Mơ thấy cái bình - Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũ sắt 77, 72, 27
đánh đĩ 57, 75
thằng hề 03, 30
chứa bạc 52, 57, 63
rệp 26, 46
tai nạn 00, 07, 70, 46
nhận được của bố thí 48
cháy đồ điện 77, 78, 79
đi du lịch 87
lửa cháy 07, 67, 27