Mơ thấy chim ỉa vào người - Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
buông chuối 70, 72
ngắm vuốt 17, 38, 81
Cái nhà 01, 26, 73, 14
hai thằng ăn cắp 26, 62
cây khế 07, 70
đàn bà khỏa thân 02, 32
cái bàn 95
mắc điện trên cột 07, 70
thanh sắt 19, 09
nhà bé nhỏ 52, 61