Mơ thấy chim ỉa vào người - Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trăng 00
rắn cắn gót chân 57
dđôi vẹt 83, 87
nhận được của bố thí 48
ảnh bà cụ 54, 59
ông tái 40, 45, 80, 85
vợ biến thành mèo 54
tình tứ 64, 74, 84
hà mã 56
đi ỉa gặp người 67, 76