Mơ thấy cây sai quả - Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
đom đóm 19, 59
xe hơi 82, 92
râu mọc dài 25, 57
tầu thủy 11, 16
nắng 52, 72, 29, 92
đứng trên mái nhà 64, 46
đôi bít tất 96, 39, 89
buồn vì chồng 01, 17
cái nón 78