Mơ thấy chim ỉa vào người - Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chuyển nhà 14, 16
hương cháy 07, 20, 70, 57
ăn cơm 74, 85
Cái nhà 01, 26, 73, 14
tủ sách 37, 75
con chuột 02, 20, 55
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
múc nước giếng 06, 37, 63
thuốc lá giả 92, 29
con nai 34, 48