KQ XS Mega 655 thứ 5 - Xổ số Mega Power 655 Vietlott thứ 5 hàng tuần

KQ XS Power Mega 655 thu 5 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 5 hàng tuần

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 242526 293648 40

  Giá trị Jackpot 1: 33.284.469.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.167.129.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.284.469.900
  Jackpot 2 | 0 3.167.129.500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 634 500.000
  Giải ba 12.330 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 133138 455355 46

  Giá trị Jackpot 1: 40.161.824.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.232.273.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40.161.824.400
  Jackpot 2 | 0 3.232.273.000
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 479 500.000
  Giải ba 11.025 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 020608 343943 11

  Giá trị Jackpot 1: 33.632.951.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.836.957.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.632.951.700
  Jackpot 2 | 0 3.836.957.950
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 571 500.000
  Giải ba 12.780 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 232733 373949 44

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 36.846.222.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 36.846.222.000
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 1.130 500.000
  Giải ba 23.297 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 232629 313654 55

  Giá trị Jackpot 1: 311.383.703.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.264.855.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 311.383.703.550
  Jackpot 2 | 0 4.264.855.950
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 941 500.000
  Giải ba 19.915 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 041719 354955 09

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.032.403.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 7.032.403.500
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 1.157 500.000
  Giải ba 23.632 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 042935 374254 19

  Giá trị Jackpot 1: 341.100.719.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.566.746.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 341.100.719.850
  Jackpot 2 | 0 7.566.746.650
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.363 500.000
  Giải ba 27.060 50.000
1 2 3 4 »