KQ XS Power 6/55 thu 7 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 7 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 vietlott thứ 7 hàng tuần

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 041923 343850 51

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 0
  Jackpot 2 | 0 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 023045 484953 41

  Giá trị Jackpot 1: 41.690.392.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.939.988.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 41.690.392.500
  Jackpot 2 | 1 3.939.988.950
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 440 500.000
  Giải ba 9.224 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 031223 243033 01

  Giá trị Jackpot 1: 36.351.516.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.346.780.450 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36.351.516.000
  Jackpot 2 | 0 3.346.780.450
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 490 500.000
  Giải ba 10.725 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 060813 234655 01

  Giá trị Jackpot 1: 31.562.051.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.783.449.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.562.051.700
  Jackpot 2 | 0 3.783.449.750
  Giải nhất 2 40.000.000
  Giải nhì 397 500.000
  Giải ba 9.097 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 141521 304447 48

  Giá trị Jackpot 1: 40.558.167.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.210.679.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40.558.167.300
  Jackpot 2 | 0 3.210.679.350
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 531 500.000
  Giải ba 10.299 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 092325 395253 38

  Giá trị Jackpot 1: 35.057.037.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.749.839.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.057.037.900
  Jackpot 2 | 0 3.749.839.850
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 616 500.000
  Giải ba 12.452 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 050717 223233 06

  Giá trị Jackpot 1: 40.421.556.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.187.946.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 40.421.556.750
  Jackpot 2 | 0 3.187.946.750
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 503 500.000
  Giải ba 11.167 50.000
1 2 3 4 »