Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ - Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bàn thờ nghi ngút 89, 98
đánh nhau ném lựu đạn 67
nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
trời xanh 37, 77, 78
rơi kính đeo 25, 26, 27
ma đuổi 33, 34, 35
cối giã giò 86, 48
tiền hai trăm 12, 78, 89
chết đuối sống lại 00, 76,93
đỉa cắn người 58