Mơ thấy ca hát - Chiêm bao thấy ca hát đánh con gì

Mơ thấy ca hát

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ca hát 07, 57, 94

Giải mã giấc mơ thấy ca hát

Chiêm bao nghe thấy tiếng đàn, ca hát nhưng lại không trông thấy ca sỹ hay nhạc sỹ là điềm xấu rằng gia đình bạn có thể gặp phải chuyện buồn.

- Thấy người bịnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

 

-  Mơ thấy đang ca hát là điềm sắp có chuyện cãi cọ 

Bạn nên đánh bộ số : 07, 57, 94, tương ứng với giấc mơ ca hát.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48
thiếu ngữ văn 63
mắc điện trên cột 07, 70
máu chảy nhều 84, 86, 38
đào giếng 65
than thở 90, 95
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
lái ô tô 08, 63, 64
dđi đổ cứt 15, 16, 61
cái nhìn nham hiểm 61, 49