KQXSMN 31/03/2017 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 31/03/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh

KQXSMN 31-03-2017 - Xổ số miền Nam ngày 31-03-2017 click

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
42
08
48
G7
826
406
973
G6
9671
8089
8261
7016
0599
0366
0186
7414
6119
G5
9390
1121
1502
G4
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
65572
43791
44417
94806
28325
83206
37946
62977
66397
36213
44135
56173
63785
40186
G3
85620
03924
92166
00927
26565
75575
G2
45193
72577
44176
G1
65921
90403
78206
ĐB
275320
082273
104500
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 3,6,6,6,8 0,2,6
1 4 6,7 3,4,9
2 0,0,1,4,6 1,5,7
3 5
4 2,2,8 6 8
5
6 1,3 6,6 5
7 1,4 2,3,7 3,3,5,6,7
8 9 5,6,6
9 0,0,3 1,9 7