Mơ thấy ánh chớp - Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
bán hàng 18, 28, 98
nước lụt 67, 68
79
làm nhà hộ bạn 07, 19
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
đánh nhau có vũ khí 03, 75
đua xích lô 26, 36
xe máy 42, 47, 72
Con tim 11, 31, 51, 71