KQ XS Power 6/55 thứ 3 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 3 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 3 hàng tuần

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010217 464749 44

  Giá trị Jackpot 1: 306.583.901.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.731.544.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 306.583.901.400
  Jackpot 2 | 0 3.731.544.600
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 1.221 500.000
  Giải ba 25.523 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 020613 224048 12

  Giá trị Jackpot 1: 342.197.962.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.688.662.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 342.197.962.500
  Jackpot 2 | 0 7.688.662.500
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 1.627 500.000
  Giải ba 33.439 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 081623 284449 45

  Giá trị Jackpot 1: 315.871.733.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.763.525.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 315.871.733.550
  Jackpot 2 | 0 4.763.525.950
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.733 500.000
  Giải ba 34.747 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 010221 245052 33

  Giá trị Jackpot 1: 324.942.454.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.771.383.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 324.942.454.200
  Jackpot 2 | 0 5.771.383.800
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 1.138 500.000
  Giải ba 25.741 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 092526 304254 19

  Giá trị Jackpot 1: 307.948.444.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.883.160.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 307.948.444.500
  Jackpot 2 | 0 3.883.160.500
  Giải nhất 24 40.000.000
  Giải nhì 1.637 500.000
  Giải ba 33.896 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 012029 314353 16

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 13.248.804.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 13.248.804.500
  Giải nhất 26 40.000.000
  Giải nhì 1.509 500.000
  Giải ba 31.864 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 151924 515355 29

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 10.505.465.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 10.505.465.350
  Giải nhất 33 40.000.000
  Giải nhì 1.802 500.000
  Giải ba 38.531 50.000
1 2 3 4 »