Mơ thấy cái xẻng - Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20
thỏ con 38, 78
đi vắng 05, 20, 25
bếp lò 43, 63, 83
cãi nhau 36, 37, 68
chấy đầy đầu 57, 59
thuốc lá 08, 85
mơ thấy tiền xu 01, 01
ngũ hương 28, 92
thua bạc 52