Mơ thấy chim ỉa vào người - Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đuổi chạy xuống ao 68
người xa về 45, 57, 32
lửa cháy 07, 67, 27
gặp đàn bà 28, 87
con tầu 42, 82
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
ông cụ già 15, 65, 56, 96
mẹ con 63, 20
thèm khát tình yêu 86, 31
thấy người đi dạo 32, 89