Mơ thấy ánh chớp - Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũ phớt 01, 02
mũi dao 36, 76
nhà xe 65, 66, 67
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
người tàn tật 93, 91
chim bồ câu 67, 77
bố 04, 88
cá trắm 01, 41, 81, 43
lội ao vớt bèo 08, 18
khăn mặt 20, 25, 52