KQ XS Power 6/55 thu 7 - Xổ số Mega Power 655 vietlott thứ 7 hàng tuần

Xổ số Mega Power 6/55 vietlott thứ 7 hàng tuần

  XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 031428 355052 29

  Giá trị Jackpot 1: 321.738.459.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.415.384.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 321.738.459.600
  Jackpot 2 | 0 5.415.384.400
  Giải nhất 35 40.000.000
  Giải nhì 1.179 500.000
  Giải ba 26.349 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 092027 314849 42

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 70.013.824.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 1 70.013.824.500
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.242 500.000
  Giải ba 28.284 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 041032 374752 49

  Giá trị Jackpot 1: 332.230.461.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.581.162.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 332.230.461.150
  Jackpot 2 | 0 6.581.162.350
  Giải nhất 29 40.000.000
  Giải nhì 1.182 500.000
  Giải ba 25.648 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 050724 324549 01

  Giá trị Jackpot 1: 305.600.910.600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.622.323.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 305.600.910.600
  Jackpot 2 | 0 3.622.323.400
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1.361 500.000
  Giải ba 30.270 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 162228 293543 45

  Giá trị Jackpot 1: 316.828.524.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 486.983.605 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 316.828.524.450
  Jackpot 2 | 0 486.983.605
  Giải nhất 33 40.000.000
  Giải nhì 1.519 500.000
  Giải ba 29.772 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 081019 253646 07

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 11.175.315.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 2 11.175.315.250
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 1.769 500.000
  Giải ba 37.307 50.000
 • XS Power thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 122942 485455 18

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 23.238.831.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300.000.000.000
  Jackpot 2 | 2 23.238.831.500
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 1.505 500.000
  Giải ba 32.743 50.000
1 2 3 4 »