Mơ thấy ánh chớp - Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Người chết 26, 52, 56, 66
chợ 25, 52
áo con phụ nữ 00, 02
thẩm phán quan tòa 24, 89
cái thuổng 94, 96
quả bóng 11, 45, 72
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
câu được rắn 05, 95
đi xe cúp 85, 57
bạn đến nhà 64, 65