Mơ thấy con đĩ - Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thu 08
gặp phà 28, 52, 93
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
kẻ chân châu 13, 31, 60
56
tử vi 78
thấy dây dầu 39
Người chết sống lại 75, 85, 58
thấy người cao lớn 31, 21
nhận tiền của người con gái 88