Mơ thấy cái xẻng - Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa cũ 44, 94
đá lửa 06, 02, 52
ông già 36, 76, 56
thấy tiền 02, 52, 82
con ếch con 28, 43
mặt nạ 30, 35, 32
cá chuối 59
đứng trên mái nhà 64, 46
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
bếp đun 40, 49