Mơ thấy ánh chớp - Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người nù 62, 82, 68
mất ví 67
thợ xây 78, 87, 73
ngọc 54, 45, 15
ô tô cháy 47, 56
hai con mèo cắn nhau 86
bị bỏng vào tay 17, 21
dđàn lợn 38, 49
người bị chó cắn 96
tiền giả 00, 86