KQ XS Mega 655 thứ 5 - Xổ số Mega Power 655 Vietlott thứ 5 hàng tuần

KQ XS Power Mega 655 thu 5 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 5 hàng tuần

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 152023 283949 19

  Giá trị Jackpot 1: 314.502.409.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.611.378.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 314.502.409.200
  Jackpot 2 | 0 4.611.378.800
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 1.307 500.000
  Giải ba 27.632 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 141718 234152 40

  Giá trị Jackpot 1: 350.981.591.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 8.664.621.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 350.981.591.250
  Jackpot 2 | 0 8.664.621.250
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.319 500.000
  Giải ba 28.814 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 040507 172038 09

  Giá trị Jackpot 1: 323.797.375.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.644.152.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 323.797.375.200
  Jackpot 2 | 0 5.644.152.800
  Giải nhất 33 40.000.000
  Giải nhì 1.570 500.000
  Giải ba 32.802 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 111432 364248 20

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 40.973.178.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 40.973.178.500
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.544 500.000
  Giải ba 30.453 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 212229 374150 33

  Giá trị Jackpot 1: 307.756.203.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.861.800.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 307.756.203.150
  Jackpot 2 | 0 3.861.800.350
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 1.364 500.000
  Giải ba 29.319 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 010708 093943 52

  Giá trị Jackpot 1: 306.891.445.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.765.716.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 306.891.445.800
  Jackpot 2 | 0 3.765.716.200
  Giải nhất 41 40.000.000
  Giải nhì 2.447 500.000
  Giải ba 47.716 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 011030 444550 04

  Giá trị Jackpot 1: 281.341.050.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.805.658.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 281.341.050.600
  Jackpot 2 | 0 5.805.658.750
  Giải nhất 23 40.000.000
  Giải nhì 1.372 500.000
  Giải ba 28.003 50.000
1 2 3 4 »