Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị người thân từ bỏ 14, 74
rơi kính đeo 25, 26, 27
cúng chay 37, 77
bát nhang 02, 52, 24
mũi dao 36, 76
mũi khoan 34, 54, 74
bị mẹ chửi rủa 83, 97
mất xe tìm thấy được 67, 64
thằng điên 79, 28, 78
người mù 82, 62