KQ XS Mega 655 thứ 5 - Xổ số Mega Power 655 Vietlott thứ 5 hàng tuần

KQ XS Power Mega 655 thu 5 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 5 hàng tuần

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 033235 464749 51

  Giá trị Jackpot 1: 61.507.022.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.459.350.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 61.507.022.700
  Jackpot 2 | 0 3.459.350.450
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 529 500.000
  Giải ba 10.958 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 040607 264044 09

  Giá trị Jackpot 1: 55.368.863.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.110.915.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 55.368.863.400
  Jackpot 2 | 0 5.110.915.350
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 677 500.000
  Giải ba 12.000 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 041115 212427 07

  Giá trị Jackpot 1: 49.962.814.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.510.243.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49.962.814.050
  Jackpot 2 | 0 4.510.243.200
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 587 500.000
  Giải ba 11.881 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 052228 424954 36

  Giá trị Jackpot 1: 44.848.312.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.941.965.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 44.848.312.950
  Jackpot 2 | 0 3.941.965.300
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 498 500.000
  Giải ba 10.720 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 141827 383953 02

  Giá trị Jackpot 1: 39.404.614.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.337.109.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 39.404.614.350
  Jackpot 2 | 0 3.337.109.900
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 522 500.000
  Giải ba 10.784 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 061034 464851 47

  Giá trị Jackpot 1: 34.965.205.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.140.259.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 34.965.205.950
  Jackpot 2 | 1 3.140.259.400
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 386 500.000
  Giải ba 8.437 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 242932 334955 09

  Giá trị Jackpot 1: 31.059.648.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.302.372.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.059.648.300
  Jackpot 2 | 0 3.302.372.800
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 357 500.000
  Giải ba 7.708 50.000
1 2 3 4 »