Mơ thấy chim ỉa vào người - Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị mẹ chửi rủa 83, 97
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
dđôi vẹt 83, 87
ông tái 40, 45, 80, 85
biển cạn 57, 58
lò sưởi tắt 42, 47
bướm 23
vợ tự tử 08, 18, 56
rắn cắn gót chân 57
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86