Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh cướp 08, 84
khâm phục 37, 73
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
bỏ thuốc lá 21, 12
thuốc lá giả 92, 29
xung phong 92, 94
chó con 05, 75
con rết 00, 08, 20
cưỡng ép 03, 38, 83
tình báo 30