Mơ thấy con đĩ - Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mặc nhiều quần áo 79
tiền giả 00, 86
cánh tay lông lá 42
mũi khoan 34, 54, 74
bị trấn lột 84, 85
tàu thủy cháy 83, 38
lửa đốt dế mèn 27, 72
nhà đẹp 66, 16
quan tài mở nắp 31, 36
tầu biển 11, 70, 90