Mơ thấy con đĩ - Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20
chém chuột 92
con sóc 19, 29, 79
thi thố 00, 62
ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26
tình báo 30
tình tứ nói chuyện 34
ếch 86
cái chén 93
ngọc 54, 45, 15