KQXSMN 08/01/2017 – Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật ngày 08/01/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Tiền Giang Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum
Đà Lạt

KQXSMN 08-01-2017 - Xổ số miền Nam ngày 08-01-2017 click

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
19
31
60
G7
120
112
151
G6
6234
3229
8265
7831
1715
1701
0097
9293
4316
G5
0114
2635
0091
G4
95299
93181
06086
29840
04428
20356
93429
43729
11128
44545
38913
76718
68133
94267
69366
51519
73022
08429
65848
12537
14773
G3
88411
08465
78250
94791
73196
48438
G2
42491
47411
32256
G1
61808
10424
42247
ĐB
002709
121123
204335
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8,9 1
1 1,4,9 1,2,3,5,8 6,9
2 0,8,9,9 3,4,8,9 2,9
3 4 1,1,3,5 5,7,8
4 0 5 7,8
5 6 0 1,6
6 5,5 7 0,6
7 3
8 1,6
9 1,9 1 1,3,6,7