Mơ thấy cái bình - Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ba bố con ăn no 19
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
xây nhà 14, 16
ân ái 25, 75
con bò 41, 91
bướm đậu 45
sổ rách bìa 45, 49
thiếu ngữ văn 63
người tây 13, 43, 93, 98
ngồi gãi chấy 14, 15, 16