Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phu hồ 03, 08, 83
phéc mơ tuya 99
cái màn 85, 97
vết máu 05, 32, 64
con công 12 - 21
bài có tứ quý 63, 64
đám cưới 62, 26, 02, 31
tượng đá 06, 56, 65
gặp gà 33, 45, 57
mâm cơm nhiều người 29, 94