Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tầu hỏa 74, 72
hổ 78
con lợn 76
bếp lò 43, 63, 83
cái chổi 85, 93
thua xì 39, 93, 63
tòa án 72, 98, 47
đi ỉa đông người 08, 09
em 09
gặp bạn trai 04, 37, 38