Mơ thấy con đỉa - Chiêm bao thấy con đỉa đánh con gì

Mơ thấy con đỉa

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con đỉa 05, 14, 45,43

Giải mã giấc mơ thấy con đỉa

- Chiêm bao thấy con đỉa đầy ao là có kẻ phỉnh nịnh để đoạt của mình.

- Mơ thấy con đỉa đeo đầy chân là thoát ách.

Mơ thấy con đỉa, bạn nên đánh con 05, 14, 45,43.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chuyển nhà 14, 16
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
đứng trên mái nhà 64, 46
con trai 68
cưỡi ngựa 41
cho xe 29, 79, 92
người dập lửa 34, 47, 69
bàn thờ nghi ngút 89, 98
thi thố 00, 62
đàn chó 63, 36