Mơ thấy cò trắng - Chiêm bao thấy cò trắng đánh con gì

Mơ thấy cò trắng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00

Giải mã giấc mơ thấy con cò trắng

 - Chiêm bao thấy cò trên cành là nguy hiểm sắp đến.

- Thấy cò mổ cá là có chuyện phải xa gia đình.

- Thấy cò lộn cổ xuống ao là giải quyết được một chuyện bực mình.

- Thấy cò đậu có đôi trên cành là điềm lợi ích đến vun vén thêm cho gia đình.

Mơ thấy cò trắng, bạn nên đánh con 84, 00

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cây nhiều lộc 04, 05
nhận tiền của người con gái 88
áo mưa 87, 42, 07, 67
bà chửa 09, 29, 39
cá chép 08, 80
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
gặp lợn 59, 70, 07, 62
đi xa về 37, 57, 42
đôi chim bồ câu 02, 22
con hổ 17 - 71