KQ XS Mega 655 thứ 5 - Xổ số Mega Power 655 Vietlott thứ 5 hàng tuần

KQ XS Power Mega 655 thu 5 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 5 hàng tuần

  XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 081518 212449 22

  Giá trị Jackpot 1: 45.034.013.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.371.513.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 45.034.013.550
  Jackpot 2 | 0 3.371.513.450
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 532 500.000
  Giải ba 11.274 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 041522 244351 48

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 0
  Jackpot 2 | 0 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 113133 434851 23

  Giá trị Jackpot 1: 34.769.813.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.171.035.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 34.769.813.250
  Jackpot 2 | 0 3.171.035.700
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 345 500.000
  Giải ba 8.347 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 020819 232533 32

  Giá trị Jackpot 1: 44.151.049.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.609.888.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 44.151.049.200
  Jackpot 2 | 0 3.609.888.450
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 655 500.000
  Giải ba 12.564 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 031532 454854 55

  Giá trị Jackpot 1: 38.662.053.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.150.397.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.662.053.150
  Jackpot 2 | 1 4.150.397.100
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 497 500.000
  Giải ba 10.996 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 111618 264647 42

  Giá trị Jackpot 1: 33.451.356.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.571.430.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.451.356.000
  Jackpot 2 | 0 3.571.430.750
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 449 500.000
  Giải ba 9.965 50.000
 • XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 031518 252629 19

  Giá trị Jackpot 1: 38.730.036.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.772.192.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.730.036.000
  Jackpot 2 | 1 3.772.192.400
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 742 500.000
  Giải ba 13.208 50.000
1 2 3 4 »