KQXS Mega 6/45 thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott thứ 4

  XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 102022 242742

  Giá trị Jackpot: 34.913.441.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 34.913.441.500
  Giải nhất 28 10.000.000
  Giải nhì 1.107 300.000
  Giải ba 18.883 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 111213 162931

  Giá trị Jackpot: 29.419.428.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 29.419.428.500
  Giải nhất 17 10.000.000
  Giải nhì 1.040 300.000
  Giải ba 17.826 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 050622 273437

  Giá trị Jackpot: 24.112.702.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 24.112.702.500
  Giải nhất 19 10.000.000
  Giải nhì 1.033 300.000
  Giải ba 17.819 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 161724 283036

  Giá trị Jackpot: 19.222.545.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19.222.545.000
  Giải nhất 17 10.000.000
  Giải nhì 1.012 300.000
  Giải ba 15.167 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 151718 333444

  Giá trị Jackpot: 14.666.550.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 14.666.550.500
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 823 300.000
  Giải ba 14.638 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 122425 334044

  Giá trị Jackpot: 14.830.706.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 14.830.706.500
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 853 300.000
  Giải ba 14.849 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 193437 394144

  Giá trị Jackpot: 29.901.465.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 29.901.465.000
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1.028 300.000
  Giải ba 18.789 30.000
1 2 3 4 »