Mơ thấy con đĩ - Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đèn thần 07, 57, 75
thua bạc 52
nói chuyện với mẹ 57, 75
chơi tú lơ khơ 03, 62
hiện vật 65, 56
thầy cúng 40, 45
cái làn 12, 26
nam đi xe máy 88, 38
râu mọc dài 25, 57
phong 09