KQXSMN 03/08/2017 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 03/08/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh

KQXSMN 03-08-2017 - Xổ số miền Nam ngày 03-08-2017 click

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
38
28
08
G7
293
185
715
G6
9935
8825
6920
0027
8762
9247
7816
9107
0808
G5
3413
2250
9665
G4
27412
30990
26224
62214
77095
42999
11245
24088
41313
27006
89306
23235
96086
92357
77558
72011
08415
83623
71834
54311
27014
G3
05240
18638
15058
32867
74135
11422
G2
64863
12611
18074
G1
30980
54970
74398
ĐB
069871
598108
464013
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,6,8 7,8,8
1 2,3,4 1,3 1,1,3,4,5,5,6
2 0,4,5 7,8 2,3
3 5,8,8 5 4,5
4 0,5 7
5 0,7,8 8
6 3 2,7 5
7 1 0 4
8 0 5,6,8
9 0,3,5,9 8