Mơ thấy chim ỉa vào người - Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi mua giầy 56, 06
mình thoát chết 86, 87
gà con 07, 08
rắn đất 38, 78
con cua 28, 82
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
khung xe đạp 89
xe cần cẩu 56, 65, 51
cứu thương 05, 06, 56