Mơ thấy cái xẻng - Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
từ giã 31, 32, 87
vào nhà máy 08, 18, 68
két xăng 64, 74
cứu hỏa 08, 80
bà chết sống lại 35
giải thoát 84, 85
vợ biến thành mèo 54
thấy tiền 02, 52, 82
hổ 78
thi đỗ 06, 00, 62