Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả 26, 60
quả na 13, 14
cứt 31, 36, 63
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
sổ điểm 30, 35
thuốc lá giả 92, 29
đám cưới 62, 26, 02, 31
Đống lửa 08, 48
vợ biến thành mèo 54
làm nhà hộ bạn 07, 19