Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ - Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giêt lợn 82, 32
rađa 45, 54
cái chổi 85, 93
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
gặp lợn 59, 70, 07, 62
người đẻ khó 91
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
khăn màu hồng 04, 24
chung đề 26, 36, 76
tờ báo 49, 98