Mơ thấy con ruồi - Chiêm bao thấy con ruồi đánh con gì

Mơ thấy con ruồi

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con ruồi 78

Giải mã giấc mơ thấy con ruồi

- Chiêm bao thấy con ruồi là điềm phiền toái, người mình không ưa cứ cà rà quấy nhiễu mình.

- Thấy con ruồi bu vào thức ăn hay mâm cơm là có bịnh hoạn.

- Thấy con ruồi đáp vào chân là có cãi vả với người trong nhà.

- Thấy bị con ruồi cắn là bị trả thù.

- Thấy giết con ruồi là chấm dứt ưu phiền.

Mơ thấy con ruồi, bạn nên đánh đề con 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem phim 14, 61, 90, 78
buộc mắc dây 41, 46
gặp cây đa 09, 05, 12
người đòi nợ 92, 12
hàng đổ 37
rađa 45, 54
cắt tóc nữ 57, 85
cứt bê bết đi mưa 14, 45
chuối 15, 05, 95
ông sư 16, 61, 36