Mơ thấy cái xẻng - Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi học 17
quả bóng 11, 45, 72
quan tài chôn rồi 01, 51
chứa bạc 52, 57, 63
con sò 48
lợn quay 02, 04
cá nướng 48, 68
ngựa bay 77
ba ba 76
cối giã cua 92, 87