Mơ thấy ánh chớp - Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắn cung tên 77, 72
hai lần thấy mẹ 62, 86
chứa bạc 52, 57, 63
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
nhiều ghế 44, 84
áo con phụ nữ 00, 02
xe đu 31, 63, 68
cầu vồng 04, 40, 45
lội ruộng 09, 90, 99
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75