Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lửa đốt dế mèn 27, 72
áo bay 40, 45
vợ tự tử 08, 18, 56
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
con cua 28, 82
sổ điểm 30, 35
quả đu đủ 58, 98
đánh nhau có vũ khí 03, 75
vợ vá quần áo 07, 70
ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26