Mơ thấy con đĩ - Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con hạc 17, 57
con rái cá 48, 79
khăn nhung 78
dđôi vẹt 83, 87
két xăng 64, 74
bố bế con trai 52, 57
người bị chó cắn 96
quả 26, 60
tiền 62, 12, 67
cứt bám lên mặt 03, 07