KQXS Power 6/55 thứ 7 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 7 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 vietlott thứ 7 hàng tuần

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 010817 284050 21

  Giá trị Jackpot 1: 63.494.160.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.680.143.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 63.494.160.150
  Jackpot 2 | 0 3.680.143.500
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 513 500.000
  Giải ba 12.015 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 020528 304650 49

  Giá trị Jackpot 1: 57.372.868.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.333.582.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 57.372.868.650
  Jackpot 2 | 1 5.333.582.600
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 456 500.000
  Giải ba 11.168 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 091112 243543 15

  Giá trị Jackpot 1: 51.566.176.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.688.394.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 51.566.176.200
  Jackpot 2 | 0 4.688.394.550
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 755 500.000
  Giải ba 14.208 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 020820 212836 05

  Giá trị Jackpot 1: 46.296.717.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.102.899.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 46.296.717.600
  Jackpot 2 | 0 4.102.899.150
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 657 500.000
  Giải ba 12.026 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 101115 324048 27

  Giá trị Jackpot 1: 41.260.462.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.543.315.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 41.260.462.050
  Jackpot 2 | 0 3.543.315.200
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 515 500.000
  Giải ba 10.508 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 073336 395155 11

  Giá trị Jackpot 1: 36.370.625.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.156.157.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36.370.625.250
  Jackpot 2 | 1 3.156.157.700
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 428 500.000
  Giải ba 9.445 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 161731 334244 14

  Giá trị Jackpot 1: 32.194.626.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.428.481.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 32.194.626.150
  Jackpot 2 | 0 3.428.481.450
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 393 500.000
  Giải ba 8.283 50.000
1 2 3 4 »