KQXSMN 19/05/2017 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 19/05/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh

KQXSMN 19-05-2017 - Xổ số miền Nam ngày 19-05-2017 click

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
78
08
09
G7
342
056
915
G6
0398
6031
8556
1851
6602
6500
3285
8323
0052
G5
5023
7815
9161
G4
43904
97184
50332
91082
16111
72984
21204
40699
51806
80992
96446
47506
39097
06238
28097
17587
13290
55394
00951
26117
07864
G3
91761
12275
09179
49561
29548
72011
G2
01883
14499
85399
G1
38252
49764
40394
ĐB
694558
732294
149791
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,4 0,2,6,6,8 9
1 1 5 1,5,7
2 3 3
3 1,2 8
4 2 6 8
5 2,6,8 1,6 1,2
6 1 1,4 1,4
7 5,8 9
8 2,3,4,4 5,7
9 8 2,4,7,9,9 0,1,4,4,7,9