Mơ thấy con lươn - Chiêm bao thấy con lươn đánh con gì

Mơ thấy con lươn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con lươn 56, 98

Giải mã giấc mơ thấy con lươn

- Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm.

- Thấy con lươn chết là có buồn khổ, xúc động.

Chiêm bao thấy bắt được con lươn là gặp tiểu nhân.

- Thấy con lươn chết là có chuyện buồn.

Mơ thấy con lươn, bạn nên đánh con 56, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con vẹn 61, 62
bỏ thuốc lá 21, 12
đèn thần 07, 57, 75
quan tài mở nắp 31, 36
từ giã 31, 32, 87
bố bế con trai 52, 57
đi lễ 12, 21
vây hãm 03, 04
56
rồng bay 26, 62