Mơ thấy con lươn - Chiêm bao thấy con lươn đánh con gì

Mơ thấy con lươn

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con lươn 56, 98

Giải mã giấc mơ thấy con lươn

- Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm.

- Thấy con lươn chết là có buồn khổ, xúc động.

Chiêm bao thấy bắt được con lươn là gặp tiểu nhân.

- Thấy con lươn chết là có chuyện buồn.

Mơ thấy con lươn, bạn nên đánh con 56, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khung xe đạp 89
giêt lợn 82, 32
gặp cây đa 09, 05, 12
trúng lô tô 86
quạt trần 82
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
thổ công 57, 79
tử vi 78
gà thịt rồi 28, 36
hàng đổ 37