Mơ thấy con lươn - Chiêm bao thấy con lươn đánh con gì

Mơ thấy con lươn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con lươn 56, 98

Giải mã giấc mơ thấy con lươn

- Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm.

- Thấy con lươn chết là có buồn khổ, xúc động.

Chiêm bao thấy bắt được con lươn là gặp tiểu nhân.

- Thấy con lươn chết là có chuyện buồn.

Mơ thấy con lươn, bạn nên đánh con 56, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80
Mơ vợ ngoại tình 03, 93
con vịt 49
đi bộ đội 15, 53
mặc áo đẹp 12, 33
cái tát 06
được của 53, 78, 80
chim yểng 27, 72
khó đẻ 91, 96, 19
bị mẹ chửi 16, 37