KQXSMN 14/09/2017 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 14/09/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh

KQXSMN 14-09-2017 - Xổ số miền Nam ngày 14-09-2017 click

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
07
70
84
G7
752
629
625
G6
6144
5013
3349
0253
8439
8532
8660
7286
6899
G5
6651
2518
6142
G4
21013
75438
09205
54884
95163
89617
24560
38653
94659
99863
14108
07297
23186
54834
28481
65637
54687
57914
93516
57247
74912
G3
44706
27353
51692
45367
79315
15356
G2
59523
82310
15982
G1
99062
74453
00644
ĐB
753080
466816
655963
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,6,7 8
1 3,3,7 0,6,8 2,4,5,6
2 3 9 5
3 8 2,4,9 7
4 4,9 2,4,7
5 1,2,3 3,3,3,9 6
6 0,2,3 3,7 0,3
7 0
8 0,4 6 1,2,4,6,7
9 2,7 9