Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
làm cổng 56
bà chửa 09, 29, 39
bóng đá 62
xây bể nước 21, 26, 32
nhận tiền của người con gái 88
con vẹn 61, 62
dao xây 16, 61
bơi lội 83, 38, 63, 28
chim bồ câu 67, 77
mơ thấy tiền xu 01, 01