Mơ thấy bị phạt - Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp gà 33, 45, 57
đi chơi xa 01, 21, 31
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
người nù 62, 82, 68
chém nhau 17, 37, 77
giò 78, 84, 89
ăn trưa 01,02,92
mèo nằm ngủ 00, 58
ném 05, 65, 85
lợn trắng 74, 79