Mơ thấy bóng đèn - Chiêm bao thấy bóng đèn đánh con gì

Mơ thấy bóng đèn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bóng đèn 73, 48

Giải mã giấc mơ thấy bóng đèn

- Chiêm bao thấy bóng đèn là được thêm danh vọng.

- Thấy bóng đèn sáng tỏ là lợi vào.

- Đèn bị gió tắt là có kẻ toan ám hại.

- Thấy mình thổi tắt đèn là thoát ách.

Mơ thấy bóng đèn, bạn nên đánh cặp số tương ứng sau: 73, 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con quạ 25, 62, 65
khách hàng 30, 89
cái xích 79, 82
trúng lô tô 86
đuổi bắt 15, 57, 72
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
áo mưa 87, 42, 07, 67
bát ngọc 30, 70
nắng 52, 72, 29, 92
gặp tiền 01, 76, 16