Mơ thấy cái xẻng - Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn ông 81, 11, 51
sinh đẻ 27, 56
thấy người bị ám sát 22, 37
lợn cắn 17, 71, 61
than thở 90, 95
người cười 14, 21
con ốc 16 - 61
người già đến 56, 86
đời đẹp 66, 67, 61
phong 09