Mơ thấy ánh chớp - Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
thỏi vàng 82, 37
biển cạn 57, 58
chim sẻ đậu 76
vào nhà máy 08, 18, 68
bị thủ tiêu 06, 14
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
nhiều người đòi nợ mình 56
thấy người đi dạo 32, 89
cứu hỏa 08, 80