KQ XS Power 6/55 thứ 3 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 3 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 3 hàng tuần

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 061016 202729 24

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 0
  Jackpot 2 | 0 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 303234 474849 50

  Giá trị Jackpot 1: 38.162.758.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.548.029.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.162.758.350
  Jackpot 2 | 0 3.548.029.600
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 451 500.000
  Giải ba 9.664 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 171821 394043 03

  Giá trị Jackpot 1: 33.230.491.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 1.984.416.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.230.491.950
  Jackpot 2 | 2 1.984.416.000
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 470 500.000
  Giải ba 9.947 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 161731 374152 34

  Giá trị Jackpot 1: 42.685.218.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 42.685.218.300
  Jackpot 2 | 0 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 041323 272935 14

  Giá trị Jackpot 1: 36.793.704.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.942.802.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36.793.704.900
  Jackpot 2 | 0 3.942.802.850
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 722 500.000
  Giải ba 14.213 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 112126 325152 05

  Giá trị Jackpot 1: 31.656.701.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.372.024.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.656.701.100
  Jackpot 2 | 0 3.372.024.650
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 586 500.000
  Giải ba 11.620 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 091317 184650 26

  Giá trị Jackpot 1: 37.041.107.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.584.533.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 37.041.107.700
  Jackpot 2 | 0 3.584.533.700
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 694 500.000
  Giải ba 14.092 50.000
1 2 3 4 »