Mơ thấy con đĩ - Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá thường 56
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
vàng 08
khí giới 70
cười với nam 09, 59
con mọt 05, 39
ông trời 37
cây sai quả 49, 73, 36
gặp phà 28, 52, 93
nhà mái bằng 46, 64