Mơ thấy cái bình - Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình bị bắt 84
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
bán hàng rong 95
xe đạp bị hỏng 15
sách 38, 88
lửa cháy 07, 67, 27
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
buông chuối 70, 72
cứt bê bết đi mưa 14, 45
thua bạc 52