KQXSMN 04/05/2017 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 04/05/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh

KQXSMN 04-05-2017 - Xổ số miền Nam ngày 04-05-2017 click

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
85
77
98
G7
001
423
516
G6
5324
6533
3986
4627
7864
4744
0192
7836
2582
G5
0296
4543
9476
G4
41544
64413
72840
01165
24562
79247
94493
50138
24064
28499
23695
02953
29606
06557
42710
27499
87386
51793
62855
89888
82902
G3
12790
91225
82338
07497
67591
28810
G2
75722
51770
76335
G1
29682
24684
38844
ĐB
319548
520051
312805
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 6 2,5
1 3 0,0,6
2 2,4,5 3,7
3 3 8,8 5,6
4 0,4,7,8 3,4 4
5 1,3,7 5
6 2,5 4,4
7 0,7 6
8 2,5,6 4 2,6,8
9 0,3,6 5,7,9 1,2,3,8,9