Mơ thấy bị phạt - Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Yêu đương 24, 87, 86
cơ may 79, 38
thiên tài 49, 79, 29
bát nhang 02, 52, 24
mất cắp 86, 84, 39
cái chầy 94, 29, 11, 98
tủ lệch 89, 85
con ếch con 28, 43
chim yểng 27, 72
chấy đầy đầu 57, 59