Mơ thấy cây sai quả - Chiêm bao thấy cây sai quả đánh con gì

Mơ thấy cây sai quả

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36

Giải mã giấc mơ thấy sai quả

Trong giấc mơ, bạn trèo lên cây hái trái là điềm lành. Nếu hái trái xanh, bạn sẽ gặp được người tài; hái trái chín, bạn được nhận nhiều may mắn.

Mơ thấy vườn nho sai quả, thường là điềm vận may đến.

Mơ thấy cây sai quả, bạn nên đánh con: 49, 73, 36

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai chữ số 64, 47
nước chảy 35, 45, 65
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
xe cần cẩu 56, 65, 51
cảnh buồn 46
đi xa về 37, 57, 42
thấy người đốt làng 16, 21, 28
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
bếp lửa 20, 25, 54
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56