KQ XS Power 6/55 thứ 3 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 3 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 3 hàng tuần

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 040508 173547 39

  Giá trị Jackpot 1: 31.780.304.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.647.009.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.780.304.400
  Jackpot 2 | 1 3.647.009.800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 610 500.000
  Giải ba 14.017 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 030629 374449 24

  Giá trị Jackpot 1: 38.071.367.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.330.115.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.071.367.400
  Jackpot 2 | 1 4.330.115.250
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 640 500.000
  Giải ba 13.707 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 031623 243842 48

  Giá trị Jackpot 1: 31.688.034.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.620.856.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.688.034.150
  Jackpot 2 | 0 3.620.856.000
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 728 500.000
  Giải ba 13.633 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010720 232538 14

  Giá trị Jackpot 1: 323.711.172.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.634.574.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 323.711.172.750
  Jackpot 2 | 0 5.634.574.750
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 995 500.000
  Giải ba 22.527 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 171824 404146 06

  Giá trị Jackpot 1: 305.150.984.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.572.331.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 305.150.984.400
  Jackpot 2 | 0 3.572.331.600
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 967 500.000
  Giải ba 20.916 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 021026 273138 39

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 66.969.623.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 66.969.623.500
  Giải nhất 24 40.000.000
  Giải nhì 1.269 500.000
  Giải ba 27.418 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 012225 313648 41

  Giá trị Jackpot 1: 333.842.446.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.760.271.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 333.842.446.200
  Jackpot 2 | 0 6.760.271.800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 1.118 500.000
  Giải ba 25.787 50.000
1 2 3 4 »