Mơ thấy đào đất - Chiêm bao thấy đào đất đánh con gì

Mơ thấy đào đất

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đào đất 56

Giải mã giấc mơ thấy đào đất

- Mơ thấy mình đào đất hoặc chứng kiến người mua một miếng đất thì đây là điềm xấu. 

 

-  thấy đào đất chôn đồ vật, tiền bạc tự nhiên đến.

Bạn nên đánh đề con 56, nếu bạn mơ thấy đào đất.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn trưa 01,02,92
quả bàng 31, 32
gặp gà 33, 45, 57
gặp cây đa 09, 05, 12
áo mưa 87, 42, 07, 67
bị kẻ thù dọa 39, 72
quyển vở 18, 19
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
bãi cá 95, 83
buông chuối 70, 72