KQXSMN thứ 7 -XSMN t7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-3-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
55
01
82
48
G7
997
707
530
868
G6
2343
2517
2034
4513
8685
9943
8400
6489
1360
8698
6889
9986
G5
7394
0342
6416
3757
G4
34436
26103
35442
47519
41804
00700
36775
60575
34577
81314
44948
85766
01118
46090
52929
51176
00741
79034
87483
62345
99413
80364
67220
35675
63963
43896
33166
58036
G3
53656
61024
85791
12969
20722
30420
94981
93547
G2
70911
00400
94827
73409
G1
53352
34235
42713
56608
ĐB
920923
353471
414986
066068
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3,4 0,1,7 0 8,9
1 1,7,9 3,4,8 3,3,6
2 3,4 0,2,7,9 0
3 4,6 5 0,4 6
4 2,3 2,3,8 1,5 7,8
5 2,5,6 7
6 6,9 0 3,4,6,8,8
7 5 1,5,7 6 5
8 5 2,3,6,9 1,6,9
9 4,7 0,1 6,8

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-3-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
66
28
03
91
G7
747
751
593
906
G6
5869
1767
5638
7710
5583
9848
2300
7338
6756
4238
3117
8019
G5
5705
8082
8637
4147
G4
41542
81375
24256
49595
11481
62422
08361
75096
65163
52388
94452
53546
62600
33670
65651
98922
40531
52907
08967
44578
86978
91780
03101
43975
87146
40818
46226
71585
G3
04078
95966
95440
26474
45735
23534
61735
79460
G2
16398
03237
00620
30418
G1
53123
06249
94733
44906
ĐB
229105
465282
498187
435467
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,5 0 0,3,7 1,6,6
1 0 7,8,8,9
2 2,3 8 0,2 6
3 8 7 1,3,4,5,7,8 5,8
4 2,7 0,6,8,9 6,7
5 6 1,2 1,6
6 1,6,6,7,9 3 7 0,7
7 5,8 0,4 8,8 5
8 1 2,2,3,8 7 0,5
9 5,8 6 3 1

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3-3-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
94
35
59
76
G7
764
572
153
843
G6
0694
2156
1324
9422
2304
1777
5608
4317
7694
8680
0393
4042
G5
0112
6670
7450
8686
G4
29011
18767
75305
90439
99122
69306
32168
41629
92703
22200
22245
38418
34715
45863
35942
57888
67976
36181
04067
09333
23212
40463
09294
45540
93139
19938
53133
04015
G3
37920
60112
72664
40028
66432
72247
44518
59530
G2
00771
49769
46488
33943
G1
30168
37442
18660
58619
ĐB
223365
228962
045742
538468
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,6 0,3,4 8
1 1,2,2 5,8 2,7 5,8,9
2 0,2,4 2,8,9
3 9 5 2,3 0,3,8,9
4 2,5 2,2,7 0,2,3,3
5 6 0,3,9
6 4,5,7,8,8 2,3,4,9 0,7 3,8
7 1 0,2,7 6 6
8 1,8,8 0,6
9 4,4 4 3,4

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-2-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
46
94
92
51
G7
031
338
458
791
G6
3822
4758
5469
8716
9679
0786
1675
3652
2894
4112
6414
0083
G5
3491
3858
6209
1190
G4
54569
33440
53231
31374
63530
19599
95256
95740
65886
97974
70894
35235
74024
88208
91845
74858
25400
13028
76852
25337
08216
19213
84447
94092
01746
27259
51797
39315
G3
04363
58829
07393
72187
18983
07559
90515
95539
G2
26035
95192
12703
85148
G1
03230
80991
97564
79346
ĐB
106561
794393
707763
800565
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 0,3,9
1 6 6 2,3,4,5,5
2 2,9 4 8
3 0,0,1,1,5 5,8 7 9
4 0,6 0 5 6,6,7,8
5 6,8 8 2,2,8,8,9 1,9
6 1,3,9,9 3,4 5
7 4 4,9 5
8 6,6,7 3 3
9 1,9 1,2,3,3,4,4 2,4 0,1,2,7

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-2-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
29
97
46
31
G7
868
629
702
839
G6
4185
2763
0312
1370
5626
8206
1538
0831
6403
8420
5400
4900
G5
5057
4791
5468
8742
G4
25632
55432
33028
05410
85858
07564
22531
90566
60147
27996
38620
34954
47761
37411
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
23353
59042
63583
23530
23028
16917
77501
G3
94205
62564
81984
06958
34064
90107
90109
71084
G2
58000
82306
53281
20938
G1
55070
20577
55876
12817
ĐB
620762
068586
401155
879038
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,5 6,6 2,3,4,7,7 0,0,1,9
1 0,2 1 7,7
2 8,9 0,6,9 0,8
3 1,2,2 1,2,3,8 0,1,8,8,9
4 7 6,7 2,2
5 7,8 4,8 5 3
6 2,3,4,4,8 1,6 4,8
7 0 0,7 0,6,8
8 5 4,6 1 3,4
9 1,6,7

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-2-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
44
62
32
76
G7
236
208
538
070
G6
4108
4143
7057
6537
5205
1985
8956
8505
3512
4340
4636
4194
G5
6192
5032
3801
2169
G4
45315
04815
69525
87276
07131
06778
04729
98374
18491
56834
63012
66863
55603
12266
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
04590
99150
76554
45474
79467
37524
49534
G3
46767
96559
11506
81040
69019
04802
50157
64922
G2
58144
42372
96233
90875
G1
44831
01753
97125
73410
ĐB
377323
985816
070152
086719
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 3,5,6,8 0,1,2,5
1 5,5 2,6 2,5,9 0,9
2 3,5,9 5,8 2,4
3 1,1,6 2,4,7 2,3,8 4,6
4 3,4,4 0 8 0
5 7,9 3 2,6 0,4,7
6 7 2,3,6 7 7,9
7 6,8 2,4 2 0,4,5,6
8 5 8
9 2 1 0,4

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 3-2-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
64
81
61
06
G7
939
405
804
582
G6
9737
3462
4275
3878
6446
0494
4650
3969
9927
3902
4299
7751
G5
0444
5525
3462
7248
G4
55230
04092
99219
99361
28099
06539
15855
90880
77857
26799
90525
76133
05125
74452
45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283
10959
89396
52241
42543
60989
04194
50009
G3
13473
76495
80043
95009
44398
19036
74133
14399
G2
51514
08830
05657
92312
G1
71777
72138
70736
47065
ĐB
635316
585969
639377
737084
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,9 4 2,6,9
1 4,6,9 3 2
2 5,5,5 7
3 0,7,9,9 0,3,8 6,6 3
4 4 3,6 0 1,3,8
5 5 2,7 0,7,7 1,9
6 1,2,4 9 1,2,8,9 5
7 3,5,7 8 6,7
8 0,1 3 2,4,9
9 2,5,9 4,9 4,8 4,6,9,9

XSMN thứ 7 minh chính, minh ngọc - SXMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 (xổ số đài nam t7) hàng tuần được mở thưởng trực tiếp vào lúc 16h15p tại trường quay xổ số các tỉnh miền Nam.

Trang kết quả xsmn thứ 7 cung cấp kết quả xổ số mn thứ 7 mỗi tuần bao gồm xsmn thứ 7 tuần rồi, tuần trước và xsmn đầu đuôi thứ 7 hàng tuần bên dưới giúp bạn tiện theo dõi

Tường thuật kết quả xổ số miền Nam thứ 7 được tường thuật trực tiếp từ các trường quay mở thưởng gồm:

- Xổ số thành phố Hồ Chí Minh (XSTP)

- Xổ số Bình Phước (XSBP)

- Xổ số Long An (XSLA)

- Xổ số Hậu Giang (XSHG)

Trên một trang XSMN thứ 7 tổng hợp XSMN thứ 7 theo từng tuần trong tháng bao gồm tuần rồi, tuần trước, trong đó có thống kê XSMN đầu đuôi thứ 7 ở bên dưới nên dễ dàng theo dõi và rất tiện lợi. Xổ số miền Nam đài chính (đài chánh) thứ 7 gồm có: Long An, TPHCM, đài phụ thứ 7 gồm có: Hậu Giang, Bình Phước

Đón xem KQXS miền Nam thứ 7- XSMNAM thứ 7 hàng tuần cập nhật thường xuyên và liên tục, truy cập ngay để theo dõi cùng chúng tôi. Để lấy KQMN thứ 7, soạn tin nhắn theo cú pháp: KQMN t7, XSKT MN thứ 7

Để có ngay bộ cầu tham khảo dự đoán xổ số miền Nam (XSMN) thứ 7 hôm nay chuẩn nhất, mời bạn truy cập vào: 

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất