Mơ thấy con ruồi - Chiêm bao thấy con ruồi đánh con gì

Mơ thấy con ruồi

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con ruồi 78

Giải mã giấc mơ thấy con ruồi

- Chiêm bao thấy con ruồi là điềm phiền toái, người mình không ưa cứ cà rà quấy nhiễu mình.

- Thấy con ruồi bu vào thức ăn hay mâm cơm là có bịnh hoạn.

- Thấy con ruồi đáp vào chân là có cãi vả với người trong nhà.

- Thấy bị con ruồi cắn là bị trả thù.

- Thấy giết con ruồi là chấm dứt ưu phiền.

Mơ thấy con ruồi, bạn nên đánh đề con 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ca hát vui chơi 19, 29
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
thấy dây dầu 39
thấy người đi dạo 32, 89
thấy người con gái cười 00, 03
buồng kín 41, 70, 72
lá rụng 51, 59
đánh đĩ 57, 75
hùm beo 29, 40
tình bạn xung yếu 06, 62