KQXS Power 6/55 thứ 3 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 3 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 3 hàng tuần

  XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 082132 434853 38

  Giá trị Jackpot 1: 59.535.024.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.240.239.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 59.535.024.150
  Jackpot 2 | 0 3.240.239.500
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 614 500.000
  Giải ba 13.132 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 131728 424549 50

  Giá trị Jackpot 1: 53.696.842.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.925.135.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 53.696.842.500
  Jackpot 2 | 0 4.925.135.250
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 595 500.000
  Giải ba 13.502 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 081820 293437 51

  Giá trị Jackpot 1: 48.210.550.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.315.547.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 48.210.550.500
  Jackpot 2 | 0 4.315.547.250
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 687 500.000
  Giải ba 13.747 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 021015 313948 23

  Giá trị Jackpot 1: 43.233.200.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.762.508.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 43.233.200.400
  Jackpot 2 | 0 3.762.508.350
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 510 500.000
  Giải ba 10.940 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 091214 233246 31

  Giá trị Jackpot 1: 38.068.041.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.188.601.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.068.041.000
  Jackpot 2 | 0 3.188.601.750
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 693 500.000
  Giải ba 13.375 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 293036 384552 46

  Giá trị Jackpot 1: 33.702.871.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.596.064.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.702.871.350
  Jackpot 2 | 1 3.596.064.250
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 428 500.000
  Giải ba 9.642 50.000
 • XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 030915 203949 04

  Giá trị Jackpot 1: 47.175.342.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.184.634.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 47.175.342.150
  Jackpot 2 | 0 3.184.634.100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 776 500.000
  Giải ba 14.208 50.000
1 2 3 4 »