK 1100651tr
KK 200967100N

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

1 2 3 4 »