Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
áo tây 00,04
rắn đất 38, 78
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
xác chết 69, 48
con lợn 76
áo trẻ em 01, 00, 05
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
cái chầy 94, 29, 11, 98
nhà xe 65, 66, 67