KQXSMN 05/05/2017 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 05/05/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh

KQXSMN 05-05-2017 - Xổ số miền Nam ngày 05-05-2017 click

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
57
03
45
G7
059
241
749
G6
1668
0742
1055
9911
6156
6582
2250
6104
3526
G5
0986
4345
2872
G4
70102
62741
74937
62770
63456
79277
67101
95508
06345
53618
79947
95830
59074
96478
60991
20900
81510
85784
73527
07620
16691
G3
19657
98103
23083
95190
63538
60282
G2
68519
94387
83705
G1
60337
44010
67168
ĐB
300182
510511
718532
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,2,3 3,8 0,4,5
1 9 0,1,1,8 0
2 0,6,7
3 7,7 0 2,8
4 1,2 1,5,5,7 5,9
5 5,6,7,7,9 6 0
6 8 8
7 0,7 4,8 2
8 2,6 2,3,7 2,4
9 0 1,1