Mơ thấy cái xẻng - Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi xa về 37, 57, 42
bị vây đuổi 38, 83
cái chổi 85, 93
quan tài có xác chết 74, 21
hai anh em bế nhau 73,53
cá chép 08, 80
áo hoa 22, 33
cá trắm 01, 41, 81, 43
trẻ con cãi nhau 89, 98
một mình trong quán 79