Mơ thấy bà chửa - Chiêm bao thấy bà chửa đánh con gì

Mơ thấy bà chửa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bà chửa 09, 29, 39

Giải mã giấc mơ thấy bà chửa

- Mơ thấy mình chửa (có thai) là điềm hạnh phúc.

Chiêm bao thấy bà chửa là có sự vui vẻ trong gia đình.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy bà chửa: 09, 29, 39

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn khoai 75, 85, 58
hà mã 56
buồn vì chồng 01, 17
con ngỗng 08, 83
nhà tối tăm 25, 65
chén to 94, 95
ông tái 40, 45, 80, 85
giải thoát 84, 85
xem đám ma 25, 52
đầu trâu 51, 71, 91