KQ XS Power 6/55 thu 7 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 7 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 vietlott thứ 7 hàng tuần

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 071228 314044 15

  Giá trị Jackpot 1: 35.144.050.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.373.749.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.144.050.350
  Jackpot 2 | 0 3.373.749.550
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 567 500.000
  Giải ba 11.748 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 333545 525355 25

  Giá trị Jackpot 1: 42.114.151.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.449.198.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 42.114.151.200
  Jackpot 2 | 0 3.449.198.200
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 598 500.000
  Giải ba 11.622 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 010926 385455 51

  Giá trị Jackpot 1: 35.643.065.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.060.303.900 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.643.065.250
  Jackpot 2 | 0 4.060.303.900
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 555 500.000
  Giải ba 13.041 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 163233 374048 15

  Giá trị Jackpot 1: 303.899.669.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.433.296.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 303.899.669.850
  Jackpot 2 | 0 3.433.296.650
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 878 500.000
  Giải ba 18.115 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 121922 293246 25

  Giá trị Jackpot 1: 317.750.310.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.972.256.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 317.750.310.300
  Jackpot 2 | 0 4.972.256.700
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 936 500.000
  Giải ba 20.794 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 161841 434655 35

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7.716.697.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 7.716.697.000
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 871 500.000
  Giải ba 19.482 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 021014 264554 20

  Giá trị Jackpot 1: 348.542.745.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 8.393.638.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 348.542.745.600
  Jackpot 2 | 0 8.393.638.400
  Giải nhất 30 40.000.000
  Giải nhì 1.482 500.000
  Giải ba 28.802 50.000
1 2 3 4 »