KQ XS Mega 6 45 thu 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott thứ 4

  XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 131625 343741

  Giá trị Jackpot: 19.682.837.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19.682.837.500
  Giải nhất 33 10.000.000
  Giải nhì 1.368 300.000
  Giải ba 21.398 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 102123 253538

  Giá trị Jackpot: 13.942.069.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13.942.069.000
  Giải nhất 21 10.000.000
  Giải nhì 1.094 300.000
  Giải ba 18.595 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 091520 303133

  Giá trị Jackpot: 20.418.869.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 20.418.869.500
  Giải nhất 29 10.000.000
  Giải nhì 1.334 300.000
  Giải ba 22.068 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 101122 293740

  Giá trị Jackpot: 13.991.781.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13.991.781.000
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1.186 300.000
  Giải ba 18.563 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 041517 232943

  Giá trị Jackpot: 32.795.426.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 32.795.426.500
  Giải nhất 39 10.000.000
  Giải nhì 1.731 300.000
  Giải ba 28.859 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 061628 293944

  Giá trị Jackpot: 24.283.540.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 24.283.540.000
  Giải nhất 28 10.000.000
  Giải nhì 1.778 300.000
  Giải ba 27.769 30.000
 • XS Mega thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 072023 252639

  Giá trị Jackpot: 16.698.808.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16.698.808.500
  Giải nhất 20 10.000.000
  Giải nhì 1.382 300.000
  Giải ba 25.132 30.000
1 2 3 4 »