Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
du lịch bằng ô tô 56, 65
mất ví 67
mèo trắng 23, 32
tủ sách 37, 75
viên đá nhỏ 00, 05, 38
con cóc 04
bia mộ 50, 85
ăn khoai 75, 85, 58
trúng lô tô 86
bếp lò 43, 63, 83